Apraksts

Par mums
Kantar ir vadošā pētījumu un konsultāciju kompānija Latvijā. Kantar ir viena no pasaules lielākajām pētījumu kompānijām ar ekspertiem vairāk nekā 90 pasaules valstīs. Kantar grupa ir viena no pasaules vadošajām datu, atziņu un konsultāciju kompānijām.

Kantar Latvijā ir pētījumu kompānija ar vairāk nekā 30 gadu pieredzi, kas veic tirgus, sabiedriskās domas un mediju izpēti un sniedz ieteikumus mūsu klientu biznesa izaugsmei. Mēs uzņēmumiem nodrošinām vērtīgas atziņas nozīmīgu lēmumu pieņemšanai un izaugsmes veicināšanai. Ar zināšanām par inovācijām, zīmolu un komunikāciju, pircēju aktivizēšanu un patērētāju attiecībām mēs palīdzam mūsu klientiem identificēt, optimizēt un aktivizēt vērtīgos mirkļus ar patiesu ietekmi uz viņu biznesa attīstību.

Kantar Baltijā
Kantar uzņēmumi Latvijā, Lietuvā (Kantar www.kantar.lt) un Igaunijā (Kantar Emor www.emor.ee) veido lielāko tirgus, sociālo un mediju pētījumu tīklu Baltijas valstīs. Tas mūsu starptautiskajiem klientiem sniedz iespēju efektīvi veikt pētījumus uzreiz visā Baltijā, vienlaikus katrā no šīm valstīm gūstot vietējo pētījumu ekspertu atziņas par lokālo situāciju.

Kantar pasaulē
Kantar ir viena no pasaules vadošajām datu, atziņu un konsultāciju kompānijām. Ar 30 000 darbinieku zināšanām mārketinga un konsultāciju jomā mēs uzņēmumiem 100 valstīs sniedzam iedvesmojošas atziņas un biznesa stratēģijas. Kantar ir daļa no WPP koncerna un tā pakalpojumus izmanto vairāk nekā puse no Fortune Top500 uzņēmumiem.

Par Kantar pasaulē var uzzināt šeit: www.kantar.com

Dalība organizācijās
Kantar Latvijā ir šādu starptautisko un vietējo organizāciju biedrs:
* ESOMAR (Eiropas Sabiedriskās domas un mārketinga pētījumu biedrība)
* Latvijas Sociologu asociācija (LSA)
* Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības Kamera (LTRK)
* Latvijas Reklāmas asociācija (LRA)
* Latvijas Personāla vadīšanas asociācija (LPVA)
* Starptautiskā reklāmas asociācija (IAA)
* Mystery Shopping Providers Association (MSPA)

Vīzija, misija, pārliecība

Vīzija
Mūsu vīzija ir iedvesmot mūsu klientus, darbiniekus un sabiedrību radīt un augt šajā neparastajā pasaulē.

Misija
Atpazīt un izcelt mirkļus, kas sekmē mūsu klientu izaugsmi.

Pārliecība
Mēs ticam, ka izaugsme balstās arī šķietami vienkāršos mirkļos.

Mērķis
Mūsu mērķis ir radīt ietekmīgas atziņas, kas sekmē mūsu klientu izaugsmi.

Mūsu personība
Mēs darbojamies cilvēcīgi, jēgpilni un atjautīgi.

Mūsu darbība
Mēs skatāmies uz klienta biznesa jautājumiem no dažādiem skatu punktiem. Tas ir stāsts par dziļāku izpratni, ko sniedzam klientiem: kā un kāpēc cilvēki rīkojas tā, kā viņi rīkojas. Un tas palīdz mums identificēt, optimizēt un aktivizēt tieši tos mirkļus, kam ir patiesa nozīme mūsu klientu biznesa attīstībai.

Korporatīvā sociālā atbildība

Kantar korporatīvo sociālo atbildību (KSA) realizē pirmkārt jau caur vienu no savām galvenajām ietekmes pusēm – darbiniekiem. Ģimenei draudzīga uzņēmuma politikas pamatā mūsu uzņēmumā ir darba un ģimenes dzīves saskaņošanas iespējas, kas ietver arī uzņēmuma līdzdalību dažādos pasākumos bērnu un ģimeņu atbalstam, kā arī mūsu telpas un aprīkojums atbilst bērnu un ģimeņu ar bērniem vajadzībām. Tāpat mēs rūpējamies par darbinieku veselības aizsardzību darbavietā un arī ārpus tās.

Vēl vienā no mūsu svarīgajām ietekmes pusēm – klientu un sadarbības partneru vidū – savu KSA mēs realizējam caur zināšanām un ekspertīzi.

Kantar ir Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta biedrs – tā veikto aktivitāšu ietvaros mūsu eksperti ar savu pieredzi un atziņām dalās ar InCSR biedriem, lai veicinātu atbildīgu biznesa praksi un korporatīvās atbildības principu ieviešanu Latvijas uzņēmumos.

Kantar ir svarīga arī zināšanu nodošana studentiem – ietekmes puses pārstāvjiem, kas būs mūsu nākamie darbinieki, klienti, sadarbības partneri un valsts mēroga lēmumpieņēmēji. Tāpēc mēs uzņēmumā regulāri rīkojam studentu ekskursijas, kuru laikā Latvijas un arī ārvalstu augstskolu studenti iepazīstas ar pētījumu norisi praksē. Turklāt vairāki mūsu eksperti ir arī vieslektori Latvijas augstskolās.

Pasaules mērogā Kantar ir Special Olympics partneris.