TV

Mēs mērām, kādus medijus cilvēki patērē, lai reklāmdevējiem, mediju aģentūrām, TV kanālu, radio staciju un interneta lapu īpašniekiem un preses izdevējiem būtu priekšstats par katra medija auditoriju, kas dotu iespēju optimizēt viņu komunikācijas stratēģiju dažādos medijos.

 

Televīzijas, video un digitālā satura patēriņa mainīgie ieradumi liek mums arvien rūpīgāk iedziļināties TV skatītāju paradumos. Mēs mērām lineāro un konsolidēto TV skatīšanos – TV programmu vērošanu gan to ētera laikā, gan ar nobīdi laikā (līdz septiņām dienām pēc to ētera laika).

TV auditorijas mērījums palīdz TV kanāliem novērtēt programmu sadalījumu un reklāmu izvietojumu, savukārt mediju aģentūras ar TV auditorijas mērījuma palīdzību var efektīvāk plānot reklāmdevēju kampaņas.

Televīzijas auditorijas pētījumu Kantar Latvijā kopš 1999.gada veic, izmantojot speciālu tehnisko aprīkojumu – TV metrus.
Pētījums sniedz informāciju par TV kanālu skatītāju auditoriju un to raksturojošām pazīmēm, par TV kanālu skatīšanos dažādās mērķa grupās, kā arī par reklāmas kampaņu sasniegto auditoriju.

Datus iespējams analizēt, apkopojot lineārās vai konsolidētās TV skatīšanos. Lineārā TV ir TV programmu vērošana to ētera laikā. Konsolidētā TV ir TV programmu vērošana to ētera lakā un ar nobīdi laikā – līdz septiņām dienām pēc to ētera laika.

TV auditorijas pētījuma izlase ir Latvijas iedzīvotāju kopumam reprezentatīvs ģimeņu panelis. Tā respondenti ir pastāvīgie Latvijas iedzīvotāji vecumā no četriem gadiem, kuru mājsaimniecībā ir vismaz viens strādājošs televizors un tiek izmantots kāds no TV satura saņemšanas veidiem

 

Radio
Radio klausīšanos mēs mērām gan ierīču līmenī – vai konkrēto radio staciju klausās radioaparātā vai internetā, gan arī noskaidrojam vietu, kur tieši radio auditorija ir sasniegta – darbā, mājās vai kur citur.

Kantar Latvijā kopš 1993.gada regulāri veic radio auditorijas pētījumu, kura mērķis ir iegūt informāciju par Latvijas radio staciju klausītāju auditoriju, šo auditoriju raksturojošām pazīmēm, kā arī dažādu radio staciju klausīšanos konkrētās mērķa grupās.

Līdz 2017.gadam radio auditorijas pētījums tika veikts ar radio dienasgrāmatu metodi, pēdējos gados ik gadu aptaujājot vairāk nekā 4000 respondentu un iegūstot datus par vairāk nekā 30 radio staciju klausīšanos.

No 2018.gada radio auditorija tiek mērīta ar nākamajā dienā veikto radio auditorijas mērījumu Day After Recall jeb DAR metodi. DAR metode paredz to, ka visa gada garumā Kantar intervētāji zvana uz datora nejauši ģenerētiem telefonu numuriem, lai Latvijas iedzīvotājiem vecumā no 16 līdz 74 gadiem uzdotu jautājumus par to, kā viņi ir pavadījuši iepriekšējo dienu – kur viņi ir bijuši un kādas radio stacijas dažādos dienas laikos ir dzirdējuši. Vienlaikus tiek izsūtītas arī aptaujas internetā ar identiskiem jautājumiem.

No kopējās 9000 gada laikā aptaujāto izlases 85% tiek sasniegti telefona interviju veidā un 15% ar aptauju internetā.

Radio auditorijas pētījuma kopējie rezultāti tiek publiskoti reizi ceturksnī, sākot ar 2018.gada gada jūniju, par iepriekšējo sešu mēnešu periodu.

