Zīmols ar spēcīgu identitāti spēj labāk uzrunāt un pārliecināt patērētājus nekā bezpersoniska preču zīme. Šajā Tava Neredzamā Sabiedrotā izdevumā varēsim izprast, kā efektīvi atklāt šo zīmola identitāti, optimizēt komunikāciju ar patērētājiem un rīkoties drosmīgi savā zīmolvedībā.

Globālais un lokālais konteksts iedzīvotāju vērtībās un vajadzībās
Kādi ir pēdējo gadu aktuālie notikumi globālajā un nacionālajā kontekstā, kā tie ietekmē Latvijas iedzīvotāju noskaņojumu un atspoguļojas zīmolos?

Mirkļi bez emocijām noved pie vispārinātiem risinājumiem
Lai izprastu patērētāju rīcības patiesos iemeslus, ir jāizprot viņu emocijas. Kā ar patērētāju vajadzību un zīmolu segmentācijas psiholoģisko izpētes modeli paskatīties tālāk par racionāli pausto viedokli?

Diferencēšanās jeb pamanāma un mērķtiecīga atšķiršanās
Pamanāma un mērķtiecīga diferencēšanās visos zīmola komunikācijas līmeņos ir pamatīgs izaicinājums – tas prasa gan drosmi, gan līderību, gan konsekvenci turpināt iesākto.

Vienotā emociju valoda zīmolvedībā: Virši-A
Atklāta saruna ar Līgu Brasliņu – VIRŠI-A mārketinga vadītāju un Kantar ilggadējo sadarbības partneri par izpētes metodēm, ko mārketinga vadītāji pielieto reālā ikdienas zīmolvedībā.

NeedScope darba grupas – ceļa kartes zīmola izaugsmei
Kā sasniegt maksimālo atdevi no pētījuma? Kā ieraudzīt vienkāršību sarežģītā statistikā vai metodikā? NeedScope stratēģiskās un taktiskās darba grupas ir praktiska pieeja, kas, kopā darbojoties vairākiem cilvēkiem no dažādiem ar zīmolvedību saistītiem uzņēmumiem, palīdz veidot loģisku un pielietojamu ietvaru – ceļa karti.

Kā veidot spēcīgu un pārliecinošu komunikāciju ar patērētajiem
Katram zīmolam ir savs neatvairāmības rādītājs, kas parāda to, cik lielā mērā zīmols ir spējīgs apmierināt patērētāju funkcionālas, sociālas un emocionālas vajadzības. Kā šīs vajadzības konsekventi komunicēt patērētājiem tā, lai zīmols būtu patiesi spēcīgs un neatvairāms?

Patērētāju vajadzības zīmola mediju stratēģiju plānošanā
Kāda ir zīmola vēstījuma reklāmā saskaņotība ar to mediju kanālu, kurā zīmols tiek reklamēts? Kā plānot tādu reklāmu izvietošanu, kas sniedzas tālāk par reach un frequency?

Emocionālo vajadzību nozīme darba devēja un darba ņēmēja izvēlē
Kā panākt līdzsvaru darba devēja un darba ņēmēja attiecībās? Kā panākt to, ka gan darba devējs, gan darba ņēmējs cenšas “iepatikties” viens otram un grib veidot ilgtermiņa attiecības, kas nav balstītas tikai racionālos apsvērumos?