76% aptaujāto uzņēmēju darbinieku mainību uzskata par problēmu, kas apdraud vai varētu apdraudēt biznesu, liecina pēc SEB dzīvības apdrošināšanas un pētījumu kompānijas TNS veiktā aptauja. Pētījumā atzīts, ka divi no pieciem nodarbinātajiem ir nopietni domājuši par darba maiņu vai uzsākuši cita darba meklējumus. Tajā pašā laikā 60% uzņēmumu vadītāju, domājot par nākotnes plāniem attiecībā uz jaunu vai paplašinātu papildus labumu piedāvājumu saviem darbiniekiem, ir skeptiski noskaņoti un apgalvo, ka drīzāk nepiedāvās bonusus un nepaplašinās to klāstu. Savukārt 88% darbinieku piekrīt apgalvojumam, ka papildus motivēšana no uzņēmuma puses veicinātu viņu lojalitāti tam un motivētu kļūt par ilggadējo darbinieku.

Saskaņā ar pētījuma datiem, iedzīvotāju vidū ir trīs galvenie iemesli vēlmei mainīt pašreizējo darba vietu – gandrīz puse (49% respondentu) kā galveno iemeslu minējuši zemo atalgojumu, nedaudz mazāk – 46% – atsaukušies uz smagiem darba apstākļiem, stresu un garām darba stundām un 44% ir svarīgas ierobežotas karjeras iespējas. Savukārt uzņēmumu vadītāji uzreiz pēc zema atalgojuma, kas tiek nosaukts visbiežāk, piemin darbinieku došanos darba meklējumos uz ārvalstīm vai darbinieku vēlēšanos strādāt atbilstoši iegūtajai izglītībai vai labāka darba atrašanu.

Interesanti, ka, domājot par darbinieku motivāciju, 47% no aptaujātajiem darba devējiem izteiktu akcentu liek uz nepieciešamību paaugstināt algas, reti apsverot citas versijas. Arī darbiniekiem algu paaugstināšana šķiet vismotivējošākā rīcība darbinieku noturēšanai, taču papildus tam darbinieki par svarīgiem risinājumiem uzskata nepieciešamību izveidot personāla motivēšanas politiku, 32% ir svarīgi saņemt papildus labumus vai prēmijas par sasniegumiem, 35% saņemt papildus labumus par ilggadēju darbību uzņēmumā. Kopumā 88% darbinieku piekrīt apgalvojumam, ka papildus motivēšana no uzņēmuma puses veicinātu viņu lojalitāti tam un motivētu kļūt par ilggadējo darbinieku.

SEB dzīvības apdrošināšanas valdes locekle Dace Brencēna: “Mūsu pētījuma dati nepārprotami parāda darba devēju un darbinieku viedokļu atšķirības, vērtējot galvenos risinājumus darbinieku noturēšanai un motivēšanai – uzņēmēji liek akcentu uz algu paaugstināšanu, savukārt darbinieki samērā bieži piemin motivēšanas politikas izveidošanu un papildus labumu piešķiršanu. Vēl vairāk – ja runājam par uzkrājuma veidošanu vai apdrošināšanas iekļaušanu darbinieka bonusu grozā, puse aptaujāto darbinieku ir gatavi līdzmaksājumam papildus darba devēja veiktajām iemaksām. Tas vedina domāt, ka sabiedrībā mainās vērtības, un rodas pieprasījums pēc jaunas atalgojuma sistēmas, kad darba alga tiek papildināta ar dažādiem labumiem, kas ne tikai veicina darbinieku lojalitāti uzņēmumam, bet rada līdzatbildības un solidaritātes kultūru darba attiecībās.”

Kontakti

Laura Vendele
TNS Latvia mārketinga vadītāja
t 67 096 300
laura.vendele@tns.lv
Twitter: @TNSLatvia

Kristīne Martinsone
SEB bankas ārējās komunikācijas projektu vadītāja
t 67 779 719, 26 102 288
kristine.martinsone@seb.lv
Twitter: @SEB_Latvia