Internets
Ar katru gadu pieaugot interneta lietotāju skaitam, arvien svarīgāka kļūst efektīva digitālā mārketinga komunikācija. Tāpēc mēs mērām gan to, cik daudzi Latvijas iedzīvotāji lieto internetu, gan arī iedziļināmies interneta lietotāju digitālās uzvedības paradumos.

Iedzīvotāju interneta patēriņa paradumu pētījumu Kantar Latvia Digital regulāri veicam kopš 2011.gada. Iegūtā informācija par Latvijas iedzīvotāju paradumiem digitālajā vidē sniedz iespēju uzņēmumiem iegūtās zināšanas pielietot efektīvas digitālās mārketinga stratēģijas izstrādē.

Pētījums tiek veikts, izmantojot tiešās datorizētās intervijas (CAPI) respondenta dzīvesvietā un aptaujas internetā (CAWI). Pielietotā kombinētā izlases metode nodrošina rezultātu reprezentativitāti, kas atspoguļo visu pastāvīgo Latvijas iedzīvotāju interneta lietošanas paradumus vecumā no 15 līdz 74 gadiem.

Kantar Latvia Digital pētījuma priekšrocība ir tā, ka tas sniedz priekšstatu ne tikai par interneta lietotājiem, bet arī tā nelietotājiem, kas joprojām ir nozīmīga Latvijas iedzīvotāju daļa.

Prese
Preses auditorijas mērījumā mēs noskaidrojam drukātās jeb papīra formāta preses izdevumu lasīšanas vai caurskatīšanas ieradumus. Tas ļauj preses izdevējiem novērtēt lasītāju auditorijas lielumu un profilu drukātajai presei un salīdzināt to ar savu izdevumu elektronisko versiju internetā auditoriju.

Kantar Latvijā kopš 1992.gada regulāri veic preses auditorijas pētījumu.

Pētījums nosaka auditorijas lielumu un demogrāfiskos rādītājus Latvijā izdotiem preses izdevumiem. Pētījumā ir ietverta un ik pusgadu tiek apkopota informācija par vairāk nekā 160 žurnāliem un laikrakstiem.

Preses auditorijas pētījums veikts, izmantojot kombinēto aptaujas metodi – datorizētās intervijas (CAPI) respondentu dzīvesvietās un aptaujas internetā (CAWI).

 

Reklāmu reģistrs
Reklāmu reģistrā mēs uzskaitām reklāmas, kas ir izvietotas televīzijā, internetā, preses izdevumos, radio un vidē. Ar šīs informācijas palīdzību reklāmdevēji var novērtēt savu zīmolu daļu kopējā reklāmu klāstā.

Reklāmu reģistra pētījuma rezultāti sniedz detalizētu informāciju par reklāmdevēju aktivitāti Latvijas medijos.

Neatkarīga reklāmas apjoma uzskaite tiek veikta televīzijā, internetā, avīzēs un žurnālos. Pieejami mediju sniegtie reklāmas dati par radio un vidi.

Kopš 2000.gada esam apkopojuši un klasificējuši vairāk par 40 000 reklāmdevēju aktivitātēm 340 medijos. Vidēji gada laikā Latvijas medijos parādās ap 4 miljoniem reklāmu.

 

Specializētie mediju pētījumi
 
Ar specializētajiem mediju pētījumiem mēs varam dziļāk izprast pārmaiņas konkrētā medija kopējā patēriņa ieradumos vai novērtēt kāda mediju zīmola izaugsmes potenciālu. Mediju zīmolu vadītājiem tā ir svarīga informācija attīstības stratēģiskajai plānošanai.

Specializētajos mediju pētījumos pielieto tādas pašas izpētes metodes kā mārketinga pētījumos, jo konkrētais pētāmais medijs tiek uztverts kā zīmols, kas atrodas noteiktā dzīvesciklā. Atkarībā no pētāmā biznesa jautājuma, specializētajos mediju pētījumos tiek piemeklēta atbilstošākā pētījuma metode  un izpētes rīks. Tieši tāpat kā klasiskajos mārketinga pētījumos, arī specializētajos mediju pētījumos var pielietot gan kvantitatīvās aptaujas, gan kvalitatīvo pētījumu metodes.

