Kopš 2014.gada pavasara Latvijā ievērojami pieaudzis to cilvēku īpatsvars, kuri par pozitīvāko Eiropas Savienības (ES) devumu uzskata mieru dalībvalstu starpā, liecina Eirobarometra 82 aptaujas rezultāti. Tie uzrāda arī augošu cilvēku piederības sajūtu ES. Jautāti par pozitīvāko, ko devusi Eiropas Savienība, Latvijas pilsoņi visbiežāk minējuši brīvu cilvēku, preču un pakalpojumu kustību ES (39%), taču kopš 2014.gada pavasara šīs atbildes īpatsvars samazinājies par 5 procentpunktiem (PP). Mieru kā pozitīvāko guvumu no ES minējuši 26% aptaujāto (pieaugums par 7 PP).

Tāpat kopš pavasara par 6 PP augusi arī Latvijas pilsoņu piederības izjūta ES, sasniedzot 63%. Tas ir ievērojami vairāk nekā vidēji visās ES dalībvalstīs (45%).

Eirobarometra 82 aptauja Latvijā notika no 2014. gada 8. līdz 17. novembrim, un tās laikā tika aptaujāti 1003 Latvijas pilsoņi, kas vecāki par 15 gadiem. Aptauju veica tirgus un sociālo pētījumu kompānija TNS Latvia. Eirobarometrs 82 ir divdesmit otrā Eurobarometer Standard aptauja, kopš Latvija ir kļuvusi par ES dalībvalsti. Eurobarometer Standard pētījums tiek veikts divas reizes gadā, un šīs aptaujas ietvaros tiek sekots līdzi pilsoņu viedoklim par dažādiem ES un tās dalībvalstīs aktuāliem jautājumiem.

Ar Eirobarometra 82 nacionālo ziņojumu par Latviju var iepazīties:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb82/eb82_lv_lv_nat.pdf

Rezultāti no citām valstīm būs pieejami:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb82/eb82_en.htm

Atsevišķi rādītāji par Latviju apkopoti arī infografikā, ko iespējams brīvi izmantot, nemainot tās saturu: https://infogr.am/latvija_eiropa_eirobarometra_merijums

Kontakti

Laura Vendele
TNS mārketinga vadītāja
t 67 096 300
laura.vendele@tns.lv
www.
twitter.com/TNSLatvia

Alise Lāce
TNS klientu atbalsta vadītāja
t 67 096 300
alise.lace@tns.lv
www.
twitter.com/TNSLatvia

Dace Goško
TNS klientu vadītāja
t 67 096 300
dace.gosko@tns.lv
www.
twitter.com/TNSLatvia