Tiek lemts par pārmaiņām Valsts policijā – nākotnē plānots ieviest personāla rotācijas sistēmu viena reģiona ietvaros vai starp reģioniem, kas radīs iespēju izprast darba atšķirības starp struktūrvienībām reģionu līmenī, kā arī līdzīgās nodaļās. Vairāk nekā puse (60%) Latvijas ekonomiski aktīvo iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 55 gadiem uzskata, ka policijā šādas pārmaiņas būtu jāveic (20% – noteikti jā; 40% – drīzāk jā). To atklāj pētījumu aģentūras TNS sadarbībā ar telekompāniju LNT, raidījumu 900 sekundes, martā veiktais pētījums.

Tomēr gandrīz ceturtdaļa (23%) ekonomiski aktīvo iedzīvotāju domā, ka policijā nevajag īstenot pārmaiņas saistībā ar personāla rotāciju (4% – noteikti nē; 19% – drīzāk nē).

17% ekonomiski aktīvo iedzīvotāju nav konkrēta viedokļa par šo tēmu.

Lūgti novērtēt līdzšinējo Valsts policijas darbu 10 ballu skalā, kur 1 nozīmē „ļoti slikti”, bet 10 – „ļoti labi”, vidējais Latvijas ekonomiski aktīvo iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 55 gadiem sniegtais vērtējums ir 5,47 balles.

Drīzāk pozitīvu vērtējumu (6 un vairāk balles) sniedza puse (52%), drīzāk negatīvu vērtējumu (4 un mazāk balles) – ceturtā daļa (25%) Latvijas ekonomiski aktīvo iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 55 gadiem. Salīdzinoši pozitīvāk līdzšinējo policijas darbu novērtējuši kurzemnieki.

Par aptauju

Aptauju pētījumu aģentūra TNS veica sadarbībā ar telekompāniju LNT, raidījumu 900 sekundes, laikā no 2013.gada 19. līdz 21. martam, ar interneta starpniecību visā Latvijā aptaujājot 700 ekonomiski aktīvos Latvijas iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 55 gadiem.

TNS pētījums interneta vidē ir reprezentatīvs Latvijas ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopumam vecumā no 18 līdz 55 gadiem. Izlases kopa ir veidota balstoties uz gadījuma izlasi, izslēdzot pašpieteikšanos. Interneta pētījumu organizēšanā TNS stingri ievēro ESOMAR rekomendācijas interneta aptauju izlašu veidošanā un veikšanā.

Par TNS

TNS ir vadošā pilna servisa tirgus, sociālo un mediju pētījumu aģentūra Latvijā. Mūsu klientiem tiek nodrošināts plašs pētījumu klāsts – gan patērētāju vajadzību izpēte, uzņēmumu reputācijas un darbinieku apmierinātības novērtēšana, zīmolu atpazīstamības un marku tēla pētījumi, produktu testi, noslēpumainā klienta pētījumi, gan starptautiskiem standartiem atbilstoši mediju (TV, radio, preses, interneta) auditorijas pētījumi, informācija un analīze par mediju lietošanas ieradumiem un mediju reklāmas apjomiem.

Kontakti

Laura Vendele
TNS Latvia mārketinga vadītāja
t 67 096 300
laura.vendele@tns.lv
www.
twitter.com/TNSLatvia

Dana France
LNT raidījuma 900 sekundes galvenā producente
t 29 101 340
dana.france@lnt.lv
www.twitter.com/900sekundes