 

Terminu vārdnīca

Prese

Vispārīgie auditorijas rādītāji:
Cover – vidējā auditorija – vidējais lasītāju skaits mērķa grupā vienam preses izdevuma numuram (tūkstošos) – cik cilvēku vidēji izlasa vai caurskata vienu avīzes / žurnāla numuru (tūkstošos). Cover % – vidējā auditorija – vidējais lasītāju skaits mērķa grupā vienam preses izdevuma numuram (%) – cik cilvēku vidēji izlasa vai caurskata vienu avīzes / žurnāla numuru (procentos).
Cover max % – kopējā auditorija – pēdējo 6 numuru kopējais lasītāju skaits mērķa grupā (%) – cik cilvēku kopā ir lasījuši vai caurskatījuši kaut vienu no avīzes / žurnāla pēdējiem 6 numuriem (procentos).
Cover max – kopējā auditorija – pēdējo 6 numuru kopējais lasītāju skaits mērķa grupā (tūkstošos) – cik cilvēku kopā ir lasījuši vai caurskatījuši kaut vienu no avīzes / žurnāla pēdējiem 6 numuriem (tūkstošos).
Cover Base – vidējais lasītāju skaits mērķa grupā “visi” vienam preses izdevuma numuram (tūkstošos).
Composition – cik % no preses izdevuma lasītājiem pieder pie dotās mērķa grupas (auditorijas profils) – norāda, kā sadalās avīzes / žurnāla vidējais lasītāju skaits pēc tautības, dzimuma u.c. sociāli demogrāfiskajiem parametriem.
TGI (Affinity ) – mērķa grupas sasniegšanas efektivitātes indekss, parāda, cik reizes efektīvāk preses izdevums sasniedz auditoriju izvēlētajā mērķa grupā salīdzinot ar mērķa grupu “visi” (Cover % izdevumam mērķa grupā/Cover % izdevumam mērķa grupā “visi” *100).

Ja indekss > 100, tad izvēlētā mērķa grupa konkrētajai radiostacijai ir efektīva.
Ja indekss < 100, tad izvēlētā mērķa grupa konkrētajai radio stacijai ir neefektīva.

wTotal – mērķa grupas lielums (tūkstošos).
wTotal % – mērķa grupas lielums (%).
Sample – respondentu skaits izlasē.

Reklāmas auditorijas sasniedzamības un izmaksu efektivitātes rādītāji:
OTS – summārais kontaktu skaits mērķa grupā, cik daudz (tūkstošos) mērķa grupā kopumā ir iespēja redzēt reklāmu preses izdevumā (tiek apzīmēts arī kā Gross Cover).
OTS base – summārais kontaktu skaits mērķa grupā “visi” , cik daudz (tūkstošos) mērķa grupā kopumā ir iespēja redzēt reklāmu preses izdevumā.
Mean OTS – cik reizes vidēji 1 cilvēkam mērķa grupā ir iespēja redzēt reklāmu.
GRP – rādītājs, kas procentuāli parāda reklāmas sasniegto auditoriju mērķa grupā “visi” (OTS base izteikts %).
TRP – rādītājs, kas procentuāli parāda reklāmas sasniegto auditoriju konkrētā mērķa grupā (OTS izteikts % no mērķa grupas).
RP Index – TRP un GRP attiecība (dalījums).
Readers Cvr . % – Cover un Cvr. max attiecība (dalījums).
Frequen. – cik reizes vidēji 1 lasītājam mērķa grupā ir iespēja redzēt reklāmu.
Cover 1+ / Cvr . % 1+ – lietotāja definēts Cover N+ ievietošanas reizēm, piemēram cik daudz lasītāju būs redzējuši reklāmu 3 un vairāk reizes.
CPT/ Cover – izmaksas uz 1000 lasītājiem.
CPT/OTS – izmaksas uz 1000 kontaktiem ar potenciālajiem lasītājiem.
Cst. Cvr . % – izmaksas, lai sasniegtu 1 % no vidējā lasītāju skaita mērķa grupā.
Cst/TRP – izmaksas par katru sasniegto TRP punktu.
Cvr/ unit (Cover per Currency Unit) – lasītāju skaits, kurš ir sasniegts uz katru iztērēto naudas vienību.

