Šodien prezentētie pētījumu kompānijas TNS aptaujas „IT risinājumu loma biznesa konkurētspējas stiprināšanā” rezultāti liecina, ka tikai neliela daļa Latvijas uzņēmumu vadītāju (24%) uzskata, ka IT risinājumiem ir ietekme uz savu uzņēmumu konkurētspēju. Nozares eksperti kopējo situāciju vērtē kā sliktu un norāda uz izpratnes un zināšanu trūkumu šajā jomā, kas nereti ir nopietns traucēklis jebkādai tālākai biznesa attīstībai.

Pēc informācijas tehnoloģiju (IT) un datu centru pakalpojumu sniedzēja Telia Latvija iniciatīvas pētījumu kompānija TNS veica apjomīgu Latvijas uzņēmumu aptauju par IT risinājumu izmantošanu uzņēmumos. Apkopotie rezultāti liecina, ka lielākā daļa uzņēmumu (74%) nav pārliecināti par IT risinājumu ietekmi uz konkurētspēju, un 64% respondentu uzskata, ka šie risinājumi ir nenozīmīgi vai pat nemaz neietekmē viņu biznesa procesus. „Diemžēl Latvijas uzņēmumi neapzinās, kā IT risinājumi ir izmantojami biznesā, veicina pārdošanas apjomus vai atvieglo iekšējos darbus neatkarīgi no biznesa jomas,” secina Mārtiņš Paurs, Telia Latvija pārdošanas direktors: „Robeža starp e-komerciju un tradicionālu biznesu mūsdienās teju vai nepastāv. Ja uzņēmums vēlas būt konkurētspējīgs, tas vairs nevar pļauties tikai uz vietējo tirgu un kontaktiem un domāt īsā termiņā par darījumu veikšanu šodien vai rīt.”

Aptaujas rezultāti demonstrē lielu atšķirību starp to, kādu lomu ieņem IT risinājumi lielajos un mazajos Latvijas uzņēmumos. Uz IT risinājumiem kā konkurētspējas balstu paļaujas ap 70% uzņēmumu, kuru gada apgrozījums pārsniedz 2 miljonu latu, turpretī mazākos uzņēmumos (mazāk nekā 2 milj. latu gada apgrozījums) šādu viedokli pauž tikai aptuveni 27 % vadītāju. „Pētījums parāda, ka pastāv milzīga plaisa starp mazajiem un lielajiem uzņēmumiem,” aptaujas rezultātus komentē Signe Bāliņa, LIKTA prezidente: „Mazajiem biznesiem Latvijā būtu jāmaina sava attieksme un nopietnāk jāplāno uzņēmuma darbība dažādos griezumos, tajā skaitā, IT jomā – kā tā ietekmē darba organizētību, dokumentu apmaiņu vai saziņu ar klientiem.”

Eksperti ir vienisprātis, ka galvenais traucēklis IT risinājumu priekšrocību apgūšanai, it īpaši mazos un vidējos uzņēmumos, ir zināšanu trūkums. „IT stratēģijai ir jāatbalsta uzņēmuma mērķi, un vadītājiem ir jābūt izpratnei, kā IT risinājumi strādā viņa biznesā,” norāda M. Paurs. TNS Latvija aptauja rāda, ka tieši uzņēmuma vadītāji visbiežāk ir galvenie lēmumu pieņēmēji IT stratēģijas veidošanā, kas no viņiem prasa zināmu kompetences līmeni. „Mazākos uzņēmumos reti kad ir nepieciešams uzturēt cilvēku, kas nodarbojas tikai ar IT, tāpēc lielā daļā gadījumu vajadzētu uzticēties ārpakalpojuma piegādātājiem,” stāst Ivars Maurāns Tilde IT infrastruktūras un servisu grupas vadītājs. Viņš arī norāda, ka iekšējam darbiniekam var pietrūkt kompetences kādu noteiktu jautājumu risināšanā, tāpēc vēl jo izdevīgāk ir sadarboties ar uzticamu ārpakalpojuma sniedzēju, kuram ir daudz plašāka kompetence un resursi, nekā tos ir iespējams izveidot uzņēmuma iekšienē.

Ievērojama atšķirība starp lielākiem un mazākiem uzņēmumiem ir arī attieksmē pret informācijas drošību uzņēmumos. 56% uzņēmumu ar vairāk nekā 50 darbiniekiem norāda, ka informācijas drošība tiem ir ārkārtīgi svarīgi, turpretī tikai 26% mazāku uzņēmumu domā līdzīgi. Eksperti skaidro, ka arī izpratne par to, kas ir droša informācijas glabāšana un kas ne, būtiski atšķiras. „Piemēram, daudzos uzņēmumos vēl joprojām uzskata, ka datu glabāšana mākonī ir nedroši, kas ir maldīgs uzskats, kā vietā cilvēki izvēlas glabāt informāciju dažādās pārnēsājamās ierīcēs, kas var kā nonākt citu personu rokās, tā saplīst vai vienkārši tikt pazaudēta.”

Pētījumā aptaujāti 802 uzņēmumu vadītāji visā Latvijā, tajā skaitā 401 mazais un vidējais uzņēmums. Aptauja veikta šī gada novembrī.

TNS aptaujas prezentācijā piedalījās un ar viedokli dalījās Signe Bāliņa, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) prezidente, Ivars Maurāns, Sabiedrības Tilde IT infrastruktūras un servisu grupas vadītājs, Jurģis Venckus, Arrow ECS Baltic biznesa attīstības vadītājs, Mārtiņš Paurs, Telia Latvija pārdošanas direktors un Inta Priedola, TNS vecākā klientu vadītāja.

Kontakti

Dāvids Štēbelis
Telia Latvija pakalpojumu nodaļas vadītājs
Davids.Stebelis@telia.lv

Laura Vendele
TNS  mārketinga vadītāja
t 67 096 300
laura.vendele@tns.lv
www.
twitter.com/TNSLatvia