Pēdējos gados jo īpaši, izglītības joma kopumā ir viens no aktuālākajiem tematiem ne tikai medijos, bet arī ikdienas sarunās ģimenes lokā. Nozare tiek reformēta, neiztikt arī bez publiskiem skandāliem, pat streikiem. Daļai sabiedrības vasara ir brīdis, kad jāpieņem lēmums par savu nākotni – vai doties darba tirgū, vai turpināt izglītošanos, studējot kādā no Latvijas augstākas izglītības iestādēm. Neilgi pēc tam, kad izziņoti vienotās uzņemšanas Latvijas augstskolās rezultāti, Kantar eksperti nāk klajā ar augstākās izglītības reputācijas 2023. gada pētījuma rezultātiem, kas atklāj to, kā augstākās izglītības reputāciju vērtē Latvijas iedzīvotāji un jo īpaši jaunieši vecumā no 15 līdz 26 gadiem.

Gada laikā augstākās izglītības reputācija sabiedrībā kopumā ir mazinājusies

Augstākās izglītības jomas reputācija iedzīvotāju vidū, pēc būtiska pieauguma (kāpums par 3 indeksa punktiem) 2022. gadā, šogad ir būtiski samazinājusies (kritums par 3 indeksa punktiem), sasniedzot 59 indeksa punktus, un ir uzskatāma par vidēju (visu nozaru uzņēmumu un iestāžu kopējais reputācijas indekss Latvijā ir 47 indeksa punkti). Līdzīga tendence šogad vērojama arī jauniešu mērķa grupā. Tajā augstākās izglītības jomas reputācijas indekss šogad ir 56 indeksa punkti, kas pēc būtiska krituma 2022. gadā (kritums par 4 indeksa punktiem), arī šogad turpinājis samazināties (par 2 indeksa punktiem), sasniedzot rādītāju – 56 indeksa punkti. Iespējams nozares reputācijas kritums skaidrojams ar to, kā sabiedrība vērtē izglītības jomā kopumā īstenotās reformas, kā arī aspektu, ka studijas augstākās izglītības iestādēs ārpus Latvijas kļūst arvien pieejamākas studēt gribētājiem.

Ārpus augstskolu reputācijas pētījuma Kantar eksperti nule notikušajā iknedēļas iedzīvotāju tiešsaistes aptaujā ir noskaidrojuši, kā iedzīvotāji vērtē Latvijas augstāko izglītības iestāžu studiju programmu kvalitāti un piedāvājumu.

Latvijas iedzīvotāji tika lūgti novērtēt, vai Latvijas augstāko izglītības iestāžu studiju programmu kvalitāte kopumā ir līdzvērtīga vidusmēra studiju kvalitātei citu Eiropas valstu augstskolās.  Kā secina pētnieki, šajā jautājumā iedzīvotāju viedoklis ir polārs – 42% uzskata, ka Latvijas augstāko izglītības iestāžu studiju programmu kvalitāte kopumā ir līdzvērtīga vidusmēra studiju kvalitātei citu Eiropas valstu augstskolās (10%-jā, 32%-drīzāk jā), kamēr 40% ir pretējās domās un uzskata, ka Latvijas augstāko izglītības iestāžu studiju programmu kvalitāte kopumā nav līdzvērtīga vidusmēra studiju kvalitātei citu Eiropas valstu augstskolās (30%-drīzāk nē, 10%-nē). Būtiski arī norādīt, ka salīdzinoši lielam īpatsvaram iedzīvotāju (18%) nav konkrēta viedokļa šajā jautājumā.

Kritiskāki savā viedoklī par Latvijas augstāko izglītības iestāžu studiju programmu kvalitātes līdzvērtīgumu vidusmēra studiju kvalitātei citu Eiropas valstu augstskolās ir Rīgas iedzīvotāji, cittautieši, kā arī tie iedzīvotāji, kuri ģimenē sarunājas kādā citā valodā, ne latviešu. Savukārt pozitīvāki savā attieksmē ir latvieši, iedzīvotāji, kuri ģimenē sarunājas latviešu valodā, kā arī lauku teritorijās dzīvojošie.

Pozitīvāka iedzīvotāju attieksme ir vērojama attiecībā uz jautājumu – vai Latvijas augstāko izglītības iestāžu studiju programmu piedāvājums kopumā topošajiem studentiem ir pietiekami plašs un interesants.

