Zīmola spēja būt viengabalainam savā komunikācijā ar patērētāju ir viena no neatvairāma zīmola panākumu atslēgām. Tā ir zīmola spēja pilnīgi un nepārprotami emocionālo vēstījumu īstenot visos zīmola komunikācijas līmeņos – caurvīt zīmola kopējo piedāvājumu, sasaistīt visus zīmola tēla aspektus, tostarp arī produkta īpašības. Tā nav vienkārši integrācija, bet gan mērķtiecīgi īstenots emocionālais vēstījums visos vajadzību līmeņos – emocionālajā, sociālajā, funkcionālajā līmenī.

Viengabalainības radīšanas piemēri

Piemēram, RedBull visos patērētāju vajadzību līmeņos realizē mērķauditorijas nepieciešamību būt aktīvam, pārliecinošam un visu varošam.

Viegbalainība zīmola komunikācijā sniedz zīmolam pārliecinošas spējas uzrunāt patērētājus. Tādejādi zīmols kļūst par patērētāju „top-of-mind” zīmolu, kā arī nodrošina augstu patērētāju piesaistību zīmolam pretstatā zīmoliem ar vājāku viengabalainību. Viengabalaini zīmoli spēj pārliecināt patērētājus par savu piedāvājumu – zīmola komunikācijā uzjundītās emocijas spēcīgi atsaucas produktu funkcionālajās iezīmēs un sociālajā identitātē.

Cits piemērs labai zīmola viengabalainībai ir dāņu zīmols Bang & Olufsen, kurš atpazīstams ar elegantām un augstas kvalitātes audio tehnoloģijām un sola šajā kategorijā absolūtu pilnību.

Zīmols Bang & Olufsen pamatā savu komunikāciju balsta uz emocionālajām vajadzībām – vajadzību pēc izsmalcinātības un elegances audio tehnoloģijās. Šī zīmola esence tiek perfekti īstenota arī sociālo un funckionālo vajadzību līmenī, kur zīmols tiek pozicionēts kā premium zīmols, kas piemērots cilvēkiem, kas atpazīst un novērtē kvalitāti, bet paši produkti sastāv no augstas kvalitātes un modernām komponentēm, kas neapšaubāmi nodrošina gan audio skaņas kvaltiāti, gan piemērotību cilvēkiem ar izsmalcinātu gaumi.

Savu produktu izsmalcinātību un kvalitāti zīmols komunikācijā ilustrē, sasaistot to ar premium klases auto Aston Martin, reklamējot savas audio sistēmas šajā auto.

■  Kāda ir jūsu zīmola esence un kā tai izdodas sasaistīt zīmola komunikāciju visos patērētāju vajadzību līmeņos?
■  Cik cieša ir šī sasaiste?
■  Kā novērtēt sava zīmola neatvairāmību?

Kontakti

Inta Priedola
t 67 096 300
inta.priedola@tns.lv

Arta Kudlāne
t 67 096 300
arta.kudlane@tns.lv

Revita Logina
t 67 096 300
revita.logina@tns.lv