(Latviešu) Vadības komanda

Margo Veskimagi

Rīkotājdirektors, TNS Baltijas valstu vadītājs

Mārtiņš Traubergs

Rīkotājdirektors,
valdes priekšsēdētājs

Signe Kaņējeva

Lielo klientu direktore,
valdes locekle

Ligita Duka

Senior Accountant - Finance controller,
Chairperson of the Board

Santa Tolka

Ražošanas un attīstības
direktore,
valdes locekle

Sanda Apsīte

Mārketinga vadītāja

(Latviešu) Oskars Rumpēters

(Latviešu) Klientu direktors

Mediju pētījumi

(Latviešu) Inta Priedola

(Latviešu) Lielo klientu direktore

Brand Strategy | Consulting
inta.priedola@kantar.com

Austris Zeimuls

IT Vadītājs

Ainārs Plociņš

Biroja pārvaldnieks