Latvijas iedzīvotāji sagaida no uzņēmumiem sociāli atbildīgu uzņēmējdarbības praksi, savukārt maziem un vidējiem uzņēmumiem biežāk nekā lielajiem uzņēmumiem pietrūkst izpratnes par tās īstenošanu, to apliecina Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta apkopotie dati. Lai veicinātu zināšanas par stratēģisku un atbildīgu biznesa pieeju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība sadarbībā ar Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūtu veido praktisku pašvērtējuma rīku maziem uzņēmumiem.

Absolūtajam vairākumam (83%) Latvijas iedzīvotāju ir svarīgi, lai uzņēmumi darbotos atbilstoši ētikas principiem, to atklāj pētījumu kompānijas TNS 2013. gadā veiktā aptauja par korporatīvo sociālo atbildību. Turklāt 39% iedzīvotāju atzīst, ka ir pārtraukuši iegādāties to uzņēmumu ražojumus, kuru rīcību tie neatbalsta. Līdz ar to, ja uzņēmumi rīkojas pretēji sabiedrības interesēm, tad tie riskē ne tikai ar savu reputāciju, bet arī ar peļņas samazināšanos, norāda TNS mārketinga vadītāja Laura Vendele.

„Lai veidotu atbildīgu uzņēmējdarbības vidi Latvijā, esam secinājuši, ka nepietiek tikai ar lielo uzņēmumu aktivitātēm, ko ik gadu redzam Ilgtspējas indeksa dalībnieku vidū. Lai veicinātu arī mazo un vidējo uzņēmumu izpratni un atbildību, esam nolēmuši izstrādāt praktisku pašvērtējuma rīku, kas tiem ļaus izvērtēt savu sniegumu un ieraudzīt iespējas pilnveidot savu darbību tādās jomās kā darba vide, stratēģija, vide, vietējā kopiena, tirgus attiecības,” skaidro Dace Helmane, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāja.

Savukārt pētījums „Darba apstākļi un riski Latvijā 2012-2013″, ko ES Struktūrfondu 2007.-2013. gada plānošanas perioda pirmās darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3. prioritātes „Nodarbinātības veicināšana un sabiedrības veselības pasākumi” ietvaros pēc LDDK pasūtījuma veica pētījumu kompānija TNS sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūtu, atklāj, ka darba aizsardzības pasākumu īstenošanu mikrouzņēmumos kavē izpratnes un laika trūkums. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs Pēteris Krīgers uzsver, ka uzņēmumiem ar mazāku skaitu darbinieku, ir īpaši būtiski veicināt izpratni par darba aizsardzību un darba drošību, tādējādi pilnveidojot darba vidi tieši mazos un vidējos uzņēmumos. Ilgtermiņā tas veicina gan uzņēmuma stabilitāti, gan pasargā no neplānotiem zaudējumiem.

„Uzņēmumi, kas piedalās Ilgtspējas indeksā, demonstrē ne tikai komunikāciju ar sabiedrību par uzņēmuma stratēģiskajiem mērķiem, bet arī atbildīgu uzņēmējdarbības praksi, ieviešot brīvprātīgas iniciatīvas, lai uzlabotu uzņēmuma darbības rādītājus un ilgtspēju. Tagad tāda iespēja ir arī mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Pārbaudot, cik sociāli atbildīgi tie ir, uzņēmumi varēs ieraudzīs savas stiprās un vājās puses, saprast, kurās jomās vēl ieguldāms darbs un kurās piemērojami korporatīvās sociālās atbildības principi,” atzīst Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore Līga Meņģelsone, skaidrojot iesaisti praktiska pašvērtējuma rīka izveidē.

Šī gada 12. decembrī reizē ar praktiska pašvērtējuma rīka publiskošanu mazo uzņēmumu atbildīgas uzņēmējdarbības veicināšanai norisināsies labās prakses konkursa noslēgums, ko rīko Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība un Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju. Labās prakses konkurss ir aktivitāte Eiropas Sociālā fonda projekta nr. 1DP/1.3.1.3.2./08/IPIA/NVA/001 „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” ietvaros. Iniciatīvu atbalsta Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera un Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu forums.

Kontakti

Laura Vendele
TNS mārketinga vadītāja
t 67096300
laura.vendele@tns.lv
Twitter: @TNSLatvia

Kitija Balcare
Hauska & Partner komunikācijas konsultante
t 29683396
kitija.balcare@hauska.com