Latvijas lielo uzņēmumu darbinieki ir ar augstāku piesaistību savam darba devējam nekā kopumā strādājošie Latvijā. To atklāj tirgus, sociālo un mediju pētījumu aģentūras TNS veiktā pētījuma rezultāti.

Latvijas lielo uzņēmumu darbinieku piesaistības indekss ir 64 punkti, kas ir par 8 indeksa punktiem augstāks nekā kopējais Latvijas strādājošo piesaistības rādītājs (56 punkti), kā arī augstāks par Eiropas vidējo darbinieku piesaistību (58 punkti). Piesaistības indekss raksturo darbinieku apmierinātību un citus darbiniekiem būtiskus aspektus, piemēram, motivāciju, atkārtotu pieteikšanos, uzņēmuma konkurētspēju un sava darba devēja rekomendēšanu citiem.

Pētījums atklāj, ka 73% lielo uzņēmumu darbinieku noteikti vai ļoti iespējams atkārtoti pieteiktos darbā uzņēmumā, kurā pašreiz strādā, un 64% lielo uzņēmumu darbinieku noteikti vai ļoti iespējams arī citiem ieteiktu savu pašreizējo darba devēju. Augstie rādītāji šajos aspektos veicina lielo uzņēmumu darbinieku piesaistību savam darba devējam.

Tikai trešā daļa (32%) lielo uzņēmumu darbinieku savu kolēģu motivāciju novērtējuši kā ārkārtīgi vai ļoti augstu. Attiecīgi darbinieku motivācijas salīdzinoši zemāks vērtējums kavē piesaistību kopumā, un tai lielajos Latvijas uzņēmumos būtu jāpievērš papildus uzmanība. Šāda tendence gan iezīmējas arī visu Latvijas strādājošo vidū un Eiropā kopumā.

TNS personāla pētījumu eksperte Signe Kaņējeva uzsver, ka salīdzinājumā ar kopējiem Latvijas strādājošo piesaistības pētījuma rezultātiem, praktiski visi darbinieku piesaistības aspekti Latvijas lielajos uzņēmumos ir novērtēti ievērojami augstāk. Kopumā darbinieku situācija Latvijas lielajos uzņēmumos ir raksturojama kā sabalansēta. Lielākā daļa (60%) darbinieku ir kopumā apmierināti un uzņēmumam lojāli, savukārt motivējošo vidi izjūt 29% Latvijas lielo uzņēmumu darbinieku.

Lielākā daļa (40%) Latvijas lielo uzņēmumu darbinieki ir t.s. „iemītnieki”, kuri ir apmierināti ar darbu, bet neizjūt motivējošo darba vidi. Viņi uzņēmumā rada stabilizējošu efektu, jo apzinīgi veic savus darba pienākumus, bet nav apveltīti ar iniciatīvu – tādēļ viņus nepieciešams virzīt un vadīt.

31% Latvijas lielo uzņēmumu darbinieku ir t.s. „svešinieki” – neapmierināti, neiedvesmoti un uzskatāmi par nepietiekami izmantotiem uzņēmuma resursiem. Darbinieku segmentācijas modelis paredz, ka Svešinieku īpatsvars uzņēmumā nedrīkstētu pārsniegt trešo daļu darbinieku.

Piektā daļa (20%) Latvijas lielo uzņēmumu darbinieki ir t.s. „virzītāji” jeb darbinieki ar augstu lojalitāti, kuri tic uzņēmuma mērķiem un konkurētspējai. Viņi ir apveltīti ar augstu pašiniciatīvu un vēlmi sadarboties, ir iedvesmoti un iedvesmo arī citus.

Savukārt desmitā daļa (9%) Latvijas lielo uzņēmumu darbinieku izjūt uzņēmuma motivējošo vidi, bet nav apmierināti ar savu darbu uzņēmumā. Šo darbinieku segmentu sauc par „kritiķiem”, kurus var raksturot kā individuālistus un vairāk ieinteresētus pašu profesionālajā izaugsmē. Kaut arī viņi ir kritiski noskaņoti pret uzņēmumu, tomēr arī sniedz impulsu izmaiņām.

Turklāt jāatzīmē, ka salīdzinot ar kopējiem Latvijas strādājošo piesaistības pētījuma rezultātiem, Latvijas lielo uzņēmumu darbinieku vidū ir būtiski vairāk „virzītāju”, savukārt mazāk – „svešinieku” un „iemītnieku”.

Par pētījumu

Tirgus, sociālo un mediju pētījumu aģentūra TNS, izmantojot specializēto TNS biznesa risinājumu TRI*M, 2012.gada laikā noskaidroja darbinieku piesaistības rādītājus, apkopojot 5749 strādājošo viedokļus sešos Latvijas lielajos uzņēmumus, kuros darbinieku skaits ir virs 500.

Latvijas strādājošo pētījumu TNS veica 2013.gada janvārī – februārī aptaujājot 487 darba ņēmēju vecumā no 17 līdz 69 gadiem. Aptauja tika veikta tiešo interviju veidā respondentu dzīvesvietā, iekļaujot jautājumus regulārās iedzīvotāju aptaujas Omnibus ietvaros.

Par TNS

TNS ir vadošā pilna servisa tirgus, sociālo un mediju pētījumu aģentūra Latvijā. Mūsu klientiem tiek nodrošināts plašs pētījumu klāsts – gan patērētāju vajadzību izpēte, uzņēmumu reputācijas un darbinieku apmierinātības novērtēšana, zīmolu atpazīstamības un marku tēla pētījumi, produktu testi, noslēpumainā klienta pētījumi, gan starptautiskiem standartiem atbilstoši mediju (TV, radio, preses, interneta) auditorijas pētījumi, informācija un analīze par mediju lietošanas ieradumiem un mediju reklāmas apjomiem.

Kontakti

Laura Vendele
Mārketinga vadītāja
t 67 096 300
laura.vendele@tns.lv
www.
twitter.com/TNSLatvia