Arvien vairāk saskarsmes punktos cilvēki mijiedarbojas ar zīmoliem. Sekmīgākie zīmoli ir spējuši atlasīt tos mirkļus, kuriem ir patiesa nozīme viņu patērētāju pirkuma veikšanas ceļā – sākot jau no komunikācijas un beidzot ar reāliem saskarsmes punktiem.

Kā var identificēt tos mirkļus patērētāju ceļā uz pirkuma veikšanu, kuri patiesi ietekmē patērētājus un sekmē pārdošanu? Mēs palīdzēsim jums veidot tādu patērētāju mārketingu, kas ietekmēs pircēju prātus un jūsu zīmola situāciju tirgū, nodrošinot sekmīgu jūsu biznesa izaugsmi.

 

Patērētāju uzvedība

Patērētāju uzvedību mēs izzinām ar jaunākajām atziņām no mūsdienu uzvedības ekonomikas pētījumiem. Mēs varam izsekot patērētāja ceļu uz lēmuma pieņemšanu par pirkuma veikšanu, savienojot 6Ws (Who, When, Where, What, Why, hoW) ar saskarsmes punktiem ārpus veikala un arī pašā veikalā.

Izprotot patērētāju pašreizējo uzvedību, mēs varam prognozēt, kāda tā būs nākotnē un kuri faktori to virzīs.

Zīmola izaugsmes potenciāls

ConversionModel atklāj jūsu zīmola spēku prātā un spēku tirgū, kā arī parāda tā izaugsmes potenciālu.

Nākotnes potenciāla noteikšana

Ar FutureView noteiktie patērētāji – nākotnes virzītāji – atklās jūsu produkta attīstības potenciālu.

Tirgus segmentācija

Tradicionāli tirgu mēdz segmentēt un tirgus daļas mēdz aprēķināt vai nu pēc patērētāju skaita vai naudas daudzuma tirgū. Papildus tam mēs tirgu segmentējam arī pēc patērētāju vajadzībām konkrētajā tirgū un prognozētās uzvedības tajā.

Patērētāju vajadzību segmentēšana

Ar NeedSope palīdzību varam segmentēt patērētāju vajadzības un to apjomu konkrētajā tirgū.

Patērētāju prognozētā uzvedība 

ConversionModel atklāj patērētāju uzvedības segmentus – cik daudz ir stabilie zīmola lietotāji, potenciāli zaudējamie lietotāji vai iespējami piesaistāmie jaunie lietotāji.