Vai fakts, ka vairums darba ņēmēju ir kopumā apmierināti ar savu darbu (72%), liecina, ka organizācijās nav aktuālu  jautājumu, problēmu vai izaicinājumu? Pētījumu un konsultāciju kompānija Kantar sadarbībā ar Latvijas Organizāciju psihologu biedrību darba ņēmējiem Latvijā lūdza norādīt, vai un kādas viņu pašreizējā darba vietā ir tēmas, par kurām varētu teikt: “zina, redz visi, bet par tām skaļi nerunā”?

Gandrīz 60% darba ņēmēju ir apstiprinājuši, ka viņu organizācijās pastāv jomas, kas darbiniekiem ir svarīgas, taču tiek apspriestas nepietiekami vai noklusētas vispār, kamēr aptuveni 1/3 (35%) ar šādām problēmsituācijām savā pašreizējā darba vietā nav saskārušies. Raksturīgi, ka ar šādām tēmām salīdzinoši biežāk nav saskārušies tieši mikro uzņēmumos (1 – 9 darbinieki) strādājošie, kas, iespējams, saistāms ar “ģimeniskāku” darba vidi šāda lieluma uzņēmumos, neļaujot “uzkrāties” sasāpējušiem jautājumiem. Pretēji, organizācijās ar 50 – 249 darbiniekiem, tādu tēmu esamība, kuras “zina, redz visi, bet par tām skaļi nerunā”, ir caurmērā daudz biežāk izplatīta. Interesanti, ka nav vērojamas statistiski nozīmīgas atšķirības starp šādu problēmsituāciju izplatību valsts vai pašvaldību un privātā sektora organizācijās.

Dati: Kantar, 2019

Aplūkojot pētījuma rezultātus sīkāk, atklājas, ka TOP3 tēmas, par kurām organizācijās skaļi nerunā, ir: vadītājs  (21%) vai darbinieki (21%), kuru personības īpašības, rakstura iezīmes vai uzvedība traucē ikdienas darba pienākumu veikšanu, kā arī nevienlīdzīgs atalgojums darbiniekiem ar vienādiem darba pienākumiem un pieredzi (18%).

Tālāk minēšanas biežuma ziņā seko tādi “noklusētie” temati kā: kopumā neapmierinošas attiecības ar kolēģiem (14%), iebiedēšana vai psiholoģiskais “terors” (8%), personīgās higiēnas (7%) vai pieklājības normu neievērošana (7%), agresīva, “neveselīga” konkurence darbinieku starpā (6%), kolēģu diskriminācija pēc dažādām pazīmēm (4%), darbinieku atrašanās darba vietā alkohola vai narkotisko vielu reibumā (3%). Salīdzinoši retāk organizācijās “noklusētās” jomas ir: romantiskas, seksuālas attiecības starp kolēģiem (1%) un kāda kolēģa vai kolēģa tuvinieka slimība vai nāve, kas ietekmē ikdienas darbu (1%).

Raksturīgi, ka tādu tēmu, kuras “zina, redz visi, bet par tām skaļi nerunā” esamība organizācijā, tiešā veidā korelē ar apmierinātību ar darbu. Attiecīgi darbinieki, kuri nesaskaras ar šādām situācijām ir kopumā apmierinātāki, nekā strādājošie, kuri pašreizējā darba vietā ar šādām situācijām saskaras. Tas apstiprina, ka organizāciju vidē aktuālu, taču nepietiekami apspriestu vai noklusētu  tematu esamība grauj organizāciju iekšējo kultūru, samazina darbinieku apmierinātību un arī kavē organizāciju konkurētspēju tirgū.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par pētījumu

Kantar sadarbībā ar Latvijas Organizāciju psihologu biedrību laikā no 2019.gada 13. līdz 15. augustam veica darba ņēmēju aptauju par aktuāliem, tomēr organizācijās “noklusētajiem” tematiem. Pētījumā ar interneta starpniecību visā Latvijā tika aptaujāti 710 darba ņēmēji.

Kantar pētījums interneta vidē ir reprezentatīvs Latvijas darba ņēmēju kopumam. Izlases kopa tika veidota, balstoties uz gadījuma izlasi, izslēdzot pašpieteikšanos. Interneta pētījumu organizēšanā Kantar stingri ievēro ESOMAR rekomendācijas interneta aptauju izlašu veidošanā un veikšanā.

Par Kantar

Kantar ir vadošā pētījumu un konsultāciju kompānija Latvijā. Kantar ir viena no pasaules lielākajām pētījumu kompānijām ar ekspertiem vairāk nekā 90 pasaules valstīs. Kantar grupa ir viena no pasaules vadošajām datu, atziņu un konsultāciju kompānijām.

Kantar Latvijā ir pētījumu kompānija ar vairāk nekā 25 gadu pieredzi, kas veic tirgus, sabiedriskās domas un mediju izpēti un sniedz ieteikumus mūsu klientu biznesa izaugsmei. Mēs uzņēmumiem nodrošinām vērtīgas atziņas nozīmīgu lēmumu pieņemšanai un izaugsmes veicināšanai. Ar zināšanām par inovācijām, zīmolu un komunikāciju, pircēju aktivizēšanu un patērētāju attiecībām mēs palīdzam mūsu klientiem identificēt, optimizēt un aktivizēt vērtīgos mirkļus ar patiesu ietekmi uz viņu biznesa attīstību.

Signe Kaņējeva

Kantar Lielo klientu direktore
Personāla pētījumu eksperte
t 67 096 300
e signe.kanejeva@kantar.com