Tiesībsargs sadarbībā ar pētījumu kompāniju TNS šī gada 15.septembrī uzsāk visaptverošu pētījumu par vardarbības pret bērniem izpratni un situāciju Latvijā. Pētījuma mērķis ir noskaidrot 5.-12.klašu skolēnu, vecāku un skolotāju viedokli par to, kas ir vardarbība pret bērnu, cik bieži un no kā bērni ir cietuši, kāda ir bijusi skolēnu, vecāku un skolotāju rīcība vardarbības gadījumā.

„Mēs bieži dzirdam par vardarbības gadījumiem pret bērniem. Lai arī ir oficiālā statistika par šādiem gadījumiem, te jāņem vērā, ka liela daļa paliek noklusēta, neziņota. Tādēļ uzskatu, ka pētījums palīdzēs noskaidrot gan faktisko situāciju, gan izpratni,” skaidro tiesībsargs Juris Jansons.

Tiesībsargs īsteno pētījumu sadarbībā ar pētījumu kompāniju TNS Latvia, skolvadības sistēmām e-klase un Mykoob. TNS Latvia palīdz tiesībsargam izstrādāt aptaujas anketas 5.-12.klašu skolēniem, vecākiem un skolotājiem un pēc tam apkopo iegūtās atbildes, savukārt e-klase un Mykoob palīdz izplatīt informāciju par tiesībsarga pētījumu un nosūta visiem respondentiem saiti uz aptaujas anketu. Šādā veidā tiek nodrošināts, ka aptauja ir anonīma. Aptaujā iegūtie rezultāti tiks atspoguļoti tikai apkopotā veidā. Aptauja tiks veikta 2015.septembrī.

Saskaņā ar Tiesībsarga likumu (13. pants) tiesībsargam ir tiesības uzklausīt bērna viedokli bez viņa vecāku, aizbildņu vai izglītības iestādes darbinieka klātbūtnes, ja bērns to vēlas.

Pētījuma rezultātus publiskos tiesībsarga ikgadējā konferencē decembrī.

Papildu informācija:

Ruta Siliņa
LR Tiesībsarga biroja Komunikācijas un starptautiskās sadarbības nodaļas vadītāja
t 67 201 416
Ruta.Silina@tiesibsargs.lv
www.tiesibsargs.lv

TNS kontakti

Laura Vendele
TNS mārketinga vadītāja
t 67 096 300
laura.vendele@tns.lv
www.
twitter.com/TNSLatvia