Mediju pārklāšanās rādītāji:
Intersect. – mediju auditoriju pārklāšanās mērķa grupā (tūkstošos).
Intersect. % – mediju auditoriju pārklāšanās mērķa grupā (%).
Intersect. unit % (1) – mediju auditoriju pārklāšanās % – cik % no apskatāmā preses izdevuma (rindās) auditorijas lasa preses izdevumu (kolonnās).
Intersect. unit % (2) – mediju auditoriju pārklāšanās % – cik % no apskatāmā preses izdevuma (kolonnās) auditorijas lasa preses izdevumu (rindās).
Net Cover – mediju auditorijas daļas, kas nepārklājas (tūkstošos).

Televīzija

Rtg% (Reitings %) – vidējā auditorija procentos, vidējais televīzijas kanāla, programmas, reklāmas klipa skatītāju skaits izteikts procentos no mērķa grupas noteiktā laika intervālā – cik % iedzīvotāju no mērķa grupas vidēji skatījušies analizējamo kanālu, programmu vai reklāmu izvēlētajā laika periodā.
Rtg(000) (Reitings tūkstošos) – vidējā auditorija tūkstošos, vidējais televīzijas kanāla, programmas, reklāmas klipa skatītāju skaits izteikts tūkstošos noteiktā laika intervālā – cik tūkstoši iedzīvotāju no mērķa grupas vidēji skatījušies analizējamo kanālu, programmu vai reklāmu izvēlētajā laika periodā.
Share (Share %) – skatīšanās laika daļa procentos, televīzijas kanāla vai programmas skatītāju skaita un visas televīzijas skatītāju skaita procentuālā attiecība noteiktā laika intervālā.
Rch% (Reach %) – kopējā sasniegtā auditorija procentos, kopējais sasniegtais televīzijas kanāla, programmas, reklāmas klipa skatītāju skaits izteikts procentos no mērķa grupas noteiktā laika intervālā – cik % iedzīvotāju kopā no mērķa grupas redzējuši analizējamo kanālu, programmu vai reklāmu izvēlētajā laika periodā.
Rch(000)
(Reach tūkstošos) – kopējā sasniegtā auditorija tūkstošos, kopējais sasniegtais televīzijas kanāla, programmas, reklāmas klipa skatītāju skaits tūkstošos mērķa grupā noteiktā laika intervālā – cik tūkstoši iedzīvotāju mērķa grupā redzējuši analizējamo kanālu, programmu vai reklāmu izvēlētajā laika periodā.
AvAud(View)
(Average Minutes Viewed) – vidējais skatīšanās laiks vidēji dienā minūtēs uz vienu TV skatītāju, vidējais televīzijas kanāla, programmas skatīšanās laiks minūtēs vidēji dienā noteiktā laika intervālā vienam mērķa grupas pārstāvim, kurš skatījies TV noteiktajā intervālā – cik minūtes vidēji dienā viens TV skatītājs mērķa grupā ir skatījies analizējamo kanālu vai programmu izvēlētajā laika periodā.
GRP
(Gross Rating Point) – reklāmas sasniegtās auditorijas rādītājs, reklāmas klipa sasniegtā vienas minūtes auditorija mērķa grupā „Visi” (reklāmu GRP summa veido kampaņas kopējo GRP masu).
GRP 15min
(TimebandRtg%) – reklāmas sasniegtās auditorijas rādītājs, reklāmas klipa sasniegtā piecpadsmit minūšu vidējā auditorija mērķa grupā „Visi” (reklāmu GRP summa veido kampaņas kopējo GRP masu).
TRP
(Target Rating Point) – reklāmas sasniegtās auditorijas rādītājs, reklāmas klipa sasniegtā auditorija konkrētā mērķa grupā (reklāmu TRP summa veido kampaņas kopējo TRP masu).
TgAfin%
(Target Affinity) – mērķa grupas efektivitātes indekss televīzijas kanāla, programmas, reklāmas klipa mērķa grupas sasniegšanas efektivitāte attiecībā pret citu mērķa grupu (parasti pret mērķa grupu „Visi”) noteiktā laika intervālā – objekta vidējā auditorija mērķa grupā attiecināta pret objekta vidējo auditoriju citā mērķa grupā izvēlētajā laika periodā.
OTS
(Opportunity To See) – reižu skaits, frekvence reklāmas spota vidējais ievērošanas skaits uz vienu sasniegto skatītāju noteiktā laika intervālā – cik reizes vidēji viens sasniegtais skatītājs ir redzējis spotu izvēlētajā laika periodā.

