Intervētājs/Intervētāja
Ja sarunas ar cilvēkiem ir Tava sirdslieta, kas sagādā prieku, kļūsti par INTERVĒTĀJU. Pievienojies mums un Tavs prieks kļūs par Tavu darbu!

INTERVĒTĀJA “misija” un uzdevums

Intervētāja darbs ir viens no svarīgākajiem ikviena pētījuma posmiem. Intervētājs ir tas cilvēks, kas pārstāvot Kantar, ik dienu tiekas ar Latvijas iedzīvotājiem, lai noskaidrotu un fiksētu iedzīvotāju viedokli par pētījumos apskatāmajiem jautājumiem.

INTERVĒTĀJA atalgojums

Intervētāja atalgojums ir atkarīgs no veikto interviju veida, to sarežģītības pakāpes un ilguma.

Par vienu labi paveiktu tiešo jeb “māju” interviju atalgojums ir vidēji 7,50 EUR bruto, savukārt par kvalitatīvi veiktām telefonintervijām maksājam vidēji bruto 5,40 EUR stundā.

Kā kļūt par Kantar INTERVĒTĀJU?

Sūtiet savu CV un pieteikuma vēstuli ar norādi “Intervētājs” un vēlamo pilsētu uz darbs@tns.lv vai pa pastu uz adresi: Kronvada bulvāris 3-2, Rīga, LV 1010, vai zvaniet uz tālruni 67096313 (intervētāju atlases speciāliste) vai 80000004 (koordinatoru bezmaksas numurs).

Kantar “māju intervētāju” stāsti.

Pētījumu vadītājs/vadītāja
Kantar aicina darbā pētījumu vadītāju

Tu lielā informācijas klāstā redzi kopsakarības? Tu gribi izprast, kāpēc cilvēki rīkojas tā, kā viņi rīkojas? Tu proti prognozēt nākotni, zinot to, ko cilvēki domā šodien? Tad Tu varētu būt profesionāls pētnieks – un vienlaikus atbalsts klientu attiecību vadībā, vedot korporatīvos klientus uz viņu biznesa izaugsmi.

Pievienojies Kantar un gūsti jaunas atziņas!

Kantar pētījumu vadītājs ir:

 • Zinātkārs – viņu patiesi interesē un viņš vēlas izpētīt, ko domā sabiedrība, patērētāji, mērķa grupas un citi indivīdi
 • Profesionālis – viņš zina, kā pareizi noskaidrot viedokli, un saprot, kā interpretēt iegūtos rezultātus
 • Analītiķis – viņš meklē un atrod kopsakarības kā skaitļos, tā arī viedokļos
 • Organizators – spēj efektīvi organizēt savu darbu, vienlaikus vadot projektus un koordinējot tajos iesaistītos cilvēkus, jo viņam ir skaidrs redzējums par visu pētījuma procesu
 • Valodu pārvaldītājs – latviešu valoda viņam ir labā līmenī, jo viņš zina, ka garumzīme un komats var nozīmīgi mainīt teksta uztveri; ar klientiem viņš spēj tekoši sarunāties arī krieviski un angliski, kā arī rakstveidā komunicēt labā angļu valodā
 • Pozitīvs cilvēks – ar smaidu spēj risināt tādas situācijas, kuras citi sauc par sarežģītām

Lai pētījumu vadītājs būtu profesionāls, viņam ir jābūt:

 • Bakalaura vai maģistra grādam, vēlams ar specializāciju socioloģijā, tirgvedības pētīšanā vai statistikas matemātikā
 • Pieredzei tirgus izpētes, marketinga, sociālo, mediju vai līdzvērtīgu pētījumu jomā
 • Prasmei izveidot anketu kā kvalitatīvajiem, tā arī kvantitatīvajiem pētījumiem
 • Spējai pārbaudīt anketas tulkojuma kvalitāti latviešu, krievu un angļu valodās, kā arī loģiskai domāšanai, lai šo anketu varētu izveidot kā aptaujas programmu elektroniskā vidē
 • Zināšanām par to, kas ir SPSS un kā to pielietot
 • Ar savu redzējumu, kā labāk attēlot pētījumos iegūtos rezultātus, jo īpaši infografikas veidā
 • Precīzam datu nolasīšanā (gan no tabulām, gan no grafikiem) un interpretēšanā
 • Atziņu meklētājam apjomīgā informācijas klāstā
 • Stāstniekam, kas atrastās atziņas spēj interesantā veidā izklāstīt kolēģiem un klientiem
 • Elastīgam ikdienas darbu plānošanā
 • Patstāvīgam, neatlaidīgam un atbildīgam
 • Atvērtam jaunu zināšanu un prasmju apguvei

Ko mēs piedāvājam pētījumu vadītājam:

 • Profesionālus kolēģus, kas palīdzēs apgūt specifiskās zināšanas par Kantar pakalpojumiem
 • Starptautisku skatījumu uz patērētāju attīstību visā pasaulē
 • Iespēju mācīties un pilnveidoties kā profesionālim un personībai
 • Jaunām idejām un inovācijām atvērtu darba vidi
 • Atbalstošu un draudzīgu darba kultūru
 • Elastīgu darba laiku ģimenei draudzīgā uzņēmumā
 • Spējām un prasmēm atbilstošu atalgojumu pētījumu nozares lielākā nodokļu maksātāja uzņēmumā
 • Bruto algu no 1000 EUR mēnesī
 • Veselības apdrošināšanu un citus lojālā darbinieka bonusus

