Pēc vecāku domām līdz pilngadībai bērna uzkrājumā jābūt vidēji ap 6900 eiro. Uzkrājumu bērna nākotnei veido katrs ceturtais jeb 24% vecāku Latvijā, tā rāda Swedbank sadarbībā ar pētījumu kompāniju TNS veiktā aptauja. Vēl gandrīz puse aptaujāto vecāku (48%) šim mērķim plāno sākt krāt jau tuvākajā laikā. Pēc vecāku domām līdz bērna pilngadības sasniegšanai vidējai uzkrājumu summai vajadzētu būt aptuveni 6900 eiro. Pērn vecāku aplēses par bērnam nepieciešamo uzkrājuma summu bija lielākas – gandrīz 8000 eiro jeb 5600 lati.

Swedbank un TNS pētījuma dati rāda, ka vecākiem ir reālistiskas aplēses par vidējo krāšanai atvēlamo summu un vēlamo uzkrājuma lielumu. Visbiežāk vecāki uzskata, ka uzkrājumam bērna nākotnei ik mēnesi būtu jānovirza līdz 50 eiro (28% aptaujāto). Swedbank dati rāda, ka populārākā summa, ko vecāki Latvijā šim mērķim atvēl, arī ir no 25 līdz 50 eiro mēnesī. Ar šāda apmēra iemaksām no bērna dzimšanas līdz bērna pilngadības sasniegšanai iespējams uzkrāt vidēji no 5400 līdz 10800 eiro bērna nākotnes finanšu vajadzību segšanai*.

“Ikvienam rūp sava bērna nākotne, un ir svarīgi sniegt viņam atbalstu, sākot neatkarīgu dzīvi. Tāpēc pozitīvi vērtējams, ka salīdzinoši liela daļa vecāku par sava bērna nākotni sāk domāt laikus, ik mēnesi šim mērķim novirzot daļu savu ienākumu. Tādējādi vecāki, bērnam vēl mazam esot, rada finansiālu pamatu viņa tālākajiem dzīves posmiem – labai izglītībai, patstāvīgas dzīves sākšanai. Sākot krāt savlaicīgi, arī ar nelielām ikmēneša iemaksām ir iespēja sakrāt pietiekamu kapitālu līdz atvases pilngadībai. Šāda ilgtermiņa uzkrājumu veidošanas kultūra attīstās līdz ar iedzīvotāju labklājības līmeņa celšanos,” saka Reinis Jansons, Swedbank Uzkrājumu un apdrošināšanas atbalsta daļas vadītājs.

Veidojot uzkrājumu bērna nākotnei, vecākiem ir iespēja katru gadu saņemt no valsts iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu 24% apmērā no iemaksām, kas veiktas uzkrājumā un nepārsniedz 10% no gada bruto darba samaksas.

*Bez ienesīguma un inflācijas prognozēm, novirzot uzkrājumam bērna nākotnei 25-50 eiro mēnesī 18 gadu garumā. Aprēķinātās vērtības ir ilustratīvs piemērs.

Par aptauju

Swedbank sadarbībā ar pētījumu kompāniju TNS veica iedzīvotāju aptauja šī gada augustā, aptaujājot 300 vecākus visā Latvijā.

Kontakti

Laura Vendele
TNS mārketinga vadītāja
t 67 096 300
laura.vendele@tns.lv
www.
twitter.com/TNSLatvia