Radio

Vispārīgie auditorijas rādītāji:
AQH % (Average Quarter Hour) – vidējā 15 min. auditorija – vidējais radiostacijas klausītāju skaits mērķa grupā, kuri ir klausījušies vismaz 8 minūtes 15 minūšu intervālā noteiktā laika periodā (%).
AQH ( Average Quarter Hour) – vidējā 15 min auditorija – vidējais radiostacijas klausītāju skaits mērķa grupā, kuri ir klausījušies vismaz 8 minūtes 15 minūšu intervālā noteiktā laika periodā (tūkstošos).
AQH Share (Average Quarter Hour Share) – klausīšanās laika sadalījums: radiostacijas klausīšanās laika un visa radio klausīšanās laika procentuālā attiecība konkrētajā laika intervālā (izteikts %) .
Reach -kopējā auditorija – kopējais radiostacijas klausītāju skaits mērķa grupā vidēji nedēļā noteiktā laika periodā (tūkstošos).
Reach % – kopējā auditorija – kopējais radiostacijas klausītāju skaits mērķa grupā vidēji nedēļā noteiktā laika periodā (%).
Reach Dly -kopējā dienas auditorija – kopējais radiostacijas klausītāju skaits mērķa grupā vidēji dienā noteiktā laika periodā (tūkstošos).
Reach % Dly -kopējā dienas auditorija – kopējais radiostacijas klausītāju skaits mērķa grupā vidēji dienā noteiktā laika periodā (%).
TSL (Time Spent Listening) – klausīšanās ilgums – radiostacijas klausīšanās ilgums (minūtēs) vienam radiostacijas klausītājam vidēji nedēļā noteiktā laika periodā.
TSL Dly (Time Spent Listening, Daily) – klausīšanās ilgums – radiostacijas klausīšanās ilgums (minūtēs) vienam radiostacijas klausītājam vidēji dienā.
wTotal – mērķa grupas lielums tūkstošos.
wTotal % – mērķa grupas lielums %.
Sample – respondentu skaits izlasē.
Profils -auditorijas profils – sadalījums pēc sociāli demogrāfiskiem parametriem – norāda, kā sadalās radiostacijas auditorija pēc tautības, dzimuma u.c. sociāli demogrāfiskajiem parametriem (izteikts procentos vai tūkstošos).

Mērķa grupas sasniegšanas efektivitātes indeksi (Affinity):
Index T/U AQH – indekss parāda, cik reizes efektīvāk radio stacija sasniedz auditoriju izvēlētajā mērķa grupā salīdzinot ar mērķa grupu Visi, vadoties pēc radiostacijas vidējās auditorijas (AQH % stacijai mērķa grupā/AQH % radiostacijai total*100).
Index T/U Reach – indekss parāda, cik reizes efektīvāk radio stacija sasniedz auditoriju izvēlētajā mērķa grupā salīdzinot ar mērķa grupu Visi vadoties pēc radiostacijas nedēļas auditorijas (Reach % stacijai mērķa grupā/Reach % stacijai total*100).
Index T/U Reach Dly – indekss parāda, cik reizes efektīvāk radio stacija sasniedz auditoriju izvēlētajā mērķa grupā salīdzinot ar mērķa grupu Visi vadoties pēc radiostacijas dienas auditorijas (Reach Dly % stacijai mērķa grupā/Reach Dly % stacijai total*100).

Ja indekss > 100, tad izvēlētā mērķa grupa konkrētajai radiostacijai ir efektīva.
Ja indekss < 100, tad izvēlētā mērķa grupa konkrētajai radio stacijai ir neefektīva.

