Mūsdienu ātro pārmaiņu laikā jaunu produktu vai pakalpojumu ieviešana kļūst arvien riskantāka. Kā jūs varat atklāt tos inovatīvos mirkļus, kas jūsu biznesam būs peļņu nesoši?

Sekmīgas inovācijas ir balstītas skaidrā izpratnē par to, kā un kāpēc cilvēki lieto noteiktus produktus un pakalpojumus – kādas ir viņu vajadzības un cik labi tās tiek apmierinātas.

Mēs atklāsim tieši tos kritiskos mirkļus, kas virzīs jūsu inovācijas, nodrošinot jums unikālu konkurētspēju citu zīmolu vidū.

Produktu testi

Katru dienu tiek radīti simtiem, ja ne tūkstošiem jaunu produktu vai to paveidu. Ar produktu testu potenciālo patērētāju vidū palīdzību mēs varam noteikt, kuri no tiem sekmēs jūsu biznesa izaugsmi.

Jūs varat testēt visu – sākot no idejas, koncepta, saukļa, iepakojuma, komunikācijas, reklāmas, un beidzot ar gataviem produktu prototipiem, vai tie būtu pārtikas produkti vai jaunākās tehnoloģijas. Jebko, ko patērētājs var iztēloties, aptaustīt vai pagaršot, mēs varam notestēt – vai tas būs gana konkurētspējīgs, lai sekmētu jūsu biznesa izaugsmi.

Neatvairāmu zīmolu veidošana

Ar NeedSope palīdzību varam novērtēt jūsu jaunā produkta atbilstību jūsu zīmola pozicionējumam.

Pakalpojumu attīstība

Pakalpojumu attīstība balstās divās skaidrās atziņās – vai potenciālajiem lietotājiem ir vajadzīgs šāds pakalpojums un vai viņi saprot, ko tieši jūs viņiem piedāvājat. Testējot jaunos pakalpojumus vai esošo pakalpojumu jaunās versijas to potenciālo lietotāju vidū, mēs varam precīzi prognozēt, kuri no tiem veicinās jūsu biznesa izaugsmi.

Pakalpojumus jūs varat sākt testēt jau tad, kad tie ir vēl idejas stadijā. Tieši tad potenciālie lietotāji var palīdzēt atlasīt tās idejas, kuras ir vērts attīstīt tālāk.

Jau izstrādātos konceptus var testēt kopā ar komunikācijas materiāliem – tas palīdzēs atlasīt tieši tos mirkļus, kas visvairāk uzrunās jūsu pakalpojuma mērķauditoriju.

Interneta kopienas idejas pakalpojuma attīstībai

ThinkTank domkalves kopiena internetā palīdzēs ne tikai novērtēt, bet arī attīstīt jūsu piedāvātā pakalpojuma idejas.

Nākotnes potenciāla noteikšana

Ar FutureView noteiktie patērētāji – nākotnes virzītāji – atklās jūsu pakalpojuma attīstības potenciālu.

Neatvairāmu zīmolu veidošana

Ar NeedSope palīdzību varam novērtēt jūsu jaunā pakalpojuma atbilstību jūsu zīmola pozicionējumam.

Mājaslapu lietojamība

Mūsdienās mājaslapas, viedtālruņu aplikācijas un zīmolu vietnes sociālajos tīklos ir nozīmīgs komunikācijas ar esošajiem un potenciālajiem patērētājiem kanāls. Bet vai jūs esat aizdomājušies, cik ērti jūsu patērētājiem ir darboties šajās vietnēs? Cik ātri viņi spēj atrast nepieciešamo informāciju?

Mājaslapu lietojamības testi (web usability tests), tāpat kā aplikāciju un sociālo tīklu lietojamības testi palīdzēs atklāt jūsu komunikācijas kanālu stiprās puses un uzlabojamās jomas. Koncentrējoties tikai uz tiem mirkļiem, kas jūsu komunikācijas kanālos ir patiesi svarīgi jūsu patērētājiem, jūs ieguldīto izmaksu un laika patēriņa ziņā varēsiet padarīt tos patiesi efektīvus.