Laikā, kad skolās un universitātēs noritēja izlaidumu maratons, Kantar eksperti apkopoja augstāko izglītības iestāžu reputācijas 2022. gada pētījuma rezultātus un noskaidroja, kā augstākās izglītības jomas reputāciju vērtē Latvijas iedzīvotāji un jo īpaši jaunieši, kāds sabiedrības īpatsvars tuvāko trīs gadu laikā plāno iegūt pirmo vai nākamo augstāko izglītību, kā arī to, cik par augstākās izglītības apguvi iedzīvotāji būtu gatavi maksāt.

Augstākās izglītības jomas reputācija sabiedrībā kopumā pieaug, bet jauniešu vidū samazinās

Augstākās izglītības jomas reputācija iedzīvotāju vidū, pēc ilgstoša stabilitātes perioda kopš 2018. gada, šogad ir būtiski pieaugusi (kāpums par 4 indeksa punktiem), sasniedzot 62 indeksa punktus, un ir uzskatāma par vidēji augstu (visu nozaru kopējais reputācijas indekss Latvijā ir 47 indeksa punkti). Savukārt pretēja tendence šogad vērojama jauniešu (15-26 gadi) mērķa grupā. Tajā augstākās izglītības jomas reputācijas indekss šogad ir 58 indeksa punkti, kas pēc būtiska kāpuma 2021. gadā (līdz 62 indeksa punktiem), šogad ir ievērojami krities (kritums par 4 indeksa punktiem).

Katrs desmitais Latvijas iedzīvotājs tuvāko 3 gadu laikā plāno iegūt augstāko vai papildu augstāko izglītību.

Augstskolu reputācijas pētījuma ietvaros ik gadu Kantar monitorē arī sabiedrības plānus iegūt augstāko izglītību un, kā liecina jaunākie pētījuma rezultāti, kopumā desmitā daļa (10%) iedzīvotāju un ceturtā daļa (25%), jeb būtiski lielāks īpatsvars, jauniešu, nākamo trīs gadu laikā plāno iegūt augstāko izglītību vai iegūt papildu augstāko izglītību.

Zīmīgi, ka desmitā daļa (10%) šo iedzīvotāju norādījuši, ka nākamo 3 gadu laikā plāno uzsākt tieši maģistra studijas. Ņemot vērā izmaiņas augstākās izglītības reputācijas jomā, interesanti, ka sabiedrības kopumā vēlme iegūt augstāko izglītību nav būtiski mainījusies kopš pagājušā gada.

Ņemot vērā vidējo studiju maksu gadā Latvijas augstskolās, sabiedrības vēlme maksāt par augstākās izglītības iegūšanu ir salīdzinoši zema.

Augstskolu reputācijas pētījums arī atklāj, ka 5% Latvijas iedzīvotāju vispār nebūtu gatavi maksāt par augstākās izglītības iegūšanu. Taujāti par to, kāda būtu studiju maksas, ko būtu gatavi maksāt par vienu studiju gadu (diviem mācību semestriem), 16% iedzīvotāju norāda, ka būtu gatavi maksāt no diviem līdz trim tūkstošiem eiro, līdzīgs iedzīvotāju īpatsvars (15%) būtu gatavi maksāt vairāk nekā trīs tūkstošus eiro par vienu studiju gadu. Savukārt piektā daļa (22%) iedzīvotāju ir norādījuši, ka būtu gatavi maksāt līdz vienam tūkstotim eiro par studiju gadu.

Par pētījumu

 Papildus starptautiskiem reitingiem studijās un zinātnē, Kantar veidoto augstākās izglītības jomas reputācijas pētījumu mēs uzskatām par būtisku atskaites punktu, kas ļauj Rīgas Stradiņa universitātei novērtēt savas pozīcijas Latvijas augstskolu saimē. Lepojamies, ka jau sesto gadu esam šī reitinga līderi un mūsu reputācija arī šogad Latvijas iedzīvotāju acīs ir pieaugusi, jo sevišķi tādās kategorijās kā augstskolas sniegtās zināšanas un prasmes, kā arī zinātniskās darbības novērtējums,” uzsver Rīgas Stradiņa universitātes rektors profesors Aigars Pētersons.

Sesto pētījumu par augstākās izglītības jomas reputācijas novērtējumu, izmantojot Kantar grupai piederošo, starptautiski aprobēto un praksē plaši pielietoto metodi TRI*M™ Korporatīvā reputācija (TRI*M Corporate Reputation), ievērojot visus ESOMAR tirgus un sociālo pētījumu veikšanas kodeksu un standartus, vadošā pētījumu un konsultāciju kompānija Kantar veica 2022. gada aprīlī-maijā. Telefoninterviju veidā visā Latvijā tika aptaujāti 1014 iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 60 gadiem. Kantar veiktais pētījums ir reprezentatīvs mērķa grupas ģenerālajam kopumam. Izlases kopa ir veidota, balstoties uz kombinētu kvotu un nejaušās izlases metodi.

TRI*M Korporatīvās reputācijas metodoloģija paredz, ka reputācijas novērtējumu sniedz tie respondenti, kuri universitāti zina, un kuriem par to ir izveidojies priekšstats. Novērtējumu skaits ir atkarīgs no universitātes atpazīstamības rādītājiem attiecīgajā mērķa grupā.

TRI*M reputācijas indekss tika mērīts visām norādītajām 9 augstskolām Latvijā ar mērķi aprēķināt kopējo augstākās izglītības sfēras reputācijas rādītāju (kopumā tās aptver ~80% no studējošo kopskaita).

Augstskolu reputācijas pētījums 2023

Septīto pētījumu ir plānots veikt 2023. gada janvārī-februārī ar rezultātu iesniegšanu pētījuma pasūtītājiem līdz 2023. gada marta sākumam.

Par Kantar

Kantar ir vadošā pētījumu un konsultāciju kompānija Latvijā. Kantar ir viena no pasaules lielākajām pētījumu kompānijām ar ekspertiem vairāk nekā 90 pasaules valstīs. Kantar grupa ir viena no pasaules vadošajām datu, atziņu un konsultāciju kompānijām.

Kantar Latvijā ir pētījumu kompānija ar vairāk nekā 25 gadu pieredzi, kas veic tirgus, sabiedriskās domas un mediju izpēti un sniedz ieteikumus mūsu klientu biznesa izaugsmei. Mēs uzņēmumiem nodrošinām vērtīgas atziņas nozīmīgu lēmumu pieņemšanai un izaugsmes veicināšanai. Ar zināšanām par inovācijām, zīmolu un komunikāciju, pircēju aktivizēšanu un patērētāju attiecībām mēs palīdzam mūsu klientiem identificēt, optimizēt un aktivizēt vērtīgos mirkļus ar patiesu ietekmi uz viņu biznesa attīstību.

 

Santa Lazdiņa

Klientu vadītāja
Augstskolu reputācijas pētījuma vadītāja

Tālr.: 67 096 300
E–pasts: Santa.Lazdina@kantar.com