Banku nozares korporatīvās reputācijas pakāpeniskais kāpums, kas Latvijā bijis vērojams pēdējos gados, ir turpinājies arī 2013. gadā, un viens no reputācijas uzlabošanās virzītājspēkiem ir bijis pieaugošs banku piedāvāto pakalpojumu un apkalpošanas novērtējums, liecina pētījumu kompānijas TNS pērnā gada nogalē veiktā pētījuma rezultāti.

Pēdējo piecu gadu laikā banku nozares korporatīvā reputācija Latvijā ir būtiski uzlabojusies – no 28 punktiem 2009. gadā līdz 44 punktiem 2013. gadā. Banku nozarei kopumā ir izdevies kāpināt novērtējumu gan pievilcības aspektos – kopējā attieksme un uzticība ilgtermiņā, gan kompetences aspektos – produktu un pakalpojumu kvalitāte. Pēdējā gada laikā palielinājies produktu un pakalpojumu novērtējums, kā arī pozitīvas atsauksmes par banku pakalpojumiem.

„Jau vairākus gadus no pētījuma redzam, ka banku nozares reputācijas viens no balstiem ir pakalpojumu daudzums un kvalitāte. Taču nereti par labākajiem un efektīvākajiem bankas piedāvātajiem produktiem zina tikai tās klienti, ne plašāka publika. Tādēļ, lai popularizētu inovatīvos banku piedāvājumus, jau otro gadu Latvijas Komercbanku asociācija rīko konkursu Zelta monēta, kura ietvaros tiks apbalvoti labākie pakalpojumi četrās kategorijās – Pakalpojums fiziskām un juridiskām personām, Finanšu pakalpojumu eksports, Ilgtspējas projekti un Klientu balva,” stāsta Latvijas Komercbanku asociācijas prezidents Mārtiņš Bičevskis.

„Banku nozarei izdevies saglabāt korporatīvās reputācijas pozitīvo kāpumu un sasniegt līdzsvarotu nozares korporatīvās reputācijas vērtējumu visās pētījuma aptvertajās mērķa grupās. Proti, sabiedrība kopumā pozitīvi novērtē banku sniegumu, to produktus un pakalpojumus, kā arī iesaisti būtisku jautājumu skaidrošanā un komentēšanā.” uzsver pētījumu kompānijas TNS klientu vadītājs Intars Āboms.

TNS pētījums tiek veikts četrās grupās – biznesa vide, iedzīvotāji, mediji un viedokļu līderi. 2013.gadā banku nozares korporatīvā reputācija vienlīdz augstu vērtēta visās pētījumā aptvertajā mērķa grupās – vērtējums audzis iedzīvotāju un mediju pārstāvju vidū, kamēr biznesa vides un viedokļu līderu mērķa grupās novērtējums ir nostabilizējies iepriekš sasniegtajā līmenī. Iedzīvotāji augstāk novērtē uzticamību bankām ilgtermiņā un kopējo reputāciju, kā arī pakalpojumu kvalitāti. Viedokļu līderi kā pozitīvās lietas uzsver profesionālu rīcību saistībā ar pāreju uz eiro, jauna finansējuma piešķiršanu un attālināto pakalpojumu plašāku pieejamību. Savukārt viedokļu līderu skepse ir saistīta ar banku darbību ar sliktajiem kredītiem, nekustamo īpašumu apsaimniekošanu vai atsavināšanu, kā arī vēlmi, lai bankas vairāk izsniegtu kredītus uzņēmējdarbībai. Biznesa vides kā pozitīvās lietas uzsver pakalpojumu kvalitāti un labas sadarbības pieredzi.

Pētījums pilnībā ir pieejams LKA mājas lapā http://www.bankasoc.lv/lv/petijumi/reputacijas-petijumi.html

Par pētījumu

Latvijas Komercbanku asociācija sadarbībā ar pētījumu kompāniju TNS 2013. gada rudenī veica korporatīvās reputācijas pētījumu banku nozarē, izmantojot TNS TRI*M Corporate Reputation metodoloģiju uzņēmumu darbībā iesaistīto pušu izpētei. Korporatīvās reputācijas pētījumā noskaidrots viedoklis četrās mērķauditorijās – iedzīvotāji, uzņēmumu pārstāvji, viedokļu līderi (nozaru asociāciju pārstāvji, augstskolu vadošie mācībspēki, politiskās elites pārstāvji, līderi žurnālistikā) un mediju pārstāvji, t.i. finanšu nozarē specializējušies žurnālisti. Kopumā veiktas 1947 telefonintervijas.

Par TNS

TNS ir vadošā pilna servisa tirgus, sociālo un mediju pētījumu kompānija Latvijā. Mūsu klientiem tiek nodrošināts plašs pētījumu klāsts – gan patērētāju vajadzību izpēte, uzņēmumu reputācijas un darbinieku apmierinātības novērtēšana, zīmolu atpazīstamības un marku tēla pētījumi, produktu testi, noslēpumainā klienta pētījumi, gan starptautiskiem standartiem atbilstoši mediju (TV, radio, preses, interneta) auditorijas pētījumi, informācija un analīze par mediju lietošanas ieradumiem un mediju reklāmas apjomiem.

Par Latvijas Komercbanku asociāciju

Latvijas Komercbanku asociācija ir biedrība, kurā uz brīvprātības principa pamata apvienojas Latvijā reģistrētās bankas un ārzemju banku filiāles. Asociācijas mērķis ir sekmēt Latvijas banku sistēmas nostiprināšanos un attīstību.
 
Asociācija ir dibināta 1992. gada 23. jūlijā un ir viena no vecākajām uzņēmēju organizācijām Latvijā.Tā pārstāv banku intereses dažāda līmeņa institūcijās un koordinē banku kopējo problēmu risināšanu, kā arī sniedz konsultatīvu palīdzību saviem biedriem.

Kontakti

Laura Vendele
TNS mārketinga vadītāja
t 67 096 300
laura.vendele@tns.lv
www.
twitter.com/TNSLatvia

Baiba Melnace
Latvijas Komercbanku asociācijas sabiedrisko attiecību speciāliste
t 67 285 189
baiba.melnace@bankasoc.lv
www.
twitter.com/Bankuasociacija