Reklāmas auditorijas sasniedzamības un izmaksu efektivitātes rādītāji:
GI – summārais kontaktu skaits mērķa grupā , cik daudz (tūkstošos) mērķa grupā kopumā ir iespējams dzirdēt reklāmu.
GI Base – summārais kontaktu skaits mērķa grupā Visi , cik daudz (tūkstošos) mērķa grupā Visi kopumā ir iespējams dzirdēt reklāmu.
TRP – rādītājs, kas procentuāli parāda reklāmas sasniedzamo auditoriju konkrētā mērķa grupā (GI izteikts %).
GRP – rādītājs, kas procentuāli parāda reklāmas sasniedzamo auditoriju mērķa grupā Visi (GI base izteikts %).
Frequency – cik reizes vidēji 1klausītājam mērķa grupā ir iespēja dzirdēt reklāmu.
CPT for Reach – izmaksas uz 1000 sasniegtiem klausītājiem.
Cost Reach % – izmaksas, lai sasniegtu 1 Reach %.
Cost TRP – izmaksas par katru sasniegto TRP punktu.
CPT for GI – cena par katriem 1000 kontaktiem.
Reach per unit – klausītāju skaits, kas sasniegts ar 1 naudas vienību.
CPT AQH – izmaksas uz 1000 sasniegtās vidējās auditorijas.
CPP – izmaksas par 1 % sasniegto vidējo auditoriju

Radiostaciju pārklāšanās rādītāji:
Intersection – divu radiostaciju auditoriju pārklāšanās (tūkstošos).
Intersection Percent – divu radiostaciju auditoriju pārklāšanās (%).
Intersection % (1) – cik % no konkrētās radio stacijas (rindās) klausītājiem klausās radio staciju (kolonnās).
Intersection % (2) – cik % no konkrētās radio stacijas (kolonnās) klausītājiem klausās radiostaciju (rindās).
Net Reach – kopējais radio klausītāju skaits, kas nepārklājas, klausās tikai vienu no analizējamām radio stacijām (tūkstošos).
Net Reach Percent – kopējais radio klausītāju skaits, kas nepārklājas, klausās tikai vienu no analizējamām radio stacijām (%).
Excl. Reach (1) – radiostacijas (rindās) ekskluzīvo klausītāju skaits.
Excl. Reach (2) – radiostacijas (kolonnās) ekskluzīvo klausītāju skaits.

Internets

Cover % (vidējā auditorija)
vidējais Interneta lapas vienas dienas apmeklētāju skaits izteikts procentos no izvēlētās mērķa grupas – cik vidēji vienā dienā Interneta lapu cilvēki apmeklē (procentos)

Cover (vidējā auditorija)
vidējais Interneta lapas vienas dienas apmeklētāju skaits izvēlētajā mērķa grupā, izteikts tūkstošos – cik vidēji vienā dienā Interneta lapu cilvēki apmeklē (tūkstošos)

Cover max % (kopējā auditorija)
kopējais Interneta lapas apmeklētāju skaits nedēļā, izteikts procentos no izvēlētās mērķa grupas – cik cilvēku kopā ir apmeklējuši Interneta lapu nedēļas laikā (procentos)

Cover max (kopējā auditorija)
kopējais Interneta lapas apmeklētāju skaits nedēļā, izteikts tūkstošos, izvēlētajā mērķa grupā – cik cilvēku kopā ir apmeklējuši Interneta lapu nedēļas laikā (tūkstošos)

Composition
cik procentu no Interneta lapas apmeklētājiem pieder pie dotās mērķa grupas – norāda, kā sadalās Interneta lapas apmeklētāju vidējais lasītāju skaits pēc tautības, dzimuma u.c. sociāli demogrāfiskajiem parametriem

MGI ( Mērķa grupu indekss )
konkrētās mērķa grupas sasniegšanas efektivitāte (%) salīdzinot ar kopējo Interneta lapas auditoriju – Piemēram, Interneta lapas vidējais apmeklētāju skaits mērķa grupā attiecināts pret Interneta lapas vidējo apmeklētāju skaitu mērķa grupā visi

Reklāmu reģistrs (ADEX)

ADEX
advertising expenditures (reklāmas izdevumi)

Garums / Izmērs
Reklāmas garums sekundēs TV un radio un reklāmas izmērs cm2 vai m2 presē un vidē.

