Pētījumu kompānija Kantar 2023. gada sākumā veica darba ņēmēju aptauju Latvijā ar mērķi iegūt vispārēju pārskatu par darbinieku piesaistības rādītāja izmaiņām darbinieku vidū un noteikt galvenās prioritātes organizāciju turpmākai veiksmīgai attīstībai un pārvaldībai.

Pētījums, kas reprezentē visus Latvijas darba ņēmējus, tiek veikts regulāri reizi divos gados kopš 2005. gada (tātad šogad jau desmito reizi) un dod iespēju sekot līdzi darbinieku piesaistības rādītāju izmaiņām ilgākā laika periodā.

Darbinieku piesaistības rādītājs Latvijā šogad ir samazinājies

Latvijas darbinieku piesaistības indekss (63 punkti) ir vērtējams kā vidēji augsts. Pēc piesaistības rādītāja straujā kāpuma, kas bija vērojams Covid-19 pandēmijas laika periodā, šogad Latvijas uzņēmumos un iestādēs iezīmējas darbinieku piesaistības rādītāja samazināšanās (par 4 indeksa punktiem).

Neraugoties uz rādītāja lejupslīdi, tas atspoguļo kopumā stabilu darba vidi, tomēr vienlaikus liecina par to, ka darbinieki ir atvērti arī citām, sevišķi finanšu ziņā pievilcīgākām alternatīvām.

 

Dati liecina, ka pozitīvos komentārus savas apmierinātības vērtējumam darbinieki kopumā spontāni ir snieguši biežāk nekā negatīvos komentārus (attiecīgi: 72% un 36%). Vienlaikus iezīmējas tendence, ka negatīvie komentāri šogad ir sniegti relatīvi biežāk nekā divus gadus iepriekš veiktajā pētījumā, kas sasaucas arī ar darbinieku piesaistības rādītāja samazināšanos.

 

Spontāni sniedzot pamatojumu negatīvam savas apmierinātības vērtējumam, strādājošie salīdzinoši biežāk ir minējuši tieši “darbam neatbilstošu algu”, kā arī “lielu darba slodzi”, turklāt “neatbilstoša alga”, salīdzinot ar pirms diviem gadiem veikto pētījumu, šogad ir minēta būtiski biežāk.

Arī “novecojušas darba metodes”, kā iemesls negatīvam vērtējumam, šajā pētījumā ir minētas biežāk nekā iepriekš. Raksturīgi, ka “nepietiekams darba apjoms”, kas biežāk tika atzīmēts tieši Covid-19 pandēmijas laikā, šogad ir minēts retāk, kas liecina, ka ir mazinājusies šī aspekta aktualitāte.

No pozitīvajiem komentāriem, kas veicina apmierinātību, darbinieki salīdzinoši biežāk spontāni ir saukuši “darbam atbilstošu algu”, “interesantu darbu”, “labu kolektīvu”, “labus darba apstākļus”, “labu darba grafiku”, “labu vadības attieksmi”, “sociālās garantijas un bonusus”.

Salīdzinot ar pirms diviem gadiem veikto “Covid-19 laika” pētījumu, šajā aptaujā biežāk nekā iepriekš ir minēta “darbam atbilstoša alga” un “labs darba grafiks”, savukārt retāk nekā iepriekšējā pētījumā tādi argumenti kā – “vispār ir darbs”, “laba darba organizācija”, “jūtos novērtēts darbā” u.tml..

Darbiniekiem, kuriem ir iespēja strādāt tikai attālināti vai arī “hibrīddarba” režīmā, ir augstāki piesaistības rādītāji

Covid-19 pandēmija ir neatgriezeniski mainījusi darba tirgu, tā mūsu ikdienā un darba dzīvē ir ieviesusi virkni korekciju, vienas no tām bija izmaiņas darba režīmā, un nu jau ir skaidrs, ka tās ir ‘uz palikšanu’.  Līdz ar to vērtīgi ir aplūkot, kāds ir darbinieku piesaistības rādītājs atkarībā no darba režīma, kādā darbinieks strādā?

