Mazinoties iedzīvotāju satraukumam par koronavīrusa ietekmi un mainoties ikdienas ieradumiem, iedzīvotāji sagaida no zīmoliem pozitīvu komunikāciju un iestāšanos par sociālajām vērtībām.
Sabiedriskā atbalsta un sponsorēšanas aktivitātes ir labs veids, kā šajā laikā zīmolam demonstrēt vērtības, par kurām tas iestājas.
Kantar jaunajā elektroniskā žurnāla izdevumā uzzināsiet par jaunākajām tendencēm Latvijas sabiedrības vērtībās un zīmolu komunikācijas stratēģijās  Covid 19 situācijas kontekstā.

Tēmas:
• 60% iedzīvotāju sagaida, ka zīmoli šobrīd komunicēs sociālās vērtības
• Sabiedriskā atbalsta jomā no zīmoliem sagaida stratēģiju un investīcijas ilgtermiņā
• TOP10 jomas, kurās sabiedrība sagaida sponsorēšanas aktivitātes