Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds  (Eurofound) veic savu astoto Eiropas darba apstākļu apsekojumu, kas Latvijā notiek no 2023. gada septembra līdz oktobrim. Sadarbībā ar neatkarīgo tirgus izpētes uzņēmumu Kantar Eurofound aptaujās ap 50 000 strādājošo visās ES dalībvalstīs un dažās citās Eiropas valstīs, lai izpētītu dažādus viņu darba dzīves aspektus, piemēram, darba laiku, darba organizāciju, darba un privātās dzīves līdzsvaru un ar darbu saistītas veselības problēmas.

Piedaloties Jūs palīdzēsiet mums uzlabot nodarbinātības kvalitāti strādājošajiem Latvijā un visā Eiropā. Jūsu sniegtās atbildes kalpos par informatīvo bāzi, lai pilnveidotu politikas virzienus, kas vērsti uz darba apstākļu un nodarbinātības kvalitātes uzlabošanu visiem strādājošajiem.