Dati liecina, ka salīdzinoši visaugstākais piesaistības rādītājs ir tiem darbiniekiem, kuriem ir iespēja strādāt tikai attālināti (mājās) (87 indeksa punkti), vai tiem, kuri strādā “hibrīddarba” režīmā (gan no mājām, gan savā darbavietā) (73 punkti). Šo darbinieku piesaistības līmenis ir būtiski virs vidējā Latvijas rādītāja un ir raksturojams attiecīgi kā ļoti augsts un augsts. Šo grupu darbinieki ir lojāli savam darba devējam un gatavi to rekomendēt citiem.

Savukārt darbinieku piesaistības rādītājs, kuri strādā tikai darbavietā (57 punkti), ir zem vidējā Latvijas rādītāja un vērtējams kā vidēji zems. Ja vien nozares, darba un amata specifika to ļauj, ir ieteicams ļaut darbiniekiem izvēlēties, kāds darba režīms viņam ir visatbilstošākais.

Kādi ir galvenie secinājumi un atziņas?

Kantar personāla pētījumu eksperte, socioloģe Signe Kaņējeva, komentējot pētījuma rezultātus, skaidro: “Darbinieku piesaistības rādītāja vērtējuma lejupslīdi Latvijā ietekmē vairāku faktoru kopums, kas lielā mērā saistāms ar globālajiem ģeopolitiskajiem un ekonomiskajiem satricinājumiem un to ietekmi gan uz organizācijām (darba devējiem), gan darbiniekiem” un papildina:  “ekonomikas recesija, energokrīze, cenu kāpums un pirktspējas kritums, darba samaksas neatbilstība inflācijas līmenim, nenoteiktība un bažas par nākotni ir galvenie aspekti, kas satrauc darbiniekus Latvijā, liekot būt prasīgākiem, kritiskākiem savā vērtējumā, un vienlaikus atvērtākiem citām, sevišķi stabilitātes un finanšu ziņā pievilcīgākām alternatīvām.”

“Ņemot vērā, ka darba režīms un grafiks tiešā veidā ietekmē darbinieku pieredzi, apmierinātības, motivācijas un piesaistības rādītājus, ja vien nozares, darba un amata specifika to ļauj, rekomendējams ļaut darbiniekiem izvēlēties, kāds darba režīms viņam ir visatbilstošākais, un vienojoties, tā arī strādāt. Izvēles iespējas piedāvāšana ir viens no darbinieku labbūtības stūrakmeņiem”, norāda S.Kaņējeva.

Par pētījumu

Pētījumu par Latvijas darbinieku piesaistību, izmantojot specializēto TRI*M metodoloģiju, pētījumu un konsultāciju kompānija Kantar veica no 2023. gada 3.līdz 12. janvārim. Telefoninterviju veidā visā Latvijā tika aptaujāti 640 darba ņēmēji.
Kantar pētījums ir reprezentatīvs strādājošo kopumam. Izlases kopa ir veidota, balstoties uz gadījuma izlasi, un tās organizēšanā Kantar strikti ievēro ESOMAR rekomendācijas aptauju izlašu veidošanā un veikšanā.

Par Kantar

Kantar ir vadošā pētījumu un konsultāciju kompānija Latvijā. Kantar ir viena no pasaules lielākajām pētījumu kompānijām ar ekspertiem vairāk nekā 90 pasaules valstīs. Kantar grupa ir viena no pasaules vadošajām datu, atziņu un konsultāciju kompānijām.
Kantar Latvijā ir pētījumu kompānija ar vairāk nekā 25 gadu pieredzi, kas veic tirgus, sabiedriskās domas un mediju izpēti un sniedz ieteikumus mūsu klientu biznesa izaugsmei. Mēs uzņēmumiem nodrošinām vērtīgas atziņas nozīmīgu lēmumu pieņemšanai un izaugsmes veicināšanai. Ar zināšanām par inovācijām, zīmolu un komunikāciju, pircēju aktivizēšanu un patērētāju attiecībām mēs palīdzam mūsu klientiem identificēt, optimizēt un aktivizēt vērtīgos mirkļus ar patiesu ietekmi uz viņu biznesa attīstību. 

Signe Kaņējeva

Lielo klientu direktore
Personāla pētījumu eksperte
tālr.: 67 096 300
e–pasts: signe.kanejeva@kantar.com