1.oktobrī tiek atzīmēta Starptautiskā senioru diena, kuras mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību iedzīvotāju novecošanas problēmām, veco ļaužu dzīves grūtībām un vientuļajiem vecajiem cilvēkiem. Kantar aptauja atklāj, ka ceturtajai daļai Latvijas iedzīvotāju šī diena aicina vairāk atcerēties, apciemot vai citādi izrādīt uzmanību Latvijas senioriem.

Kantar dažas dienas pirms 1.oktobra veiktā aptauja atklāj, ka ceturtā daļa jeb 26% Latvijas iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 75 gadiem Starptautiskās senioru dienas ietvaros vairāk iedomājas par sev tuvajiem vecajiem ļaudīm, apciemo viņus vai kā citādi izrāda viņiem uzmanību.

Visbiežāk Senioru dienā par citiem vecajiem ļaudīm iedomājas vai viņiem uzmanību izrāda paši seniori – tā vecumgrupā no 65 līdz 75 gadiem trešdaļa aptaujāto atzīst, ka šajā dienā īpaši gādā par citiem saviem vienaudžiem. Savukārt visretāk par senioriem viņu īpašajā dienā iedomājas aptaujātie vecumā no 25 līdz 34 gadiem – caurmērā vien katrs piektais. Iespējams, tas ir saistīts ar to, ka šīs vecumgrupas pārstāvju vecāki parasti paši vēl ir ekonomiski aktīvajā vai tikai pirmspensijas vecumā, un tāpēc netiek saistīti ar senioru jēdzienu. Turklāt šajā vecumgrupā parasti dzimst pirmie un otrie bērni, kas prasa pievērst vairāk uzmanības jaunajai paaudzei, un var palikt mazāk laika vecāku vai vecvecāku apciemošanai.

Kopumā vērojama sakarība – sākot jau no 45 gadu vecuma, jo vecāks aptaujātais ir, jo vairāk sāk atcerēties, apciemot vai kā citādi izrādīt uzmanību sev tuvajiem senioriem. Tas var būt saistīts gan ar pašu aptaujāto brieduma iestāšanos, gan ar to, ka viņu vecāki pamatā jau ir pensionējušies un viņiem nepieciešama īpaša savu tuvinieku uzmanība. Tāpēc Kantar aicina gan 1.oktobrī – Starptautiskajā senioru dienā, gan arī citās dienās rūpēties par sev tuvajiem sirmgalvjiem.

Par pētījumu

Pētījumu un konsultāciju kompānija Kantar laikā no 2018. gada 25. līdz 27. septembrim ar interneta starpniecību visā Latvijā aptaujāja 1307 Latvijas iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 75 gadiem. Izlase ir reprezentatīva 1,6 miljoniem Latvijas iedzīvotāju attiecīgajā vecumā.