2014. gada laikā Latvijas banku nozares korporatīvā reputācija ir nostabilizējusies iepriekš sasniegtajā līmenī, liecina pētījumu kompānijas TNS veiktais ikgadējais pētījums. Banku reputāciju kopumā virza sniegto produktu un pakalpojumu kvalitāte, laba sadarbības pieredze ar klientu, kā arī finansiālie rādītāji un uzticamība ilgtermiņā. Pie reputāciju kavējošiem faktoriem tiek minētas sliktas publiskas atsauksmes un informācija, individuālas pieejas un pretimnākošas attieksmes trūkums, nepietiekams finansējums uzņēmējdarbības kreditēšanai un neskaidrības par atsevišķu banku īpašnieku maiņu.

Latvijas banku korporatīvās reputācijas novērtējums, salīdzinot ar finanšu nozari Eiropā, ir vidēji augsts.

Banku nozares reputācija tiek mērīta četrās mērķa grupās – sabiedrībā kopumā, biznesa vidē, starp viedokļu līderiem un mediju pārstāvjiem. Gada laikā būtiski uzlabojies banku reputācijas novērtējums viedokļu līderu vidū, kamēr mediju pārstāvju vērtējums tieši pretēji – būtiski samazinājies. Biznesa vides un iedzīvotāju kopumā vērtējums saglabājies stabils.

Banku nozares korporatīvās reputācijas pētījums par 2014. gadu, kā arī iepriekšējo gadu pētījumi pieejami LKA mājas lapā http://bankasoc.lv/lv/petijumi/reputacijas-petijumi.html

Biznesa vide

Banku nozares reputācijas novērtējums biznesa mērķa grupā ir nostabilizējies un gada laikā saglabājies nemainīgs. Banku reputāciju uzņēmēju vidū stiprina sniegto produktu un pakalpojumu kvalitāte, kā arī uzticamība bankām ilgtermiņā un finansiālie sasniegumi, savukārt mazina individuālas attieksmes un pieejas trūkums, neuzticēšanās atsevišķiem nozares pārstāvjiem.

Iedzīvotāji

Aspekti, kas balsta korporatīvās reputācijas vērtējumu iedzīvotāju vidē, ir produktu un pakalpojumu kvalitāte, uzticamība bankām ilgtermiņā un kopējā reputācija. Kā reputāciju kavējošie apstākļi tiek saukts informācijas un pārliecības trūkums par konkrētām bankām un to īpašniekiem, pakalpojumu cenu līmenis, nepilnības klientu apkalpošanā.

Viedokļu līderi

Viedokļu līderu grupā reputācijas vērtējums pēc iepriekšējā gada “pauzes” piedzīvojis otro straujo kāpumu pēdējo trīs gadu laikā – pieaudzis par 10 punktiem. Tā pamatā ir finansiālo sasniegumu, kopējās reputācijas un uzticamības ilgtermiņā vērtējumu palielinājums – pie sasniegumiem tiek uzsvērta satricinājumu pārvarēšana un stabilitātes atgūšana banku nozarē, banku profesionāla rīcība eiro ieviešanā, pilnveidota banku uzraudzība un kontrole. Savukārt reputāciju mazina uzskats, ka finansējums uzņēmējdarbībai bankās nav pietiekami pieejams, banku iebildumi pret maksātnespējas procesa būtisku atvieglošanu un Citadeles bankas pārdošanas process.

Mediji

Mediji ir bijuši visskeptiskākā pētījuma grupa, kuras kopējais vērtējums 2014. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, tieši pretēji kā viedokļu līderu grupā, ir krities par 10 punktiem. Mediju pārstāvji pie pozitīvajām lietām nosaukuši veiksmīgu eiro ieviešanu, banku krīzes pārvarēšanu, jaunu pakalpojumu piedāvāšanu un banku darbība sabiedrības izglītošanā un citos sabiedrisko nozīmīgos projektos. Savukārt negatīvu attieksmi raisījis bankas Citadele pārdošanas process, banku negatīvā reakcija uz maksātnespējas likuma grozījumiem un saistītā nepiedalīšanās valsts atbalsta programmā mājokļa iegādei ģimenēm.

Par pētījumu

Latvijas Komercbanku asociācija sadarbībā ar pētījumu kompāniju TNS 2014. gada rudenī veica korporatīvās reputācijas pētījumu banku nozarē, izmantojot TNS TRI*M Corporate Reputation metodoloģiju uzņēmumu darbībā iesaistīto pušu izpētei. Korporatīvās reputācijas pētījumā noskaidrots viedoklis četrās mērķauditorijās – iedzīvotāji, uzņēmumu pārstāvji, viedokļu līderi (nozaru asociāciju pārstāvji, augstskolu vadošie mācībspēki, politiskās elites pārstāvji, līderi žurnālistikā) un mediju pārstāvji, t.i. finanšu nozarē specializējušies žurnālisti. Kopumā veiktas 1634 telefonintervijas.

Par TNS

TNS ir vadošā pilna servisa tirgus, sociālo un mediju pētījumu kompānija Latvijā. Mūsu klientiem tiek nodrošināts plašs pētījumu klāsts – gan patērētāju vajadzību izpēte, uzņēmumu reputācijas un darbinieku apmierinātības novērtēšana, zīmolu atpazīstamības un marku tēla pētījumi, produktu testi, noslēpumainā klienta pētījumi, gan starptautiskiem standartiem atbilstoši mediju (TV, radio, preses, interneta) auditorijas pētījumi, informācija un analīze par mediju lietošanas ieradumiem un mediju reklāmas apjomiem.

Par Latvijas Komercbanku asociāciju

Latvijas Komercbanku asociācija ir biedrība, kurā uz brīvprātības principa pamata apvienojas Latvijā reģistrētās bankas un ārzemju banku filiāles. Asociācijas mērķis ir sekmēt Latvijas banku sistēmas nostiprināšanos un attīstību.
 
Asociācija ir dibināta 1992. gada 23. jūlijā un ir viena no vecākajām uzņēmēju organizācijām Latvijā.Tā pārstāv banku intereses dažāda līmeņa institūcijās un koordinē banku kopējo problēmu risināšanu, kā arī sniedz konsultatīvu palīdzību saviem biedriem.

Kontakti

Laura Vendele
TNS mārketinga vadītāja
t 67 096 300
laura.vendele@tns.lv
www.
twitter.com/TNSLatvia

Baiba Melnace
Latvijas Komercbanku asociācijas sabiedrisko attiecību speciāliste
t 67 285 189
baiba.melnace@bankasoc.lv
www.
twitter.com/Bankuasociacija