Šajā Tavs Neredzamais Sabiedrotais izdevumā stāstīsim, cik izplatītas darba snieguma pārrunas ir organizācijās Latvijā, par cik efektīvām un jēgpilnām tās uzskata darbinieki, kā arī, cik bieži mēs ikdienas darba dzīvē saņemam atzinīgus vārdus no vadītājiem vai sakām tos paši saviem kolēģiem.

Uzzināsim, kāda ir strādājošo kopējā apmierinātība ar pašreizējo darbu, kā arī, kādas ir apmierinātības izmaiņas dinamikā.

 

Tēmas:

  • Katrs ceturtais (25%) darba ņēmējs Latvijā uzskata, ka darba snieguma pārrunas nav jēgpilnas un efektīvas
  • Gandrīz puse (47%) darba ņēmēju Latvijā no sava tiešā vadītāja atzinīgus vārdus saņem reti vai nesaņem nekad
  • Pieaugot “ļoti apmierināto” darbinieku īpatsvaram, samazinājies “ne pārāk apmierināto” darbinieku skaits