Relatīvais izmērs
Preses reklāmas izmēra attiecība pret preses izdevuma lapas izmēru, kurā tā izvietota, izteikta decimāldaļas formā.

Cena EURO (Cost EURO)
Reklāmas bruto cena eiro, saskaņā ar tās noraidīšanas/publicēšanas brīdī spēkā esošo medija cenu lapu. TV cenā ir iekļautas TV kanālu cenu lapās noteiktās sezonas, laika joslu un raidījumu atlaides un uzcenojumi.

Cena USD (Cost USD)
Reklāmas bruto cena ASV dolāros, kas iegūta Cenu eiro pārrēķinot atbilstoši attiecīgās dienas kursam no Latvijas Bankas datubāzes.

N/N
Reklāmdevējs nav nosakāms.

GRP sec
rādītājs tiek iegūts reizinot reklāmas klipa 1 minūtes GRP ar klipa garumu sekundēs.

GRP 15min
Katras dienas ik 15 minūšu vidējais reitings.

GRPsec price EUR
TV reklāmas klipa cena, kas tiek aprēķināta sareizinot „Live GRP sec” (lineārās TV reitingu) un TV kanāla cenu lapā noteikto gada bruto GRP sekundes cenu eiro un piemērojot TV kanālu cenu lapās noteiktās sezonas, laika joslu un raidījumu atlaides un uzcenojumus un klipu garuma koeficientus.

GRPsec price EUR 15min
TV reklāmas klipa cena, kas tiek aprēķināta sareizinot „Live GRP 15min” (lineārās TV reitingu) un klipa garumu sekundēs, un TV kanāla cenu lapā noteikto gada bruto GRP sekundes cenu eiro un piemērojot TV kanālu cenu lapās noteiktās sezonas, laika joslu un raidījumu atlaides un uzcenojumus un klipu garuma koeficientus.

GRPsec price Consolidated
TV reklāmas klipa cena, kas tiek aprēķināta sareizinot „Consolidated GRP sec” (Konsolidētās TV reitingu) un TV kanāla cenu lapā noteikto gada bruto GRP sekundes cenu eiro un piemērojot TV kanālu cenu lapās noteiktās sezonas, laika joslu un raidījumu atlaides un uzcenojumus un klipu garuma koeficientus.

GRPsec price 15min Consolidated
TV reklāmas klipa cena, kas tiek aprēķināta sareizinot „Consolidated GRP 15min” (Konsolidētās TV reitingu) un klipa garumu sekundēs, un TV kanāla cenu lapā noteikto gada bruto GRP sekundes cenu eiro un piemērojot TV kanālu cenu lapās noteiktās sezonas, laika joslu un raidījumu atlaides un uzcenojumus un klipu garuma koeficientus.

Rezultātu statistiskās kļūdas noteikšanas tabula (ar 95 % varbūtību)

Atbilžu sadalījums/ Division of answers ( %) Izlases lielums / Sample size (n)
50 75 100 150 200 300 400 500 600 800 1000 1200 1300
2 vai/or 98 3,9 3,2 2,7 2,2 1,9 1,6 1,4 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,8
4 vai/or 96 5,4 4,4 3,8 3,1 2,7 2,2 1,9 1,7 1,6 1,4 1,2 1,1 1,1
6 vai/or 94 6,6 5,4 4,7 3,8 3,3 2,7 2,3 2,1 1,9 1,6 1,5 1,3 1,3
8 vai/or 92 7,5 6,1 5,3 4,3 3,8 3,1 2,7 2,4 2,2 1,9 1,7 1,5 1,5
10 vai/or 90 8,3 6,8 5,9 4,8 4,2 3,4 2,9 2,6 2,4 2,1 1,9 1,7 1,6
12 vai/or 88 9,0 7,4 6,4 5,2 4,5 3,7 3,2 2,8 2,6 2,3 2,0 1,8 1,8
15 vai/or 85 9,9 8,1 7,0 5,7 4,9 4,0 3,5 3,1 2,9 2,5 2,2 2,0 1,9
20 vai/or 80 11,1 9,1 7,8 6,4 5,5 4,5 3,9 3,5 3,2 2,8 2,5 2,3 2,2
25 vai/or 75 12,0 9,8 8,5 6,9 6,0 4,9 4,2 3,8 3,5 3,0 2,7 2,5 2,4
30 vai/or 70 12,7 10,4 9,0 7,3 6,4 5,2 4,5 4,0 3,7 3,2 2,8 2,6 2,5
35 vai/or 65 13,2 10,8 9,3 7,6 6,6 5,4 4,7 4,2 3,8 3,3 3,0 2,7 2,6
40 vai/or 60 13,6 11,1 9,6 7,8 6,8 5,5 4,8 4,3 3,9 3,4 3,0 2,8 2,7
45 vai/or 55 13,8 11,3 9,8 8,0 6,9 5,6 4,9 4,4 4,0 3,4 3,1 2,8 2,7
50 vai/or 50 13,9 11,3 9,8 8,0 6,9 5,7 4,9 4,4 4,0 3,5 3,1 2,8 2,7

