Pētījumu aģentūra TNS jau kopš 1999. gada nodrošina Latvijas TV reklāmas industriju ar objektīva televīzijas auditorijas pētījuma datiem, izmantojot speciālu tehnisko aprīkojumu TV Metrus.

Šobrīd pētījumā regulāri piedalās 385 ģimenes visā Latvijā, kuras pārstāv vairāk nekā 1000 ģimenes locekļu, un, kurās ir uzstādīti vairāk kā 500 TV Metri, jo ja ģimenē ir vairāk nekā viens televizors, pie katra no tiem tiek uzstādīts TV Metrs. TV Metrs fiksē katru sekundi, kurš TV kanāls ir ieslēgts televizorā, un katram ģimenes loceklim, sākot vai beidzot skatīties televizoru, ir pienākums ar pults palīdzību veikt reģistrāciju TV Metrā. Tādā veidā katru dienu tiek apkopota informācija par katru ģimenes locekli, no cikiem līdz cikiem un kurus TV kanālus tas ir skatījies. Salīdzinot šo informāciju ar TNS veikto neatkarīgo TV ētera monitoringu, ar minūtes precizitāti ir iespējams noteikt, kāds raidījums vai reklāma tajā brīdī ir bijusi konkrētajā kanālā.

TV Metrs un tā pults

Lai nodrošinātu visiem Latvijas iedzīvotājiem atbilstošu pētījumu, par pamatu tiek izmantoti LR Centrālās statistikas pārvaldes oficiālie dati par iedzīvotāju demogrāfisko sadalījumu, un aptauju veidā, veicot 6000 mājsaimniecību aptauju visā Latvijā ik gadu, tiek noskaidrots to TV tehniskais aprīkojums: cik mājsaimniecībā ir televizoru, kāds TV signāla uztveršanas veids tiek izmantots u.c. Apkopojot visu šo iedzīvotāju demogrāfisko un mājsaimniecību TV tehnisko informāciju, tiek veidota proporcionāli atbilstoša pētījuma dalībnieku izlase. Piemēram, ja Vidzemē mājsaimniecībās ar TV dzīvo 25% Latvijas iedzīvotāju, kas vecāki par 4 gadiem, tad arī no visiem pētījuma dalībniekiem 25% būs no Vidzemes. Ja Vidzemē dzīvo 75% Latvieši un 25% cittautieši, arī pētījuma dalībnieki būs izvēlēti atbilstoši. Tāpat arī tiek ņemta vērā iedzīvotāju vecuma struktūra, dzimums, televizoru skaits ģimenē, TV signāla uztveršanas veids un daudzi citi nozīmīgi parametri, kas ietekmē TV skatīšanās paradumus.

Par pētījuma dalībnieku Latvijā, ar vienādu varbūtību, var kļūt jebkurš patstāvīgais Latvijas iedzīvotājs, kas vecāks par 4 gadiem. Šis vecums Latvijas tirgū ir pieņemts par standartu, kad bērns TV skatās apzināti un patstāvīgi var veikt pētījumā tik svarīgo skatīšanās reģistrāciju. Kā jebkurā statistiskā pētījumā, lai to varētu objektīvi attiecināt uz visiem iedzīvotājiem, pētījuma dalībnieki tiek izvēlēti nejauši. Nekādā gadījumā netiek pieļauts pašpieteikšanās princips. Jebkuram iedzīvotājam ir vienāda iespēja tikt sazvanītam vai apmeklētam dzīvesvietā, lai piedāvātu piedalīties TV auditorijas pētījumā.

Par TNS

TNS ir vadošā pilna servisa tirgus, sociālo un mediju pētījumu aģentūra Latvijā. Mūsu klientiem tiek nodrošināts plašs pētījumu klāsts – gan patērētāju vajadzību izpēte, uzņēmumu reputācijas un darbinieku apmierinātības novērtēšana, zīmolu atpazīstamības un marku tēla pētījumi, produktu testi, noslēpumainā klienta pētījumi, gan starptautiskiem standartiem atbilstoši mediju (TV, radio, preses, interneta) auditorijas pētījumi, informācija un analīze par mediju lietošanas ieradumiem un mediju reklāmas apjomiem.

Kontakti

Laura Vendele
Mārketinga vadītāja
t 67096300
laura.vendele@tns.lv
Twitter: @TNSLatvia