Emocionālā veselība, labsajūta ir viens no aktuālākajiem jautājumiem, kas plaši tiek apspriests, diskutēts, pētīts, apzinoties to, cik liela ir tās ietekme ne tikai uz indivīdu, bet uz visu sabiedrību kopumā. Nereti saka, ka laime, prieks un arī smiekli ir lipīgi. Laimīgs indivīds, laimīgi tā tuvinieki un tuvākā kopiena.
Meklējot ceļu uz laimi, vairums piekritīs, ka nav vienotas laimes formulas. Apmierinātība ar dzīvi kopumā veidojas, ja cilvēks ir apmierināts ar dažādām dzīves sfērām.
Vairums (84%) Latvijas strādājošo atzīst, ka darbs ir svarīgs un kopumā ir viena no svarīgākajām jomām, kas ietekmē viņu emocionālo noskaņojumu un laimes sajūtu.
Ņemot vērā izmaiņas daudzu strādājošo iedzīvotāju darba dzīvē, kuras noteikusi Covid-19 pandēmija, Kantar 2021. gada janvārī veica aptauju, lai noskaidrotu, kāda ir darba jaunajos pandēmijas apstākļos ietekme uz apmierinātību ar darbu un kādi aspekti Latvijas strādājošos uztrauc vai neapmierina ikdienas darbā Covid-19 pandēmijas situācijā.

Pētījuma rezultāti liecina, ka ~2/5 (43%) no visiem strādājošajiem atzīst, ka Covid-19 pandēmija ir ietekmējusi viņu apmierinātību ar darbu. Salīdzinoši biežāk pandēmijas ietekmi izjutuši valsts sektorā strādājošie, pakalpojumu un tirdzniecības jomas darbinieki, Izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu, kā arī Veselības un sociālās aprūpes nozarēs nodarbinātie.

Katrs ceturtais (24%) Latvijas strādājošais atzīst, ka viņu viss apmierina un nav tādu aspektu, kas uztrauktu vai neapmierinātu, domājot par ikdienas darbu Covid-19 pandēmijas situācijā.

Salīdzinoši biežāk minētie aspekti, kas negatīvi ietekmē strādājošos, ir saistīti ar darba apjoma samazināšanos/ dīkstāvi (14%), bailēm par savu un līdzcilvēku veselību (13%), kā arī ar tiešas komunikācijas nepietiekamību/ trūkumu (gan kolektīvā – kolēģu starpā, gan ar klientiem) (11%).

Fokusējoties uz to, lai mīkstinātu šos Covid-19 pandēmijas radītos riskus, kas potenciāli negatīvi atsaucas uz darbiniekiem un viņu emocionālo noskaņojumu, nevar aizmirst arī darba vides faktorus, kas kopumā visvairāk veicina laimes sajūtu darbā.
Bez atalgojuma stabilitātes (minējuši 50% strādājošo) un papildu labumiem (23%), laimes sajūtu darbā veicina arī brīva, draudzīga darba atmosfēra (34%), darba saturs – interesants un daudzveidīgs darbs (25%), elastīgs darba laiks (24%), kā arī iespēja līdzsvarot privāto un darba dzīvi (25%).

Par pētījumu

Kantar pētījumu par Covid-19 ietekmi uz apmierinātību uz darbu veica laika periodā no 2021. gada 6. līdz 14. janvārim, ar telefoninterviju (CATI) metodi aptaujājot 612 strādājošos visā Latvijā.
Kantar pētījumu par Laimes sajūtu darbā veica laika periodā no 2021. gada 16. līdz 18. martam, ar interneta (CAWI) starpniecību visā Latvijā aptaujājot 629 strādājošos.
Kantar pētījumi ir reprezentatīvi strādājošo kopumam. Izlases kopa ir veidota, balstoties uz gadījuma izlasi, un tās organizēšanā Kantar strikti ievēro ESOMAR rekomendācijas aptauju izlašu veidošanā un veikšanā.

Par Kantar

Kantar ir vadošā pētījumu un konsultāciju kompānija Latvijā. Kantar ir viena no pasaules lielākajām pētījumu kompānijām ar ekspertiem vairāk nekā 90 pasaules valstīs. Kantar grupa ir viena no pasaules vadošajām datu, atziņu un konsultāciju kompānijām.
Kantar Latvijā ir pētījumu kompānija ar vairāk nekā 25 gadu pieredzi, kas veic tirgus, sabiedriskās domas un mediju izpēti un sniedz ieteikumus mūsu klientu biznesa izaugsmei. Mēs uzņēmumiem nodrošinām vērtīgas atziņas nozīmīgu lēmumu pieņemšanai un izaugsmes veicināšanai. Ar zināšanām par inovācijām, zīmolu un komunikāciju, pircēju aktivizēšanu un patērētāju attiecībām mēs palīdzam mūsu klientiem identificēt, optimizēt un aktivizēt vērtīgos mirkļus ar patiesu ietekmi uz viņu biznesa attīstību.

Māra Tokareva
Vecākā klientu vadītāja
Personāla pētījumu eksperte
tālr.: 67 096 300
e–pasts: mara.tokareva@kantar.com