Produktu vai pakalpojumu iegādē Latvijas iedzīvotājiem svarīgākie aspekti ir kvalitāte (99%), cena (97%) un uzņēmuma reputācija (89%). Absolūtajam vairākumam iedzīvotāju kvalitātes aspekts ir noteicošais, iegādājoties apģērbu, mājsaimniecības preces, pārtikas produktus, kā arī pērkot medikamentus un ilgstošas lietošanas preces, liecina TNS veiktais pētījums.

Kā liecina pētījuma rezultāti, otrs svarīgākais aspekts produktu vai pakalpojumu izvēlē ir cena. Absolūtais vairākums (84%) iedzīvotāju norādījuši, ka cena ir noteicošais kritērijs telekomunikācijas pakalpojumu izvēlē. Savukārt, izvēloties finanšu pakalpojumus, cena ir tikai trešais svarīgākais faktors (69%). Salīdzinot respondentu atbildes dažādās preču grupās, var secināt, ka kvalitāti kā galveno izvēli ietekmējošo kritēriju iedzīvotāji salīdzinoši biežāk norādījuši, domājot par apģērba (87%) un ilgstošas lietošanas preču (88%) iegādi.

Trešais svarīgākais aspekts, ko iedzīvotāji ņem vērā, izvēloties produktus vai pakalpojumus kopumā, ir uzņēmuma reputācija (89%), kas kā svarīgākais aspekts salīdzinoši biežāk norādīts izvēloties finanšu pakalpojumus (74%). Salīdzinoši retāk uzņēmuma reputāciju kā svarīgu aspektu iedzīvotāji norādījuši, izvēloties telekomunikāciju pakalpojumus (57%) un apmeklējot veikalus, tirdzniecības vietas (44%).

Tāpat aptuveni puse iedzīvotāju ekonomiski aktīvajā vecumā, kā kopumā svarīgus ikdienas produktu un pakalpojumu izvēles aspektus kopumā norādījuši to, ka produkts vai pakalpojums izstrādāts Latvijā (54%) un ka produkts ražots no vietējām izejvielām (49%). Salīdzinoši retāk tiek minēti šādi aspekti – ka uzņēmums atbildīgi izvēlas savus piegādātājus (43%), ka uzņēmums ir atbildīgs pret vidi (38%), ka uzņēmums godīgi maksā nodokļus (34%) un citi.

“Aptauja liecina, ka pārsteidzoši nelielam skaitam iedzīvotāju (34%) ir svarīgi, lai komersants godīgi maksātu nodokļus. Piemēram, izvēloties finanšu pakalpojumus, tikai apmēram piektā daļa Latvijas iedzīvotāju (22%) vērtē, vai uzņēmums nodrošina godīgu nodokļu apmaksu. Izvēloties telekomunikācijas pakalpojumus un apmeklējot veikalus, tam, vai tirgotājs veic godīgu komercpraksi (t.i., godīgi maksā nodokļus), uzmanību pievērš desmitā daļa iedzīvotāju (10%). Kopējā tirgus situācijā tas nozīmē, ka uzņēmumi, kas neievēro atbilstošu nodokļu politiku, apdraud godīgu konkurenci. Sabiedrības spiediens lielā mērā var ietekmēt uzņēmumu darbību. Tieši iedzīvotāji var motivēt uzņēmumus būt atbildīgākiem nodokļu maksātājiem, izmantojot savas tiesības izvēlēties,” komentē Indriķis Liepa, zvērinātu advokātu biroja Borenius partneris un Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta eksperts.

Dace Goško, pētījumu kompānijas TNS klientu vadītāja un Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta eksperte, norāda: „Analizējot pētījuma rezultātus sociāli demogrāfiskajās grupās, pozitīvi vērtējams tas, ka gados jauno iedzīvotāju (18-29 gadi) vidū ir vērojams būtiski augstāks īpatsvars iedzīvotājiem, kuri izvēloties ikdienas preces un pakalpojumus, izvērtē arī uzņēmuma reputāciju, darbības principus un atbildīgumu. Attiecīgi – 94% jauniešu ikdienas produktu/ pakalpojumu izvēlē izvērtē uzņēmumu reputāciju, 47% – izvērtē atbildīgumu pret vidi un 42% – izvērtē to, cik godīgi uzņēmums maksā nodokļus. Tas ļauj prognozēt, ka sociālā atbildīguma loma produktu un pakalpojumu izvēlē turpmāk aizvien pieaugs, un uzņēmumiem būs nepieciešams vairāk piedomāt par savas darbības caurspīdīguma un atbildīgas attieksmes nodrošināšanu pret uzņēmuma iesaistītajām pusēm”.

Par pētījumu

Aptauju pētījumu kompānija TNS veica laikā no 2014.gada 28. oktobra līdz 30. oktobrim, ar interneta starpniecību visā Latvijā aptaujājot 800 Latvijas iedzīvotājus ekonomiski aktīvajā vecumā no 18 līdz 55 gadiem.
TNS pētījums interneta vidē ir reprezentatīvs Latvijas iedzīvotāju kopumam ekonomiski aktīvajā vecumā no 18 līdz 55 gadiem. Izlases kopa ir veidota, balstoties uz gadījuma izlasi, izslēdzot pašpieteikšanos. Interneta pētījumu organizēšanā TNS strikti ievēro ESOMAR rekomendācijas aptauju internetā izlašu veidošanā un veikšanā.

Par Ilgtspējas indeksu

Ilgtspējas indekss ir stratēģisks vadības instruments, kas balstīts uz starptautiski atzītu metodoloģiju, palīdzot Latvijas uzņēmumiem diagnosticēt savas darbības ilgtspēju un korporatīvās atbildības līmeni. Ilgtspējas indeksu organizē Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts. Pieteikšanās ikgadējam novērtējumam sāksies šī gada februārī.

Par Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūtu

Biedrība “Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts” tika izveidota 2011. gada sākumā ar mērķi sekmēt valsts ilgtspējīgu attīstību. Institūta biedri un eksperti ir vadošie konsultāciju uzņēmumi dažādos ilgtspējas aspektos: Borenius, Estonian, Latvian & Lithuanian Environment, Latvijas Zaļais punkts, McCANN Consulting, Spring Valley un TNS Latvia.

Kontakti

Laura Vendele
TNS mārketinga vadītāja
t 67096300
laura.vendele@tns.lv
Twitter: @TNSLatvia

Aiva Eiduka
Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta komunikācijas konsultante
t 20264899
aiva.eiduka@mccannconsulting.lv