Šogad, 20. maijā Latvijā pirmo reizi tiks atzīmēta Starptautiskā personāla vadības diena (International HR Day). Par godu šim nozīmīgajam notikumam šī gada aprīlī vadošā pētījumu un konsultāciju kompānija Kantar veica aptauju, kurā noskaidroja, kādas ir mūsdienu personāla vadības funkcijas un personāla vadītāju loma uzņēmumos, iestādēs pēc Latvijas strādājošo domām.

Ņemot vērā nodarbinātības situāciju valstī un izaicinājums, ar ko pašlaik saskaras personālvadības (HR) joma kopumā, pētījums atklāj, ka darba ņēmēju redzējumā būtiskākās personālvadības funkcijas ir rūpes par darba aizsardzību, darba vidi uzņēmumā, iestādē, personāla novērtēšana, attīstība, apmācības un sekmīgas informācijas apmaiņas nodrošināšana starp vadītāju un darbiniekiem. Efektīvas sadarbības starp komandām un cilvēkiem no dažādām kultūrām veicināšana, virtuālu komandu vadība ir tie izaicinājumi, ko arī paši personālvadības speciālisti nosauc kā nākotnes izaicinājumus šajā jomā. Šeit strādājošo un personālvadības jomas speciālistu redzējums sasaucas.

Zīmīgi, ka nodarbinātajiem, kuru personīgie ienākumi ir augsti (1001 EUR un vairāk), un, kuri strādā lielajos uzņēmumos (250 un vairāk darbinieku), ir plašāka izpratne par personālvadības funkcijām, tas ir, viņi ir informētāki par personālvadības jomu kopumā uzņēmumā, iestādē, kurā viņi strādā un spēj nosaukt skaitliski vairāk īstenoto personālvadības funkciju. Iespējams, tas ir saistāms arī ar to, ka lielajos uzņēmumos, salīdzinot ar mazajiem vai mikro uzņēmumiem, visbiežāk tiek īstenoti daudzveidīgi un kompleksi personāla vadības un pārvaldības procesi.

Savukārt, sabiedriskajā sektorā nodarbinātie salīdzinoši biežāk ir norādījuši, ka personāla novērtēšana, attīstība, apmācības pašreizējos apstākļos ir viena no būtiskākajām personālvadības funkcijām.

Mūsdienās, kad personāla vadība (personāla vadītājs) daudzās organizācijās ir stratēģiskais partneris uzņēmuma, iestādes vienoto mērķu sasniegšanas procesā, katrs trešais strādājošais (32%) pauž viedokli, ka personāla vadītāji, speciālisti piedalās viņu uzņēmuma, iestādes stratēģijas izstrādē, tikmēr pretējās domās ir katrs ceturtais (25%).

Gandrīz puse (46%) darba ņēmēju uzskata, ka personāla vadītāji kopumā labi orientējas viņu uzņēmuma vai iestādes darbībā (funkcijās), pretēju viedokli pauž 14% aptaujāto.

Raksturojot ideālo personāla vadītāju, strādājošie visbiežāk sauc dažādas rakstura īpašības (42%), kam seko profesionālās īpašības (36%) un ar izskatu saistīti parametri (8%).

Darba ņēmēju skatījumā šodienas ideālajam personāla vadītājam rakstura ziņā galvenokārt ir jābūt saprotošam, cilvēcīgam, pretimnākošam, tolerantam (13%), komunikablam, sabiedriskam, atvērtam (6%), kā arī smaidīgam un laipnam (6%). Profesionālajā jomā ir jābūt zinošam, kompetentam, erudītam (12%), jāprot uzklausīt, cienīt, rūpēties par darbiniekiem (9%) un jāpārzina uzņēmuma specifika, darbības nozare, likumdošana (5%). Savukārt ideāla personāla vadītāja ārējam izskatam ir jābūt sakoptam, solīdam (3%) un ieteicams nēsāt lietišķu apģērbu (2%).

Interesanti, ka, salīdzinot ar iepriekš (pirms 10 gadiem) veikto pētījumu par ideālo personālu vadītāju,  kopumā šogad būtiski retāk ir norādītas dažādas personāla vadītāja rakstura īpašības vai saukti izskatu raksturojoši parametri, kamēr profesionālās īpašības ir sauktas vienlīdz bieži.

Darba ņēmēji šajā pētījumā salīdzinoši biežāk ir uzsvēruši, ka ideālam personāla vadītājam ir jāpārzina uzņēmuma darbības specifika, nozare un likumdošana, kā arī jābūt taisnīgam, objektīvam, ar vienādu attieksmi pret visiem darbiniekiem, bet caurmērā retāk ir minējuši lietišķa apģērba nozīmi.

Gados jaunākie nodarbinātie vecumā no 18 līdz 24 gadiem, salīdzinoši biežāk ir norādījuši, ka ideālam personāla vadītājam piemīt tādas rakstura īpašības kā atsaucīgums, izpalīdzīgums, viņš/ viņa ir profesionālis, speciālists savā jomā un viņam/ viņai piemīt arī vēl kāda cita atbilstoša profesionāla īpašība. Savukārt strādājošie vecuma grupā no 25 līdz 34 gadiem caurmērā biežāk ir norādījuši, ka ideāls personāla vadītājs ir pozitīvs, optimistisks, ar humora izjūtu, draudzīgs, prot motivēt un pārliecināt.

Par pētījumu

Pētījumu par dažādiem personāla vadības un darba tirgus jautājamiem, t.sk. personāla vadītāju lomu un funkcijām, vadošā pētījumu un konsultāciju kompānija Kantar veica laikā no 2019. gada 23. līdz 30. aprīlim, ar interneta starpniecību visā Latvijā aptaujājot 716 darba ņēmēju.

Kantar pētījums interneta vidē ir reprezentatīvs Latvijas darba ņēmēju kopumam vecumā no 18 līdz 65 gadiem. Izlases kopa ir veidota, balstoties uz gadījuma izlasi, un tās organizēšanā Kantar strikti ievēro ESOMAR rekomendācijas aptauju internetā izlašu veidošanā un veikšanā.

Par Kantar

Kantar ir vadošā pētījumu un konsultāciju kompānija Latvijā. Kantar ir viena no pasaules lielākajām pētījumu kompānijām ar ekspertiem vairāk nekā 90 pasaules valstīs. Kantar grupa ir viena no pasaules vadošajām datu, atziņu un konsultāciju kompānijām.

Kantar Latvijā ir pētījumu kompānija ar vairāk nekā 25 gadu pieredzi, kas veic tirgus, sabiedriskās domas un mediju izpēti un sniedz ieteikumus mūsu klientu biznesa izaugsmei. Mēs uzņēmumiem nodrošinām vērtīgas atziņas nozīmīgu lēmumu pieņemšanai un izaugsmes veicināšanai. Ar zināšanām par inovācijām, zīmolu un komunikāciju, pircēju aktivizēšanu un patērētāju attiecībām mēs palīdzam mūsu klientiem identificēt, optimizēt un aktivizēt vērtīgos mirkļus ar patiesu ietekmi uz viņu biznesa attīstību.

Signe Kaņējeva

Lielo klientu direktore
Personāla pētījumu eksperte
tālr.: 67 096 300
e–pasts: signe.kanejeva@kantartns.com