Mainoties situācijai pasaulē, Kantar strauji pielāgojas tirgus tendencēm un klientu vajadzībām, tāpēc šajā elektroniskā žurnāla izdevumā uzzināsiet vairāk par pētījumu iespējām online režīmā un aktuālajiem pētījumiem, kas labāk palīdzēs izprast klienta rīcību esošajā situācijā.
Lai iegūtu dziļāku izpratni par to, kā cilvēki reaģē konkrētajā situācijā un zinātu, kā plānot nākotni piemērotā un izmērāmā veidā, Kantar ir uzsācis globālu pētījumu “Covid-19 barometrs”, kas aptver vairāk nekā 30 valstis un 25 000 patērētājus. 

Tēmas:

  • Jauns pakalpojums Kantar mediju pētījumu klāstā – mediju satura monitorings un analīze
  • “New Normal” – Kvalitatīvie pētījumi online vidē
  • Aktuālās tendences patērētāju ikdienas ieradumos un noskaņojumā
  • Klientu gūtā pieredze un emocijas – balsts vai barjera turpmākajai sadarbībai?
  • Z paaudzes vērtības un dzīvesstils
  • Globālās tendences sabiedriskā atbalsta jomā

 

 

Aizraujošu lasīšanu vēlot,
Tavs Neredzamais Sabiedrotais