Šajā elektroniskā žurnāla izdevumā uzzināsiet – kāds ir  Latvijas pievilcīgāko darba devēju TOPs darba ņēmēju un studentu skatījumā un kā būt starp labākajiem? Analizēsim pētījuma rezultātus par strādājošo piederības sajūtu uzņēmumam pandēmijas laikā, kā arī skaidrosim, kādā darba režīmā pašlaik strādā lielākā daļa darba ņēmēju.

Tēmas:

  • Cik pievilcīgs kā darba devējs ir Jūsu uzņēmums?
  • 21% visu strādājošo Latvijā pandēmijas laikā ir pasliktinājusies viņu piederības sajūta darba kolektīvam
  • 32% darbinieku pašlaik strādā “hibrīddarba” vai attālinātā darba režīmā, kamēr 68% darbinieku strādā tikai savā darbavietā