Laikam ejot, mainās priekšstati par to, kāda ir biznesa vajadzībām atbilstoša darba vide. Mūsdienās ir iespējams nokļūt darba vietās, kas ir organizētas tikai par un ap darbu, līdz birojiem, kuros ir ne vien atpūtas istabas, bet arī veļas mazgāšanas telpas. Paturot to prātā, tiek domāts un runāts par darba vides ietekmi uz darba sniegumu – vai vide ļauj koncentrēties, vai telpa un tās iekārtojums sekmē kolēģu savstarpējo komunikāciju un sadarbību. Bez tā, tiek domāts arī par to, vai un kā emocionālā un fiziskā vide organizācijā saskan ar organizācijas vērtībām un kultūru – vai mērķis ir veidot kopienu, kas kolektīvi risina biznesa jautājumus, vai arī mērķis ir sekmēt individuālus ieguldījumus organizācijas izaugsmē.

Kantar veiktais pētījums atklāj, ka Latvijā vēl arvien visizplatītākā telpa darba veikšanai ir kabineti – trešā daļa (33%) Latvijas strādājošo savus darba pienākumus veic kabinetā, ko dala kopā ar vēl dažiem kolēģiem, kamēr piektā daļa (19%) Latvijas strādājošo savus darba pienākumus veic individuālā kabinetā. Tikmēr 16% strādājošo šobrīd strādā tā dēvētajā atvērtā tipa darba telpā jeb open office. Salīdzinoši biežāk starp tiem, kuri strādā atvērtā tipa darba telpā, ir gados jaunākie strādājošie (vecumā no 18 līdz 34 gadiem), kā arī Rīgas iedzīvotāji un pakalpojumu nozarē nodarbinātie. Bet kādā telpā strādājošie vislabprātāk pildītu savus darba pienākumus?

Ja būtu iespējams izvēlēties, Latvijas nodarbinātie iedzīvotāji vislabprātāk turpinātu strādāt kabinetos – gandrīz puse (47%) vislabprātāk strādātu individuālā kabinetā un ceturtā daļa (25%) – kabinetā kopā ar vēl dažiem kolēģiem. Interesanti, ka desmitā daļa (9%) nodarbināto vislabprātāk strādātu ārpus telpām, brīvā dabā. Tikmēr atvērtā tipa darba telpu jeb open office kā visvēlamāko darba vietu norādījuši vien 8% strādājošo.

 

Strādājošajiem kopumā patīk tā telpa vai vieta, kurā viņi jau šobrīd veic savus darba pienākumus (81%). To apliecina arī fakts, ka salīdzinoši biežāk starp tiem, kuri vēlētos strādāt open office, individuālā kabinetā vai kabinetā kopā ar vēl dažiem kolēģiem, ir tie Latvijas nodarbinātie, kuri jau strādā tieši šāda tipa telpās.

 

Vairāk par darba vides ietekmi uz darba procesu un darbinieku sniegumu uzzināsiet Latvijas Organizāciju psihologu biedrības rīkotajā konferencē “Komforts vs Produktivitāte. Kā mainās darba vide?”, kas norisināsies 2018. gada 20. septembrī. Vairāk par konferenci lasiet šeit: http://www.lopb.lv/komforts-vs-produktivitate-ka-mainas-darba-vide/

 

Par pētījumu:

Pētījumu un konsultāciju kompānija Kantar sadarbībā ar Latvijas organizāciju psihologu biedrību laikā no 2018. gada 22. līdz 25. augustam veica Latvijas iedzīvotāju pētījumu par strādājošo darba vidi un ar to saistītiem aspektiem. Pētījumā tika aptaujāti 705 nodarbinātie iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 64 gadiem.