Teju puse jeb 48% Latvijas ekonomiski aktīvo iedzīvotāju, kuri šobrīd atrodas darba tiesiskajās attiecībās, uzskata, ka viņu darbavietā tiek nodrošinātas darba un ģimenes dzīves saskaņošanas iespējas – elastīgs darba laiks, attālināta darba iespējas u.c., atklāj pētījumu aģentūras TNS sadarbībā ar Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūtu (KIAI) veiktā pētījuma dati.

Ģimene ir stabilas un veselīgas sabiedrības pamats, tālab ar mērķi stiprināt ģimeniskās vērtības, šodien, 15. maijā, Latvijā un citur pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā ģimenes diena. Ņemot vērā, ka cilvēks darbā pavada trešo daļu savas dzīves, ļoti nozīmīga loma viņa labsajūtas un darba produktivitātes nodrošināšanā ir darba videi. Lai noskaidrotu, kā Latvijas uzņēmumos tiek nodrošināti ģimenei draudzīgie aspekti, šā gada pavasarī tika veikts pētījums, kura ietvaros aptaujāti ekonomiski aktīvie iedzīvotāji, kuri strādā algotu darbu.

Gandrīz katrs otrais pētījuma dalībnieks (48%) atzīst, ka viņa darbavietā tiek īstenota ģimenei draudzīga uzņēmējdarbības prakse. Starp ģimenes dzīves saskaņošanas iespējām, ko viņiem nodrošina darba devējs, respondenti visbiežāk min elastīgu darba laiku (78%), brīvas svētku dienas (65%) un attālināta darba iespējas (25%). Bet 8% strādājošo, kuriem darbadevējs nodrošina darba un ģimenes dzīves saskaņošanas iespējas, norāda, ka viņu darbavietās tiek nodrošinātas arī darbinieku bērnu pieskatīšanas iespējas.

Salīdzinoši augsts ir arī to  respondentu skaits (43%), kuri norāda, ka viņu darba devēji darba un ģimenes dzīves saskaņošanas iespējas nenodrošina. Atlikušie 9% nav pārliecināti par to, vai viņu darbavietā ir nodrošinātas šādas iespējas.

„Plašāki pētījumi par darbinieku piesaistību Latvijā, t.i., ne tikai darbinieku apmierinātību, bet arī viņu līdzdalību uzņēmuma darbā, lojalitāti un motivāciju, atklāj, ka esošās iespējas saglabāt līdzsvaru starp darba un personīgo dzīvi tiek vērtētas kā vidējas. Kaut arī lielāka ietekme uz darbinieku piesaistību Latvijā ir aspektiem, kas saistīti ar atalgojumu, karjeru un profesionālo apmācību, uzņēmumi nedrīkst aizmirst arī par darba un personīgās dzīves līdzsvaru. Šis aspekts ir nozīmīgs strādājošajiem kopumā, turklāt nākotnē tam varētu būt daudz lielāka loma darbinieku piesaistībā,” skaidro pētījumu aģentūras TNS mārketinga vadītāja Laura Vendele.

Komentējot pētījuma datus, arodbiedrību pārstāvji norāda – fakts, ka teju puse strādājošo netiek nodrošinātas darba un ģimenes dzīves sabalansēšanas iespējas, liek aizdomāties par darbinieku kopējo apmierinātību ar darbu, jo šādas iespējas neesamība ir viens no galvenajiem kadru mainību veicinošajiem faktoriem uzņēmumos.

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāja vietniece Līvija Marcinkēviča: „Mēs dzīvojam moderno tehnoloģiju laikmetā, kuru nepārtrauktā attīstība būtiski ietekmē dažādus sadzīves procesus, tostarp – darba vidi. Pieaugot cilvēka dzīves tempam un mainoties darba apstākļiem, metodēm u.tml., sabalansēt darba un ģimenes dzīvi kļūst aizvien grūtāk. Tādēļ darba ņēmēji aizvien vairāk novērtē darba devējus, kuri domā, kā nodrošināt ne vien kvalitatīvu klientu servisu un gūt maksimālu peļņu, bet arī radīt saviem darbiniekiem tādus darba apstākļus, kas ļautu viņiem justies komfortabli un novērtētiem. Darbinieku iesaiste uzņēmuma lēmumu pieņemšanas procesos ir tikai viena no iespējām, kā to panākt. Mūsu pieredze liecina, ka daudz efektīvāk darbinieku lojalitāti var veicināt, nodrošinot viņiem mūsdienīgus darba apstākļus, kā arī piedāvājot daudzveidīgas darba iespējas, piemēram, elastīgas darba stundas.”

