Vadības komanda

Margo Veskimagi

Kantar Baltijas valstu vadītājs, padomes priekšsēdētājs

Mārtiņš Traubergs

Rīkotājdirektors,
valdes loceklis

Signe Kaņējeva

Lielo klientu direktore

Personāla pētījumu eksperte

Ligita Duka

Finanšu direktore

Santa Tolka

Ražošanas un attīstības direktore

Sanda Apsīte

Mārketinga vadītāja

Oskars Rumpēters

Klientu direktors

Mediju pētījumi

Austris Zeimuls

IT vadītājs

Ainars Plociņš

Biroja pārvaldnieks