2021. gada sākumā Kantar veica reprezentatīvu darba ņēmēju pētījumu ar mērķi iegūt vispārēju pārskatu par darbinieku noskaņojumu.
Šajā elektroniskā žurnāla izdevumā uzzināsiet vairāk par pētījuma rezultātiem – darbinieku piesaistības rādītāja izmaiņām, to cēloņiem, organizāciju snieguma vērtējumu darbinieku vidū, identificējot stiprās un pilnveidojamās puses un nosakot vispārīgas prioritātes uzņēmumu, iestāžu turpmākai veiksmīgai attīstībai un pārvaldībai.
Uzzināsiet, kā Covid-19 pandēmija ir ietekmējusi iedzīvotāju apmierinātību ar darbu un kādas ir iespējas monitorēt uzņēmuma kā darba devēja tēlu masu medijos.

Tēmas:

  • Latvijā iezīmējas darbinieku piesaistības rādītāja kāpums
  • 84% Latvijas strādājošo atzīst, ka darbs ir svarīgs un kopumā ir viena no  svarīgākajām jomām, kas ietekmē viņu emocionālo noskaņojumu un laimes sajūtu
  • Kā monitorēt uzņēmuma kā darba devēja tēlu medijos?