Atklājot Ilgtspējas nedēļu un vienlaikus arī izstādi Centrālajā dzelzceļa stacijā “KĀDA IR TAVA ATBILDĪBA?”, nozares eksperti uzsvēra, ka Latvijas iedzīvotāji pašlaik sagaida arvien lielākas darba devēju rūpes par darbiniekiem un darba vidi. Savukārt uzņēmēji redz iespējas sekmēt Latvijas attīstību ilgtermiņā, līdzsvarojot savu darbību un samazinot uzsvarus uz darba vidi un palielinot fokusu uz patērētāju vajadzību izzināšanu.

Ilgtspējas nedēļas mērķis ir aktualizēt tēmas, kas saistītas ar ilgtspējīgu valsts un uzņēmumu attīstību, kā arī rosināt Latvijas sabiedrību pievērst lielāku uzmanību atbildīgai uzņēmējdarbības praksei un ilgtspējas principu ievērošanai, uzsverot personīgo atbildību.

Pēc pētījumu kompānijas TNS datiem 69% iedzīvotāji par svarīgāko aspektu Latvijas attīstības sekmēšanā ilgtermiņā min uzņēmuma spēju nodrošināt labu darba vidi un rūpes par saviem darbiniekiem. Arī uzņēmuma vadītāju vidū darba vides aspekti tiek minēti kā galvenie Latvijas ilgtspējas kontekstā, to min 49%. Tomēr fokuss uz šo aspektu pēdējos gados uzņēmēju vidū ir būtiski samazinājies (par 13 procentpunktiem). Tajā pašā laikā uz pusi ir pieaugusi uzņēmumu uzmanība uz klientu vajadzībām un patērētāju interesēm – trešā daļa uzņēmēju to min kā būtisku Latvijas ilgtspējas kontekstā.

“Sabiedrības spiediens lielā mērā var ietekmēt uzņēmumu darbību, diemžēl mūsu novērojumi un pētījumi liecina, ka Latvijā iedzīvotāji joprojām neizmanto savas tiesības izvēlēties. Salīdzinot ar datiem Eiropā (ap 70%), Latvijas iedzīvotāji gandrīz divreiz retāk (39%) pēdējā gada laikā ir atteikušies no tādu uzņēmumu precēm un pakalpojumiem, kuru rīcību tie neatbalsta,” skaidro Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāja Dace Helmane.

Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāja turpina: “Vienlaicīgi pēdējo gadu notikumi liecina, ka bezatbildīga uzņēmējdarbība rada smagas sekas. Lai pievērstu tam sabiedrības uzmanību,  spilgtākos notikumus esam apkopojuši izstādē, piemēram, Liepājas lielākā darba devēja “Liepājas Metalurgs” maksātnespēja, “Maxima” traģēdija.”

Kopumā kā galveno notikumu, kas visnegatīvāk ietekmējis valsts ilgtspējīgu attīstību pēdējo 10 gadu laikā, 67% pētījumu kompānijas TNS aptaujāto iedzīvotāju min valsts ekonomisko krīzi. “Iedzīvotājiem šo gadu pieredze un ar to saistītās grūtības ir palikušas spilgti prātā. Nodokļu politika, ēnu ekonomika, korupcijas skandāli un negodīga uzņēmējdarbība tiek minēta krietni retāk 27- 41% gadījumos. Lai arī citi pētījumi rāda, ka uzticēšanās valdībai, Saeimai un politiskajām partijām ir ļoti zema, iedzīvotāji to darbus nevērtē kā valsts attīstību negatīvi ietekmējošus,” analizē pētījumu kompānijas TNS vecākā klientu vadītāja Inta Priedola.

Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore Līga Meņģelsone: “Kā apliecina pētījumu kompānijas TNS dati, iedzīvotāji lielā mērā uzticas informācijai, ko par uzņēmumu sniedz radinieki, kaimiņi, draugi vai kolēģi, ierindojot šos informācijas avotus pirmajā vietā, savukārt tālāk seko nozaru eksperti, patērētāju aizsardzības biedrības un nevalstiskās organizācijas. Uzticības kredīts ir apliecinājums nevalstisko organizāciju lielajai lomai un nepārtrauktajam darbam, kas ieguldīts atbildīgas uzņēmējdarbības prakses veicināšanā un sociālā dialoga attīstībā.”

Savukārt Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs Pēteris Krīgers uzskata, ka. ikviena uzņēmuma korporatīvajai atbildībai ir jāsākas ar darba vides sakārtošanu tā darbiniekiem, un tas ir process, kurā jāiesaistās gan darba devējiem, gan ņēmējiem: “Algas saņemšana noteiktajā datumā un nomaksāti nodokļi nedrīkst būt vienīgā stratēģija, caur kuras perspektīvu abām iesaistītajām pusēm raudzīties nākotnē. Pasaules prakse rāda, ka korporatīvās atbildības ievērošana sniedz rezultātus ilgtermiņā, jo motivēti un apmierināti cilvēki strādā efektīvāk.”

Izstādi “KĀDA IR TAVA ATBILDĪBA?” var apskatīt Centrālajā dzelzceļa stacijā no 2. līdz 6. jūnijam. Tajā ir atspoguļoti notikumi, kuri pēdējo 10 gadu laikā visnegatīvāk ietekmējuši valsts un uzņēmumu ilgtspējīgu attīstību, atstājot postošas sekas uz ekonomiku, sabiedrību un vidi, piemēram, “Maxima” traģēdija, Liepājas Metalurga maksātnespējas process, “Parex” un “Latvijas Krājbankas” krahs, skandāls ap “airBaltic” zīmola pārdošanu un citi.

Ilgtspējas nedēļu organizē Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība un Latvijas Darba devēju konfederācija. Izpratni par ilgtspēju palīdz veicināt Swedbank, Latvijas Dzelzceļš un nacionālā informācijas aģentūra LETA.

Par TNS pētījumiem

Aptauju par Latvijas iedzīvotāju viedokli par svarīgākajiem aspektiem Latvijas uzņēmumu darbībā, lai sekmētu Latvijas attīstību ilgtermiņā un uzticēšanos dažādiem avotiem saistībā ar informāciju par uzņēmumiem pētījumu kompānija TNS veica laikā no 2014.gada 13. līdz 15. maijam, ar interneta starpniecību visā Latvijā aptaujājot 700 Latvijas ekonomiski aktīvos iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 55 gadiem. Papildu ziņā izmantoti dati no TNS Flash Eirobarometra pētījuma, kas ir veikts 2014. gada pavasarī, un TNS Atlas patēriņa pētījuma – veikts 2013. gada pavasarī.

Kontakti

Laura Vendele
TNS mārketinga vadītāja
t 67096300
laura.vendele@tns.lv
Twitter: @TNSLatvia

Laima Zēmele
McCANN Consultingprojektu vadītāja
26486958
Laima.Zemele@mccannconsulting.lv