Puse jeb 51% Latvijas iedzīvotāju pauž viedokli, ka Latvijas augstāko izglītības iestāžu studiju programmu piedāvājums kopumā topošajiem studentiem ir pietiekami plašs un interesants (10%-jā, 41%-drīzāk jā), bet trešā daļa (31%) pauž pretēju viedokli. Viņuprāt, Latvijas augstāko izglītības iestāžu studiju programmu piedāvājums kopumā topošajiem studentiem nav pietiekami plašs un interesants (24%-drīzāk nē, 7%-nē). Svarīgi, ka arī šajā jautājumā salīdzinoši lielai iedzīvotāju daļai (18%) nav konkrēta viedokļa.

Latvieši, iedzīvotāji, kuri ģimenē sarunājas latviešu valodā, kā arī iedzīvotāji ar augstāko izglītību salīdzinoši biežāk Latvijas augstāko izglītības iestāžu studiju programmu piedāvājumu kopumā uzskata par pietiekami plašu un interesantu. Savukārt pretējās domās salīdzinoši biežāk ir cittautieši. Līdzīga tendence aptaujas ietvaros novērota arī skolnieku/ studentu vidū – viņi salīdzinoši biežāk nekā iedzīvotāji kopumā aptaujā ir norādījuši, ka Latvijas augstāko izglītības iestāžu studiju programmu piedāvājums kopumā topošajiem studentiem nav pietiekami plašs un interesants.

Par augstskolu reputācijas pētījumu

Septīto pētījumu par augstākās izglītības jomas reputācijas novērtējumu, izmantojot Kantar grupai piederošo, starptautiski aprobēto un praksē plaši pielietoto metodi TRI*M™ Korporatīvā reputācija (TRI*M Corporate Reputation), ievērojot visus ESOMAR tirgus un sociālo pētījumu veikšanas kodeksu un standartus, vadošā pētījumu un konsultāciju kompānija Kantar veica 2023. gada martā. Telefoninterviju veidā visā Latvijā tika aptaujāti 1010 iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 60 gadiem. Kantar veiktais pētījums ir reprezentatīvs mērķa grupas ģenerālajam kopumam. Izlases kopa ir veidota, balstoties uz kombinētu kvotu un nejaušās izlases metodi.

TRI*M Korporatīvās reputācijas metodoloģija paredz, ka reputācijas novērtējumu sniedz tie respondenti, kuri universitāti zina, un kuriem par to ir izveidojies priekšstats. Novērtējumu skaits ir atkarīgs no universitātes atpazīstamības rādītājiem attiecīgajā mērķa grupā.

TRI*M reputācijas indekss tika mērīts visām norādītajām 9 augstskolām Latvijā ar mērķi aprēķināt kopējo augstākās izglītības sfēras reputācijas rādītāju (kopumā tās aptver ~80% no studējošo kopskaita).

Par Latvijas iedzīvotāju omnibusa aptauja

Pētījumu par augstākās izglītības jautājumiem pētījumu un konsultāciju kompānija Kantar veica laikā no 2023. gada 18. līdz 20. jūlijam ar interneta starpniecību visā Latvijā aptaujājot 800 iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 65 gadiem.

Kantar pētījums interneta vidē ir reprezentatīvs Latvijas iedzīvotāju kopumam. Izlases kopa ir veidota, balstoties uz gadījuma izlasi, un tās organizēšanā Kantar strikti ievēro ESOMAR rekomendācijas aptauju internetā izlašu veidošanā un veikšanā.

Par Kantar

Kantar ir vadošā pētījumu un konsultāciju kompānija Latvijā. Kantar ir viena no pasaules lielākajām pētījumu kompānijām ar ekspertiem vairāk nekā 90 pasaules valstīs. Kantar grupa ir viena no pasaules vadošajām datu, atziņu un konsultāciju kompānijām.

Kantar Latvijā ir pētījumu kompānija ar vairāk nekā 25 gadu pieredzi, kas veic tirgus, sabiedriskās domas un mediju izpēti un sniedz ieteikumus mūsu klientu biznesa izaugsmei. Mēs uzņēmumiem nodrošinām vērtīgas atziņas nozīmīgu lēmumu pieņemšanai un izaugsmes veicināšanai. Ar zināšanām par inovācijām, zīmolu un komunikāciju, pircēju aktivizēšanu un patērētāju attiecībām mēs palīdzam mūsu klientiem identificēt, optimizēt un aktivizēt vērtīgos mirkļus ar patiesu ietekmi uz viņu biznesa attīstību.

Santa Lazdiņa

Klientu vadītāja
Augstskolu reputācijas pētījuma vadītāja
Tālr.: 67 096 300
E–pasts: Santa.Lazdina@kantar.com