Ja uzskati, ka iepriekš minētais atbilst Tev un Tu vēlētos kļūt par vienu no nozīmīgiem pētniekiem Kantar kolektīvā, tad sūti pieteikumu uz: darbs@tns.lv ar norādi “Pētījumu vadītājs”. Atzinīgi novērtēsim, ja CV būsi pievienojis arī argumentētu motivācijas vēstuli, norādot, kāpēc tieši Tevi mums izvēlēties par savu kolēģi.

Ar prieku atbildēsim uz ikviena pretendenta jautājumiem (arī tos var sūtīt uz darbs@tns.lv), taču uz pārrunām aicināsim tikai tos kandidātus, kas atbildīs prasībām un mūsu vērtējumam par to, kādam jābūt mūsu nākamajam kolēģim.

Pētījumu asistents/asistente
Kantar aicina pievienoties savam kolektīvam pētījumu asistentu
uz noteiktu laiku ar iespēju pagarināt līgumu uz nenoteiktu laiku

Tev patīk strādāt komandā un kopā paveikt lielus darbus? Tu gūsti gandarījumu no tā, ka Tavs ieguldījums ir sekmējis kopīga mērķa sasniegšanu? Tu gribētu uzzināt, ko domā Latvijas iedzīvotāji? Tad tieši Tu esi vajadzīgais atbalsts projektu vadītājiem – mūsu pētījumu asistents vai asistente.

Kļūsti par vienu no Kantar komandas!

Kantar pētījumu asistents ir:

 • Komandas spēlētājs – labi jūtas jebkurā komandā
 • Uzticams atbalstītājs – uzticēto darbu spēs paveikt kvalitatīvi un laikā
 • Atsaucīgs – ar prieku uzņemsies gan zināmus, gan vēl apgūstamus darbus
 • Izzinošs – viņu patiesi interesē, ko domā Latvijas iedzīvotāji
 • Komunicē dažādās valodās – latviešu valoda viņam ir ļoti labā līmenī, un nepieciešamības gadījumā viņš spēj tekoši sarunāties arī krieviski un angliski
 • Pozitīvs kompanjons – ar smaidu sazinās ar kolēģiem un sadarbības partneriem

Lai pētījumu asistents būtu īsts atbalsts komandai, viņam ir jābūt:

 • Ieguvušam bakalaura grādu vai pēdējā kursa studentam, vēlams ar specializāciju socioloģijā, tirgvedības pētīšanā vai statistikas matemātikā
 • Vēlams ar pieredzi tirgus izpētes, mārketinga, sociālo, mediju vai līdzvērtīgu pētījumu jomā
 • Pamatzināšanām par to, kā veidot anketu kā kvalitatīvajiem, tā arī kvantitatīvajiem pētījumiem
 • Prasmei salīdzināt anketas tulkojumu latviešu, krievu un angļu valodās, kā arī loģiski domājošam, lai šo anketu varētu izveidot kā aptaujas programmu
 • Priekšstatam par to, kas ir SPSS un kā to pielietot
 • Patikai analizēt un vizualizēt pētījumos iegūtos rezultātus, jo īpaši infografikas veidā
 • Elastīgam ikdienas darbu plānošanā
 • Uzcītīgam un atbildīgam par uzdoto darbu
 • Atvērtam jaunu zināšanu un prasmju apguvei

Ko mēs piedāvājam pētījumu asistentam:

 • Profesionālus kolēģus, kas palīdzēs apgūt specifiskās zināšanas par Kantar pakalpojumiem
 • Iespēju mācīties, pilnveidoties un iegūt vērtīgu pieredzi kā profesionālim un arī kā personībai
 • Atbalstošu un draudzīgu darba kultūru
 • Spējām un prasmēm atbilstošu atalgojumu pētījumu nozares lielākā nodokļu maksātāja uzņēmumā
 • Bruto algu no 800 EUR mēnesī
 • Veselības apdrošināšanu un citus lojālā darbinieka bonusus

Ja jūti, ka iepriekš minētais atbilst Tev un Tu vēlētos kļūt par vienu no atbalsta cilvēkiem Kantar kolektīvā, tad sūti pieteikumu uz: darbs@tns.lv ar norādi “Pētījumu asistents”. Atzinīgi novērtēsim, ja CV būsi pievienojis arī argumentētu motivācijas vēstuli, norādot, kāpēc tieši Tevi mums izvēlēties par savu kolēģi.

Ar prieku atbildēsim uz ikviena pretendenta jautājumiem (arī tos var sūtīt uz darbs@tns.lv), taču uz pārrunām aicināsim tikai tos kandidātus, kas atbildīs prasībām un mūsu vērtējumam par to, kādam jābūt mūsu nākamajam kolēģim.

 

Ja neatradi sev atbilstošo amatu, tomēr jūti, ka gribētu strādāt Kantar, sūti savu pieteikumu: darbs@tns.lv