Lai veicinātu ģimenisko vērtību nostiprināšanos sabiedrībā un uzlabotu ģimenēm piemērotu dzīves un darba vidi, Labklājības ministrija, turpinot 2007.gadā aizsākto tradīciju, arī šogad godinās Latvijas uzņēmumus, kas nodrošina saviem darbiniekiem un klientiem ģimenei draudzīgu vidi, tostarp darba un ģimenes dzīves saskaņošanas iespējas. Līdzīgi kā pērn, Ģimenei draudzīgie komersanti tiks sveikti Ilgtspējas indeksa** noslēguma pasākumā, kas norisināsies šā gada 24. maijā un kurā tiks apbalvoti uzņēmumi, kas īsteno ilgtspējīgu un atbildīgu uzņēmējdarbību.

Viens no galvenajiem kritērijiem Ģimenei draudzīga komersanta statusa piešķiršanai ir uzņēmuma orientācija uz efektīvu darba un ģimenes dzīves saskaņošanu. Tomēr tiek vērtēti arī citi ar darba vidi saistītie faktori (piemēram, nodarbināto veselības aizsardzība darbavietā, uzņēmuma telpu un aprīkojuma atbilstība bērnu vajadzībām), kā arī uzņēmuma sabiedrības atbalsta politika (piemēram, uz klientu orientētu pakalpojumu nodrošināšana, bērniem un ģimenēm veltīto pasākumu atbalstīšana). Darba vide un sabiedrība ir divas no piecām jomām Ilgtspējas indeksā, kurās Latvijas uzņēmumiem jau ceturto gadu ir iespēja novērtēt savu ilgtspēju. Tāpēc, sākot ar 2014. gadu, Ģimenei draudzīgie komersanti tiks noteikti tikai šī starptautiski atzītā uzņēmējdarbības vides novērtējuma ietvaros.

„Situācijā, kad demogrāfiskās tendences sāk negatīvi ietekmēt nodarbinātību, virkne Latvijas uzņēmumu arvien lielāku lomu piešķir esošo darbinieku labklājības nodrošināšanai. Ir nopietns pamats pieņemt, ka nākotnē ilgtspējīgs uzņēmums būs tāds, kas spēs nodrošināt ģimenes un darba balansu. Šādu pieeju pieprasa tieši jaunās paaudzes darbinieki, kuru vērtību sistēmā ir iekodēta vērtība „strādāt, lai dzīvotu”, nevis „dzīvot, lai strādātu”. Šī paaudze būs tā, kas noteiks darba vides izmaiņas,” tā Dace Helmane, KIAI vadītāja un Ilgtspējas indeksa koordinatore.

Par aptauju

Aptauja veikta laikā no 2013. gada 23. līdz 25.aprīlim, aptaujājot ar interneta starpniecību 543 ekonomiski aktīvos Latvijas iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 55 gadiem, kuri strādā algotu darbu. Pētījuma dati ir reprezentatīvi minētajam iedzīvotāju kopumam. Izlases kopa ir veidota, balstoties uz gadījuma izlasi un izslēdzot pašpieteikšanos. Interneta pētījumu organizēšanā TNS stingri ievēro ESOMAR rekomendācijas interneta aptauju izlašu veidošanā un veikšanā.

Par Ilgtspējas indeksu

Ilgtspējas indekss – starptautiski atzīta iniciatīva uzņēmumu ilgtspējas novērtēšanai piecās jomās (uzņēmuma stratēģija, darba vide, tirgus attiecības, ietekme uz vidi un sabiedrība), kas Latvijā tiek īstenota kopš 2010. gada. Šī  ir vienīgā šāda rakstura iniciatīva pasaulē, kurā spēkus apvienojuši biznesa un darba ņēmēju pārstāvji. Latvijā tās autori un īstenotāji ir Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Latvijas Darba devēju konfederācija un KIAI. Aktivitāte tiek īstenota Eiropas Sociālā fonda projekta nr. 1DP/1.3.1.3.2./08/IPIA/NVA/001 “Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” ietvaros.

Par TNS

TNS ir vadošā pilna servisa tirgus, sociālo un mediju pētījumu aģentūra Latvijā. Mūsu klientiem tiek nodrošināts plašs pētījumu klāsts – gan patērētāju vajadzību izpēte, uzņēmumu reputācijas un darbinieku apmierinātības novērtēšana, zīmolu atpazīstamības un marku tēla pētījumi, produktu testi, noslēpumainā klienta pētījumi, gan starptautiskiem standartiem atbilstoši mediju (TV, radio, preses, interneta) auditorijas pētījumi, informācija un analīze par mediju lietošanas ieradumiem un mediju reklāmas apjomiem.

Kontakti

Laura Vendele
Mārketinga vadītāja
t 67096300
laura.vendele@tns.lv
Twitter: @TNSLatvia