Piemēram, ja laikraksta N pēdējo 6 numuru auditorija ir 20.0  % (Cover Max %), tad ar 95 % varbūtību var apgalvot, ka laikraksta N viena numura vidējā auditorija ir 20.0+/-2.2 %, jeb robežās no 17.8 %–22.2 % no Latvijas pastāvīgajiem iedzīvotājiem vecumā no 15 līdz 74 gadiem. (jāskatās izlases lielums 1300 – mērķa grupai visi; atbilžu sadalījums 20 %).

Pētījumu lauka darbs

Aptaujas punkts – apdzīvota vieta, kur intervētājam ir jāveic noteikts interviju skaits (piemēram, Popes pagasts, Jelgava, Latgales priekšpilsēta Rīgā);

CAPI (Computer Assisted Personal Interwievers /Interwievs) – dzīvokļu intervētāji/ tiešās intervijas ar datoru;

CATI (Computer Assisted Telefon Interwievers/Interwievs) – telefonintervētāji/telefonintervijas;

CAWI (Computer Assisted Web Interwievs) – interneta aptaujas;

Mājsaimniecība – persona vai personu kopa, ko saista radniecība vai citas personiskās attiecības, kuriem ir kopēji izdevumi iztikai un kuri dzīvo vienā dzīvojamā telpā;

Mērķa grupa – cilvēku grupa, kuras pārstāvji atbilst pētījuma nosacījumiem;

PAPI (Paper Assisted Personal Interwievers/ Interwievs) – dzīvokļu intervētāji/ tiešās intervijas ar papīra anketām;

Rekrutācija – sarunas sākuma daļa, kurā ar atlases jautājumiem noskaidro cilvēka atbilstību pētījuma mērķa grupai;

Respondents – persona, kas tiek izvēlēta piedalīties aptaujā;

Starta adrese – adrese, no kuras tiek uzsākts maršruts aptaujas punktā.

ESOMAR sociālekonomiskā klasifikācija

A – uzņēmumu īpašnieki, augstākā līmeņa vadītāji un profesionāļi – ar augstāko vai nepabeigtu augstāko izglītību;

B – vidējā līmeņa vadītāji – ar vidējo, vidējo speciālo vai augstāko izglītību;

C1 – zemāka līmeņa vadītāji, kvalificēti strādnieki, speciālisti, uzņēmumu īpašnieki – ar vidējo, vidējo speciālo vai augstāko izglītību;

C2 – kvalificēti strādnieki, ierindas darbinieki, kas nestrādā fizisku darbu, – ar pamata, vidējo vai vidējo speciālo izglītību;

D – kvalificēti un nekvalificēti strādnieki, kas ir priekšstrādnieki; ierindas darbinieki, kas nestrādā fizisku darbu, – ar sākumskolas, pamata, vidējo vai vidējo speciālo izglītību;

E – kvalificēti un nekvalificēti strādnieki, mazo uzņēmumu īpašnieki, zemnieki – ar sākumskolas, pamata vai nepabeigtu vidējo izglītību.