20. maijā tika atzīmēta Starptautiskā personāla vadības diena(International HR Day). Šai kontekstā pētījumu kompānija Kantar veica aptauju, kurā noskaidroja, kāds ir ideāla personāla vadītāja raksturojums.

Saprotošs un cilvēcīgs jeb zinošs un kompetents?

Kāds tad darbinieku skatījumā ir ideāla personāla vadītāja īpašību un prasmju “komplekts”? Raksturojot ideālo personāla vadītāju, darbinieki spontāni biežāk sauc dažādas rakstura īpašības (52%), kam seko profesionālās īpašības (45%) un ar izskatu saistīti parametri (9%).

Lielo klientu direktore, personāla pētījumu eksperte Signe Kaņējeva skaidro: “Pētījums atklāj, ka darbinieki personāla vadītāju personības iezīmes, sociālās prasmes un iemaņas (soft skills) kopumā vērtē salīdzinoši augstāk nekā profesionālās prasmes un kompetences (hard skills).”

Vienlaikus jāuzsver, ka gan dažādas rakstura, gan arī profesionālās īpašības darbinieki šogad ir saukuši būtiski biežāk nekā pirms trim gadiem veiktajā pētījumā.

Darba ņēmēju skatījumā “mūsdienu” ideālajam personāla vadītājam personības iezīmju ziņā galvenokārt ir jābūt saprotošam, cilvēcīgam, pretimnākošam, tolerantam (17%).

Katra desmitā darbinieka redzējumā personāla vadītājam svarīgi būt komunikablam, sabiedriskam, atvērtam (10%), kā arī godīgam, uzticamam, lojālam (8%), atsaucīgam, izpalīdzīgam (7%), iejūtīgam, līdzjūtīgam, empātiskam (7%).

Profesionālajā jomā ir jāprot uzklausīt, cienīt, rūpēties par darbiniekiem (20%), jābūt zinošam, kompetentam, erudītam (13%) un jāprot motivēt, pārliecināt (6%).

Vērtējot ārējo izskatu, ideālam personāla vadītājam būtu ieteicams nēsāt lietišķu apģērbu (uzvalks, kostīms) (4%) un ir jābūt sakoptam, solīdam (3%).

Līdzīgi kā iepriekš veiktajā pētījumā, raksturīgi, ka gados jaunāki nodarbinātie (18–24 g.v.) kopumā ir ar salīdzinoši lielākām gaidām. Viņi biežāk sauc dažādas ideālam personāla vadītājam nepieciešamās īpašības un vidēji biežāk arī norāda, ka ideālam personāla vadītājam ir jābūt saprotošam, cilvēcīgam, atsaucīgam, izpalīdzīgam, draudzīgam, aktīvam, enerģiskam, ar prasmi uzklausīt, rūpēties, cienīt, bet arī vadīt.

Rezumējot, lai gan profesionālās prasmes ir svarīgas, sociālās prasmes personāla vadītājam un jebkuram vadītājam kopumā nereti ir svarīgākas, lai veiksmīgi darbotos un sasniegtu rezultātus darba vietā.

Par pētījumu

Pētījumu par dažādiem personāla vadības un darba tirgus jautājumiem pētījumu un konsultāciju kompānija Kantar veica laikā no 2024. gada 16. līdz 22. aprīlim, ar interneta starpniecību visā Latvijā aptaujājot 920 darba ņēmējus.

Kantar pētījums interneta vidē ir reprezentatīvs Latvijas darba ņēmēju kopumam. Izlases kopa ir veidota, balstoties uz gadījuma izlasi, un tās organizēšanā Kantar strikti ievēro ESOMAR rekomendācijas aptauju internetā izlašu veidošanā un veikšanā.

Par Kantar

Kantar ir vadošā pētījumu un konsultāciju kompānija Latvijā. Kantar ir viena no pasaules lielākajām pētījumu kompānijām ar ekspertiem vairāk nekā 90 pasaules valstīs. Kantar grupa ir viena no pasaules vadošajām datu, atziņu un konsultāciju kompānijām.

Kantar Latvijā ir pētījumu kompānija ar vairāk nekā 30 gadu pieredzi, kas veic tirgus, sabiedriskās domas un mediju izpēti un sniedz ieteikumus mūsu klientu biznesa izaugsmei. Mēs uzņēmumiem nodrošinām vērtīgas atziņas nozīmīgu lēmumu pieņemšanai un izaugsmes veicināšanai. Ar zināšanām par inovācijām, zīmolu un komunikāciju, pircēju aktivizēšanu un patērētāju attiecībām mēs palīdzam mūsu klientiem identificēt, optimizēt un aktivizēt vērtīgos mirkļus ar patiesu ietekmi uz viņu biznesa attīstību.

Signe Kaņējeva

Lielo klientu direktore
Personāla pētījumu eksperte

tālr.: 67 096 300
e–pasts: signe.kanejeva@kantar.com