Mūsdienās arvien vairāk darba devēju pievērš uzmanību dažādības veicināšanai savos uzņēmumos un iestādēs. Lai noskaidrotu, cik iekļaujoša un darbinieku dažādību veicinoša ir darba vide Latvijas uzņēmumos, iestādēs, vadošā pētījumu un konsultāciju kompānija Kantar šī gada maijā veica specializētu pētījumu darba ņēmēju vidū.

Pētījuma rezultāti liecina, ka kopumā absolūtais vairums (88%) darba ņēmēju Latvijā uzskata, ka viņi strādā darbinieku dažādību atbalstošā, iekļaujošā darba vidē. Par to, ka uzņēmumā, iestādē tiek īstenoti darbinieku dažādību veicināšanas pasākumi, pārliecinātāki ir uzņēmuma vadītāji, kā arī strādājošie informācijas un komunikācijas pakalpojumu, kā arī finanšu un apdrošināšanas darbību nozarē, kas, iespējams, ir darbinieku dažādībai atvērtākās nozares Latvijā, it īpaši, domājot par informācijas un komunikācijas pakalpojumu nozari.

Salīdzinoši visbiežāk minētais darbinieku dažādības veicināšanas pasākums, kas tiek īstenots Latvijas uzņēmumos, iestādēs strādājošo skatījumā, ir atalgojuma sistēmas piesaiste darba rezultātiem, nevis kādiem citiem ar darbu nesaistītiem kritērijiem (piem., dzimums, vecums, tautība u.c.) (minējusi mazāk kā puse jeb 44% strādājošo).

~1/3 strādājošo (31%) norāda, ka viņu darba vietā kopumā ir darbinieku dažādību atbalstoša attieksme, vide, bet ~1/4 darbinieku (26%) kā vienu no dzimumu līdztiesības principiem minējuši abu dzimumu līdzvērtīgu pārstāvniecību uzņēmuma, iestādes vadības komandā.

Katrs piektais strādājošais (21%) norāda, ka viņu darbavietā var iekļūt un pa telpām pārvietoties ar bērnu ratiņiem, ratiņkrēslu, līdzīgs skaits aptaujāto (23%) atzīmē, ka darbavietā ir tualetes telpa, kas pieejama cilvēkiem ar invaliditāti.

Salīdzinoši retāk – tikai 14% strādājošo savas darbavietas interneta mājas lapu raksturo kā tādu, kuras saturā un noformējumā ievēroti “piekļūstamības principi”. Katrs desmitais jeb 9% strādājošo atzīst, ka viņi savā darbavietā tiek regulāri izglītoti par dažādību un starpkultūru komunikāciju.

Personāla pētījumu eksperte Māra Tokareva norāda: “Lai gan kopumā strādājošie atzīst, ka viņu darbavietā tiek atbalstīta darbinieku dažādība, tomēr, aplūkojot konkrētas aktivitātes – redzams, ka Latvijas uzņēmumos, iestādēs paveras izaugsmes iespējas  – gan domājot par vidi (telpām, interneta mājas lapu), tās pieejamību, gan par informāciju, komunikāciju un darbinieku izglītošanu”.

Par pētījumu

Kantar pētījumu veica laika periodā no 2021. gada 18. līdz 20. maijam, ar interneta starpniecību visā Latvijā aptaujājot 700 strādājošos.
Kantar pētījums interneta vidē ir reprezentatīvs strādājošo kopumam. Izlases kopa ir veidota, balstoties uz gadījuma izlasi, un tās organizēšanā Kantar strikti ievēro ESOMAR rekomendācijas aptauju internetā izlašu veidošanā un veikšanā.

Par Kantar

Kantar ir vadošā pētījumu un konsultāciju kompānija Latvijā. Kantar ir viena no pasaules lielākajām pētījumu kompānijām ar ekspertiem vairāk nekā 90 pasaules valstīs. Kantar grupa ir viena no pasaules vadošajām datu, atziņu un konsultāciju kompānijām.
Kantar Latvijā ir pētījumu kompānija ar vairāk nekā 25 gadu pieredzi, kas veic tirgus, sabiedriskās domas un mediju izpēti un sniedz ieteikumus mūsu klientu biznesa izaugsmei. Mēs uzņēmumiem nodrošinām vērtīgas atziņas nozīmīgu lēmumu pieņemšanai un izaugsmes veicināšanai. Ar zināšanām par inovācijām, zīmolu un komunikāciju, pircēju aktivizēšanu un patērētāju attiecībām mēs palīdzam mūsu klientiem identificēt, optimizēt un aktivizēt vērtīgos mirkļus ar patiesu ietekmi uz viņu biznesa attīstību.

Māra Tokareva
Personāla pētījumu eksperte
tālr.: 67 096 300
e–pasts: mara.tokareva@kantar.com