Simbolisms ir emociju valoda un atslēga, ar ko iedarbina lēmumu pieņemšanu mūsu ātrajā, intuitīvajā domāšanas režīmā. Neatvairāmi zīmoli it visā iekļauj sajūtu valodu (simbolismu): produktu dizainā, iepakojumā un piegādē, logo, fontos, balss toņos un izvēlētajā mūzikā. Visos šajos elementos, ar mērķi izraisīt noteiktas emocijas, lietotas instinktīvi izprotamas krāsas, formas un tēli. Tādējādi precīzi saskaņotais simbolisms zīmolu padara prātā un sirdī spilgti paliekošu.

Simbolisms spēj sazināties ar intuitīvo smadzeņu daļu – tādējādi radot sajūtas vēl pirms ir pieņemts racionāls lēmums. Zīmolam ir būtiski uzrunāt caur asociācijām patērētāju tā visos līmeņos un zīmola sastāvdaļās.

Simbolisma piemēri

Kā veiksmīgu piemēru simbolisma izmantošanai zīmola veidošanā var minēt Harley Davidson zīmolu. Šis zīmols ar sava produkta palīdzību ir izveidojis nepārspējamu subkultūru ar savu īpašu simbolisko nozīmi, kuras biedri veido paši savus dzīves noteikumus.

■  Harley Davidson zīmols, galvenokārt, simbolizē brīvību. Brīvību no galvenajām pamatvērtībām un brīvību uzvesties tā, kā jūs to vēlaties. Divas ikonas – ērglis un zirgs – atspoguļo šo vērtību.
■  Ērgļa variācijas tiek izmantotas kā preču zīmes un tetovējumos. Tas reprezentē pilnīgu brīvību no noteikumiem un ikdienas principiem.
■  Zirga attēlošana un elementu izmantošana, mežonīgo rietumu ietekmē, atspoguļo brīvību no pieķeršanās. Tas bieži tiek izmantots starp Harley Davidson baikeriem mākslā un aksesuāros, piemēram, tādos kā seglu somās, vestēs un zābakos.

Cits veiksmīgs simbolisma izmantošanas piemērs ir McDonald. Šis zīmols efektīvi izmanto simbolisma valodu, lai reprezentētu sevi kā visiem piemērotu, jautru zīmolu ģimenei. Izmantotie simboli veiksmīgi rada sajūtu, ka klienti ir gaidīti, kā arī veicina piederības sajūtu.

■  Logo izmantotā, „zelta arka” priecīgajā, zeltītajā krāsā ar atvērtu apaļu formu sūta klientiem siltuma un pozitīvisma sajūtu.
■  “I’m lovin’ it” ir patērētājiem tuvs sauklis sarunvalodā, un tas valodā ir integrējies, kļūstot par populāru, ikdienā izmantotu frāzi.
■  Izmantotā klauna figūra – Ronald McDonald – simbolizē līksmību un smieklus, kļuvusi par iemīļotu simbolu gan bērniem, gan vecākiem.
■  McDonald izmantotais simbolisms uzņēmumam ļāvis pārveidoties no maza zīmola ātrās apkalpošanas kategorijā par noteiktas kultūras ikonu arī sociālā kontekstā visas pasaules mērogā.

■  Vai jūsu zīmolam ir sava simbolu valoda?
■  Kādus simbolus izmanto jūsu zīmols?
■  Ko pauž jūsu zīmola izmantotie simboli?

Kontakti

Arta Kudlāne
t 67 096 300
arta.kudlane@tns.lv

Inta Priedola
t 67 096 300
inta.priedola@tns.lv

Revita Logina
t 67 096 300
revita.logina@tns.lv