Diferencēšanās ir viena no neatvairāma zīmola būtiskām atslēgām. Tā palīdz zīmolam izcelties pūlī – tikt pamanītam, pievērst uzmanību savam piedāvājumam un nodrošina atšķiršanos no citiem zīmoliem. Tā ir pamanāma un mērķtiecīga diferencēšanās visos zīmola līmeņos. Neatvairāmi zīmoli novērtē atšķiršanās nozīmi, pat ja tas nozīmē atteikšanos no dažiem patērētājiem.

Diferencēšanās prasa drosmi, jo:

■  Patiesa diferencēšanās motivē vienu patērētāju mērķa grupu, bet tiek noraidīta citu vidū;
■  Atšķiršanās no tiešajiem konkurentiem ir liels mārketinga izaicinājums;
■  Pieprasa līderību, kategorijas izmaiņu ietekmēšanu un vadīšanu.

Diferencēšanās piemēri

Kā ļoti veiksmīgu diferencēšanās piemēru var minēt beļģu alus zīmolu Stella Artois, kurš veiksmīgi atradis veidu, kā atšķirties no pārējiem alus ražotājiem piesātinātajā dzērienu kategorijā. Stella Artois savu atšķiršanos un unikālo pozicionējumu, izvairoties no konkurences fragmentētajā alus tirgū, nodrošina ar premium pieeju – uzrunājot tos patērētājus, kas novērtē garšas kvalitāti.

■  Stella Artois pārliecinoši komunicē premium alus zīmola īpašības funkcionālā līmenī – ar simbolisko glāzi – kausu, augstāku cenu, 9 soļu alus iepildīšanas rituālu.
■  Tam piemīt izsmalcināts statuss pozicionējumā, kas palīdz atšķirties no primitīvās komunikācijas, kas parasti tiek saistīta ar alus produktiem.
■  Tas uzrunā tos patērētājus, kas zina atšķirību un novērtē perfektumu.

Cits, tikpat veiksmīgs, diferencēšanās piemērs ir HSBC banka. Banku kategorijā, kurā parasti tiek sagaidīta strukturētība un pārskatāmība, HSBC banka atšķiras no citām ar piezemēto un sirsnīgo pieeju.

■  Zīmola komunikācija rada personīgu un brīvu pieeju finansēm – ir vairāk nekā tikai viens veids kā rīkoties, un katra situācija ir unikāla.
■  „Pasaules lokālā banka” – šī ir globāla mēroga banka, bet tā saprot katras valsts atšķirīgās, svarīgās nianses, kas padara katru valsti un klientu nozīmīgu.
■  HSBC optimistiski raugās nākotnē un investē citu dzīvēs, īpaši uzsverot iespējas jaunajos tirgos.

■  Ar ko Jūsu zīmols atšķiras no citiem zīmoliem kategorijā?
■  Kas padara Jūsu zīmolu unikālu?
■  Vai Jūs zīmola lietošanai cenšaties piesaistīt kādu konkrētu patērētāju mērķa grupu?

Kontakti

Arta Kudlāne
t 67 096 300
arta.kudlane@tns.lv

Inta Priedola
t 67 096 300
inta.priedola@tns.lv

Revita Logina
t 67 096 300
revita.logina@tns.lv