Izvērtējot apdrošināšanu un uzkrājumu veidošanu kā papildus bonusu darbinieku ilgtermiņa motivācijai uzņēmumā, darba devēju un darbinieku izvēle uzrāda principiālu atšķirību – ja uzņēmēji izvēlas apdrošināšanu kā tūlītēju ieguvumu darbiniekiem, tad paši darbinieki augstāk vērtē uzkrājumus ar ilgtermiņa ieguvumu. Turklāt 56% aptaujāto darbinieku labprāt piedalītos uzkrājuma veidošanā, ja daļu no iemaksām veiktu darba devējs, liecina SEB dzīvības apdrošināšanas un pētījumu kompānijas TNS veiktās uzņēmēju un algotu darbinieku aptaujas rezultāti.

Pētījuma rezultāti liecina, ka prēmijas un veselības apdrošināšana ir būtiskākie motivācijas faktori, kas veicina darbinieku lojalitāti uzņēmumam. Uzņēmumi saviem darbiniekiem piedāvā samērā daudz un dažādus labumus – apmācības, mobilā telefona rēķinu apmaksu, pabalstus vai papildu brīvdienas ģimenei būtiskos dzīves notikumos vai par ilggadīgu darba stāžu. Taču gan darba devēji, gan darbinieki par visvērtīgākajiem uzskata prēmijas un veselības apdrošināšanu, citus labumus pēc būtības nenovērtējot kā lielu ieguvumu.

Domājot par papildus iespējām, kas varētu sekmēt darbinieku lojalitāti uzņēmumam ilgtermiņā, pētījums atklāj principiālu atšķirību darba devēju un darbinieku izvēlē. Respondentiem tika piedāvāts sarindot pēc svarīguma dažādus apdrošināšanas un uzkrājumu veidus, ja tie būtu jāizvēlas kā papildu bonuss darbinieku labumu grozā. Dati liecina, ka veselības apdrošināšanu gan uzņēmēji, gan darbinieki ierindo saraksta augšdaļā, savukārt citu labumu izvēlē darbinieki augstāk vērtē ilgtermiņa ieguvumu – par svarīgāko atzīstot uzkrājumu veidošanu pensijai, tai seko nelaimes gadījumu apdrošināšana, uzkrājumu veidošana bērna nākotnei un dzīvības apdrošināšana. Savukārt darba devēji aiz veselības apdrošināšanas kā nākamo ierindo nelaimes gadījumu apdrošināšanu un dzīvības apdrošināšanu, atstājot uzkrājumus pensijai ceturtajā vietā pēc svarīguma.

SEB dzīvības apdrošināšanas valdes locekle Dace Brencēna: “Acīmredzot veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanas pakalpojumu salīdzinoši zemā izmaksa ietekmē uzņēmēju viedokli par šī piedāvājuma svarīgumu. Savukārt darbinieki skaidri parāda savas prioritātes, izceļot pensiju un bērnu kapitāla uzkrājumu nozīmīgumu. Turklāt 56% no aptaujātajiem darbiniekiem atzīst, ka labprāt paši piedalītos uzkrājuma veidošanā, ja daļu no iemaksām veiktu darba devējs. Šāda solidaritātes principa gadījumā, vairāk kā puse darbinieku būtu gatavi atvēlēt uzkrājumam 25 eiro ik mēnesi, savukārt trešdaļa – 25 līdz 40 eiro mēnesī. Tas varētu būt jauns stimuls uzņēmuma vadībai, domājot par papildu labumu piešķiršanu, veidojot darbinieku motivēšanas sistēmu.”

Kontakti

Laura Vendele
TNS Latvia mārketinga vadītāja
t 67 096 300
laura.vendele@tns.lv
Twitter: @TNSLatvia

Kristīne Martinsone
SEB bankas ārējās komunikācijas projektu vadītāja
t 67 779 719, 26 102 288
kristine.martinsone@seb.lv
Twitter: @SEB_Latvia