LieIākā daļa (61 %) Latvijas ekonomiski aktīvo iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 55 gadiem atzīst, ka svarīgākais Latvijas ilgtermiņa attīstības pamatnosacījums uzņēmējdarbības kontekstā ir laba darba vide un rūpes par darbinieku. To atklāj tirgus, sociālo un mediju pētījumu aģentūras TNS Latvia 2011.gada maijā veiktais pētījums, kurā noskaidrots Latvijas ekonomiski aktīvo iedzīvotāju viedoklis par svarīgākajiem aspektiem Latvijas uzņēmumu darbībā, lai sekmētu Latvijas attīstību ilgtermiņā.

Arī prasme mērķtiecīgi plānot uzņēmuma darbību ilgtermiņā ir būtisks ilgtspējas nosacījums. Vairāk kā puse (57 %) aptaujāto pauž viedokli, ka tie uzņēmumi, kas ievieš un darbojas saskaņā ar savu ilgtermiņa stratēģiju, sniedz savu ieguldījumu valsts izaugsmē.

Kā trešais svarīgākais uzņēmējdarbības ieguldījums Latvijas ilgtermiņa attīstībā tiek minēta peļņa – 47 % Latvijas ekonomiski aktīvo iedzīvotāju uzskata, ka valsts attīstību sekmē tieši tie uzņēmumi, kas darbojas ar peļņu. Bet gandrīz puse (42 %) aptaujāto iedzīvotāju pauž viedokli, ka godīga nodokļu nomaksa ir faktors, kas sekmē Latvijas attīstību ilgtermiņā.

Tajā pašā laikā jānorāda, ka tikai piektdaļa (21 %) Latvijas ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kā svarīgu uzņēmuma darbības aspektu min to, ka uzņēmums ievēro pircēju un patērētāju intereses, bet godīgas konkurences principu ievērošanu un godīgumu un atklātību pret saviem klientiem kā būtisku vērtē 16 % aptaujas dalībnieku. Par mazāk svarīgiem uzņēmumu darbības aspektiem valsts ilgtermiņa attīstības kontekstā aptaujātie uzskata, piemēram, sabiedrības informēšanu par savu darbību, atbildību pret apkārtējo vidi, atbalstu labdarībai un citiem sabiedrībai nozīmīgiem pasākumiem.

Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore Elīna Egle vērtē: „Darba devēji katru dienu strādā roku rokā ar saviem darbiniekiem, jo darbinieki palīdz sasniegtu uzņēmuma stratēģiskos mērķus. Investējot darba vidē un darbiniekos uzņēmums investē ilgtspējā, kā arī Latvijas valstī kopumā. Par to noteikti pārliecināsies uzņēmumi rīt, 12.maijā, kad saņems augstos Ilgtspējas indeksa novērtējumus. Lai celtu uzņēmēju motivāciju arī turpmāk darba vides uzlabošanu izvirzīt kā prioritāti ilgtspējas nodrošināšanā, turpmāko divu mēnešu laikā, LDDK viesosies reģionos, kur sveiks labākos darba devējus reģionā, balstoties uz indeksa rezultātiem tieši darba vides novērtējuma sadaļā.”

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs Pēteris Krīgers norāda: „Iniciējot un īstenojot projektu „Ilgtspējas indekss”, vēlējāmies vērst uzmanību uzņēmumu darbības aspektiem, kas saistās ar ilgtspējīgu saimniekošanu – darba vidi, ilgtermiņa stratēģiju, tirgus attiecībām, sadarbību ar sabiedrību, ietekmi uz vidi. Aptaujas dati atklāj, ka arī iedzīvotāji augstu novērtē uzņēmumu ieguldījumu darba vides sakārtošanā. Es domāju, ka katrs no mums vēlas savu darba laiku pavadīt uzņēmumā, kas rūpējas par saviem darbiniekiem, un jāatzīst, ka labākie rezultāti indeksā ir tiem uzņēmumiem, kuros darbojas arodbiedrības.”

TNS Latvia valdes priekšsēdētāja Ginta Krivma komentē: „Latvijas ekonomiski aktīvo – tātad Latvijas šodienu un rītdienu veidojošo iedzīvotāju – viedokļi liecina, ka Latvijas ilgtspējīgas attīstības pamatā līdz ar uzņēmumu rūpēm par saviem darbiniekiem un kvalitatīvu darba vidi kā sekmīgu biznesu veicinošiem aspektiem, ir godīga un pelnoša uzņēmējdarbība. Katram tālredzīgam Latvijas uzņēmējam, kam rūp sava biznesa un savas valsts attīstība ilgtermiņā, šie aspekti jāsaglabā ar nozīmīgu vietu savu darāmo darbu sarakstā.”

Šā gada 12. maijā plkst. 14:00 Latvijas Nacionālās operas Beletāžas zālē notiks iniciatīvas Ilgtspējas indekss noslēguma pasākums, kurā tiks sveikti Latvijas ilgtspējīgākie uzņēmumi, novērtējot to sniegumu 2010. gadā. Ilgtspējas indeksa iniciatori ir nacionālā līmeņa sociālie partneri – Latvijas Darba devēju konfederācija un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, kuri tā īstenošanai piesaistījuši dažādu ilgtspējas jomu ekspertus. Aktivitāte tiek īstenota ESF projekta “Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” ietvaros.

Par pētījumu

Pētījumu veica tirgus, sociālo un mediju pētījumu aģentūra TNS Latvia laikā no 2011.gada 3. līdz 5.maijam, ar interneta starpniecību visā Latvijā aptaujājot 800 ekonomiski aktīvos Latvijas iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 55 gadiem.

Par TNS Latvia

TNS Latvia ir vadošā pilna servisa tirgus, sociālo un mediju pētījumu aģentūra Latvijā. Mūsu klientiem tiek nodrošināts plašs pētījumu klāsts – gan patērētāju vajadzību izpēte, uzņēmumu reputācijas un darbinieku apmierinātības novērtēšana, zīmolu atpazīstamības un marku tēla pētījumi, produktu testi, noslēpumainā klienta pētījumi, gan starptautiskiem standartiem atbilstoši mediju (TV, radio, preses, interneta) auditorijas pētījumi, informācija un analīze par mediju lietošanas ieradumiem un mediju reklāmas apjomiem.

TNS Latvia līdz ar TNS uzņēmumiem Lietuvā un Igaunijā veido lielāko tirgus un sociālo pētījumu centru Baltijas valstīs. Sīkāka informācija: www.tns.lv

Seko mums Twitterī: http://twitter.com/#!/TNSLatvia

Kontakti

Laura Vendele
TNS Latvia mārketinga vadītāja
t  67 096 300
e laura.vendele@tns.lv

Liena Muraškina
Ilgtspējas indeksa komunikācijas konsultante
t  26 300 702, 67 821 689
e liena.muraskina@hauska.com 
http://www.ilgtspejasindekss.lv/
http://twitter.com/ilgtspeja