Oktobra sākumā Kantar rīkoja semināru, kurā iepazīstināja ar galvenajām pētījumos atklātajām atziņām par to, kā uzņēmumiem izvēlēties atbilstošāko sabiedriskā atbalsta jeb sponsorēšanas projektu.

Iepazīstināsim arī plašāku interesentu auditoriju ar mūsu pētījumu galvenajām atziņām – ko iedzīvotāji sagaida no atbalstītajiem?

  • Sabiedrība sagaida, ka uzņēmumi atbalstīs dažādu jomu iniciatīvas un aktivitātes – ne tikai sportā un labdarībā, bet arvien vairāk arī kultūras un izglītības jomās, kā arī jauniešu prasmju attīstībā
  • Sabiedriskā atbalsta aktivitātes jeb sponsorēšana ir efektīvs zīmola komunikācijas veids, ja atbalstītā joma un aktivitātes atbilst zīmola paustajām vērtībām un ilgtermiņa mērķiem. Uzņēmumi, kuri pārdomāti un mērķtiecīgi darbojas sabiedriskā atbalsta jomā, stiprina zīmola personību un korporatīvo tēlu kādā no šiem virzieniem – vieno un saliedē sabiedrību (29%), investē sabiedrības un valsts attīstībā (25%), vairo prieku, svētku sajūtu (23%)
  • Zīmolam ir jāspēj izlauzties un jābūt pamanītam kā atbalstītājam vairāku simtu sponsorējošo zīmolu vidū. Kantar veiktā sponsorēšanas jomas izpēte aptver plašu jomu un aktivitāšu loku, kas ļauj novērtēt aktivitāšu aktualitāti un pamanāmību sabiedrībā, kā arī uzņēmumiem izvērtēt, kuru jomu, aktivitāšu un projektu atbalsts ir piemērotāks tieši viņu zīmolam un sniegs lielāku atdevi

Ja rodas kādi jautājumi par šo pētījumu, lūdzu, sazinieties ar sponsorēšanas efektivitātes jomas pētījumu eksperti Intu Priedolu.

 Inta Priedola

Vecākā klientu vadītāja
Brand Strategy | Consulting

+371 67 09 63 00

E-mail