Gandrīz 3/4 mūsu valsts iedzīvotāju uz jautājumu, kad, viņuprāt, Latvijā notiks pāreja no lata uz eiro, nosauc 2014.gadu vai konkrētus tā mēnešus, to skaitā 19% nosauc precīzu datumu – 2014.gada 1.janvāris. To rāda pētījumu aģentūras TNS šā gada februārī veiktā Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem aptauja.

2014.gads kā iespējamais eiro ieviešanas gads ir labi ielāgots: gandrīz puse iedzīvotāju (46%) zina teikt, ka eiro ieviesīs nākamgad, lai arī nenosauc precīzu datumu. 19% iedzīvotāju paši precīzi pasaka, ka pāreja uz eiro varētu notikt 2014.gada 1.janvārī. Vēl 6% iedzīvotāju domā, ka eiro ieviesīs janvārī, bet neprecizē datumu. Savukārt 1% iedzīvotāju ir pārliecināti, ka eiro ieviesīs 2014.gadā, bet laika periodā no februāra līdz decembrim. Tātad kopumā tie ir 72% mūsu valsts iedzīvotāju, kas domā, ka pāreja uz eiro varētu notikt 2014.gadā.

Precīzo datumu – 2014.gada 1.janvāri – kā pārejas datumu uz eiro biežāk nekā caurmērā valstī nosauca cittautieši, iedzīvotāji 50-64 gadu vecumā, Rīgā dzīvojošie, iedzīvotāji ar augstāko izglītību, uzņēmumu vadītāji, vadošie darbinieki vai speciālisti, kā arī iedzīvotāji ar vidējiem ienākumiem (201-300 lati uz vienu cilvēku ģimenē).

To, ka pāreja uz eiro varētu notikt 2014.gadā, neprecizējot datumu vai mēnesi, biežāk pauda sievietes, jaunieši 15-24 gadu vecumā, latviešu tautības pārstāvji, laukos dzīvojošie, kā arī iedzīvotāji ar zemiem ienākumiem (līdz 100 latiem uz cilvēku ģimenē).

Savukārt to, ka pāreja uz eiro varētu notikt 2014.gada janvārī (neprecizējot datumu), biežāk min Latgalē dzīvojošie.

Iedzīvotāju informētība par iespējamo eiro ieviešanas laiku ir saistīta ar viņu attieksmi par eiro ieviešanu. Tie iedzīvotāji, kam ir pozitīvāka attieksme par eiro ieviešanu, nedaudz biežāk spēj nosaukt 2014.gadu (to skaitā arī 1.janvāri) kā plānoto eiro ieviešanas laiku. Savukārt iedzīvotāji ar negatīvu attieksmi pret eiro ieviešanu retāk nosauc 2014.gadu.

TNS finanšu nozares pētījumu eksperte Ilva Pudule komentē: „Jāatzīmē, ka arī pret eiro ieviešanu ļoti negatīvi noskaņoto vidū gandrīz 2/3 jeb 61% iedzīvotāju tomēr zina, ka pāreja uz eiro varētu notikt 2014.gadā, kas norāda uz salīdzinoši labu (lai arī zemāku nekā valstī kopumā) informētības līmeni. Tai pašā laikā ir tikai likumsakarīgi, ka par eiro ieviešanu ļoti pozitīvi noskaņoto vidū 2014.gadu kā eiro ieviešanas laiku nosauc jau 92% iedzīvotāju, kas liecina par augstu informētības līmeni šajā mērķauditorijā.”

Par pētījumu

Iedzīvotāju aptauju pētījumu aģentūra TNS veica laikā no 2013.gada 6. līdz 24. februārim, visā Latvijas teritorijā aptaujājot 1031 iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem. Aptaujas izlase ir reprezentatīva Latvijas iedzīvotāju kopumam šajā vecuma grupā, un aptaujas rezultāti atspoguļo aptuveni 1,7 miljonu mūsu valsts iedzīvotāju viedokļus.

Par TNS

TNS ir vadošā pilna servisa tirgus, sociālo un mediju pētījumu aģentūra Latvijā. Mūsu klientiem tiek nodrošināts plašs pētījumu klāsts – gan patērētāju vajadzību izpēte, uzņēmumu reputācijas un darbinieku apmierinātības novērtēšana, zīmolu atpazīstamības un marku tēla pētījumi, produktu testi, noslēpumainā klienta pētījumi, gan starptautiskiem standartiem atbilstoši mediju (TV, radio, preses, interneta) auditorijas pētījumi, informācija un analīze par mediju lietošanas ieradumiem un mediju reklāmas apjomiem.

Kontakti

Laura Vendele
Mārketinga vadītāja
t 67 096 300
laura.vendele@tns.lv
www.
twitter.com/TNSLatvia