Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) sadarbībā ar Labklājības ministriju, Valsts darba inspekciju, Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūtu (RSU DDVVI) un tirgus, sociālo un mediju pētījumu aģentūru TNS ir uzsākusi apjomīgu pētījumu par darba apstākļiem un riskiem Latvijā. Tā mērķis ir noskaidrot situāciju darba aizsardzības jomā Latvijā un izstrādāt ieteikumus šo jomu regulējošā tiesiska pamata pilnveidošanai, lai veicinātu normatīvajos aktos noteikto darba aizsardzības prasību izpildi, kā arī priekšlikumus citiem veicamajiem pasākumiem, lai uzlabotu darba apstākļus un darba vidi Latvijas uzņēmumos.

Šis būs jau trešais šāda rakstura pētījums, kas ļaus dinamikā izvērtēt situācijas maiņu darba aizsardzības jomā pēdējo 15 gadu laikā. Viens no pētījuma svarīgākajiem uzdevumiem ir noskaidrot, vai, atjaunojoties ekonomiskajai aktivitātei, darba devēji un nodarbinātie apzinīgāk un biežāk nekā ekonomiskās krīzes laikā ievēro normatīvo aktu prasības.

LDDK ģenerāldirektore Līga Menģelsone: „Iepriekšējo pētījumu LDDK veica 2009.-2010.gadā, un tas parādīja, ka, lai arī darba devēji un nodarbinātie arvien vairāk apzinās, cik nozīmīga ir droša un tiesiska darba vide, praksē bieži vien pietrūcis vajadzīgo zināšanu un līdzekļu šādas vides izveidei. Pēdējos gados mēs kā lielākā darba devējus pārstāvošā organizācija Latvijā esam izstrādājuši gan dažādus informatīvos materiālus par darba aizsardzību, gan veikuši bezmaksas darba vides risku novērtējumu un attiecīgu rekomendāciju izstrādi 100 000 darba vietās visā Latvijā, gan nodrošinājuši regulāru bezmaksas apmācību, – jācer, ka šis ieguldījums būs redzams patlaban topošā pētījuma rezultātos un darba vide Latvijā patiešām būs uzlabojusies. Tai pašā laikā mēs nelolojam pārāk lielas ilūzijas un saprotam, ka darāmā vēl ir daudz, un pētījuma rezultāti precīzi parādīs, kuriem darba vides aspektiem turpmāk jāvelta vairāk uzmanības.”

Kopumā pētījumā paredzēts aptaujāt 1 000 darba devēju, 2 500 darba ņēmēju un pašnodarbināto, 1 000 Latvijas iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 74 gadiem, kā arī organizēt 4 fokusa grupu diskusijas ar kopumā 40 dalībniekiem, tostarp nozares ekspertiem un darba aizsardzības speciālistiem ar augstāko profesionālo izglītību.

Pēc datu analīzes veikšanas plānots izstrādāt ieteikumus politikas veidotājiem, lai veicinātu normatīvajos aktos noteikto darba aizsardzības prasību izpildi, kā arī sagatavot priekšlikumus par pasākumiem, kurus nepieciešams veikt darba vides uzlabošanai Latvijas uzņēmumos.

Pētījumu rezultāti palīdzēs veidot uz pamatotiem datiem balstītu nodarbinātības politiku Latvijā, kas veicinās darba vides kvalitāti un paaugstinās produktivitāti uzņēmumos. Pētījums tiek veikts ES Struktūrfondu 2007. – 2013. gada plānošanas perioda projekta „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” (id. Nr. 1DP/1.3.1.3.2./08/IPIA/NVA/002) ietvaros.

Šo datu iegūšana ir īpaši svarīga tādēļ, ka pēdējais līdzīga rakstura pētījums tika organizēts no 2009. līdz 20101. gadam (ESF pētījums “Darba apstākļi un riski Latvijā”),  kad tika izvērtēti darba apstākļi un riski Latvijā, kā arī sniegti priekšlikumi situācijas uzlabošanai.

Taču pašlaik atkal vērojams statistikas datu trūkums, kas atspoguļotu darba apstākļus un riskus gan dinamikā, gan dažādās nozarēs, tādēļ nepieciešams identificēt būtiskākās darba vides problēmas, apstākļus un riskus visās tautsaimniecības nozarēs, kā arī reģionos.

Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūta direktors Ivars Vanadziņš: “Pētījums sniegs iespēju ne tikai novērtēt to, vai līdz šim paveiktais darba vides uzlabošanā ir devis rezultātus, bet arī to, tieši kādi tālāki uzlabojumi ir nepieciešami – gan attiecībā uz izmaiņām normatīvajās prasībās, gan darba devēju un nodarbināto informēšanā. Diemžēl pēdējo gadu laikā atkal pieaugošais letālo nelaimes gadījumu skaits neļauj apgalvot, ka viss ir kārtībā, un šāda veida pētījums ļaus identificēt konkrētus risinājumus.”

TNS lielo klientu direktore Signe Kaņējeva: “Aicinām būt atsaucīgiem un piedalīties pētījumā gan darba devējus, gan darba ņēmējus un pašnodarbinātos, gan Latvijas iedzīvotājus un darba aizsardzības speciālistus, lai dati būtu pēc iespējas reprezentatīvāki.”

Jautājumus klātienē paredzēts uzdot Latvijas iedzīvotājiem vecumā no 18 līdz 74 gadiem, kā arī darba ņēmējiem un pašnodarbinātajiem. Savukārt darba devēji tiks aptaujāti telefoniski. Nozares eksperti un darba aizsardzības speciālisti ar augstāko profesionālo izglītību tiks aicināti piedalīties fokusa grupu diskusijās.

Iegūtā informācija tiks izmantota apkopotā veidā, un pētījuma rezultātus plānots prezentēt šī gada beigās.

Kontakti

Laura Vendele
Mārketinga vadītāja
t 67 096 300
laura.vendele@tns.lv
www.
twitter.com/TNSLatvia