Latvijas un pārējo Eiropas Savienības (ES) valstu pilsoņi par nozīmīgākajām ES problēmām uzskata imigrāciju un terorismu. Gada laikā savukārt samazinājies to pilsoņu īpatsvars, kuri par svarīgākajām problēmām uzskata ekonomisko situāciju un dalībvalstu finanšu stāvokli. To atklāj pētījumu kompānijas TNS pēc Eiropas Komisijas uzdevuma veiktā Eirobarometra aptaujas rezultāti.

Aicināti nosaukt divas galvenās ES šī brīža problēmas, 2/3 Latvijā aptaujāto cilvēku minēja imigrāciju, bet terorismu nosauca 39%. Visā ES šādas atbildes sniedza attiecīgi 58% un 25% aptaujāto. Jāņem vērā, ka aptaujas veikšanas laiks 2015.gada novembrī sakrita ar terora aktiem Parīzē.

Valsts līmenī par svarīgāko problēmu Latvijas iedzīvotāji savukārt uzskata veselības un sociālās aprūpes sistēmu (31%), kā otro būtiskāko minot bezdarbu (30%). Pārējie eiropieši kā būtiskākās savas valsts problēmas visbiežāk minējuši imigrāciju (36%) un bezdarbu (36%). Latvijā un vairumā citu ES valstu arī sarukusi cilvēku pārliecība, ka lietas valstī un ES virzās pareizā virzienā.

Salīdzinot ar 2015.gada pavasari, Latvijā samazinājusies cilvēku uzticība masu medijiem un vairumam varas institūciju. Neskatoties uz kritumu, Latvijā ES uzticas 37% pilsoņu – salīdzinoši vairāk nekā vidēji ES (32%). Līdzīgi kā pirms gada, 65% aptaujāto Latvijas pilsoņu norādījuši, ka jūtas piederīgi ES. Tas ir otrais augstākais rādītājs, atpaliekot vienīgi no Luksemburgas (74%).

Par aptauju
Eirobarometra 84 aptauja Latvijā notika no 2015. gada 7. līdz 16. novembrim, un tās laikā tika aptaujāts 1001 Latvijas pilsonis vecumā no 15 gadiem. Aptauju veica tirgus un sociālo pētījumu kompānija TNS Latvia. Eirobarometrs 84 ir divdesmit ceturtā Eurobarometer Standard aptauja, kopš Latvija ir kļuvusi par ES dalībvalsti. Eurobarometer Standard pētījums tiek veikts divas reizes gadā, un šīs aptaujas ietvaros tiek sekots līdzi pilsoņu viedoklim par dažādiem ES un tās dalībvalstīs aktuāliem jautājumiem.

Ar Eirobarometra 84 nacionālo ziņojumu par Latviju, un rezultātiem no citām valstīm var iepazīties:
http://ej.uz/eirobarometrs84

Atsevišķi rādītāji par Latviju apkopoti arī infografikā, ko iespējams brīvi izmantot, nemainot tās saturu:
https://infogr.am/eirobarometrs_84

Kontakti
Laura Vendele
TNS mārketinga vadītāja
t 67 096 300
laura.vendele@tns.lv
www. twitter.com/TNSLatvia

Alise Lāce
TNS klientu atbalsta vadītāja
t 67 096 300
alise.lace@tns.lv
www. twitter.com/TNSLatvia

Monta Podžuka
TNS klientu atbalsta vadītāja
t 67 096 300
monta.podzuka@tns.lv
www. twitter.com/TNSLatvia