Ar katru dienu arvien pieaug saskarsmes punkti, kuros cilvēki var mijiedarboties ar zīmoliem. Veiksmīgākie zīmoli ir tie, kas spēj identificēt tieši tos saskarsmes punktus, kuriem ir patiesa nozīme viņu patērētāju vidū – sākot no komunikācijas un beidzot ar patēriņa pieredzi.

Mēs varam palīdzēt atklāt un izcelt tos saskarsmes punktus, kas ietekmē patērētāju prātus un situāciju tirgū. Šie apzinātie precīzie mirkļi padarīs jūsu zīmolu neatvairāmu, padziļinās pieķeršanos tam un palielinās jūsu zīmola ienākumus.

Zīmola izaugsme

Zīmola izaugsmes pamatā ir tā neatvairāmība, kas savukārt ir cieši saistīta ar zīmola spēku prātā un spēku tirgū.

Neatvairāmu zīmolu veidošana

Ar NeedScope palīdzību varam novērtēt un optimizēt jūsu zīmola pozicionējumu atbilstoši patērētāju vajadzībām.

Zīmola izaugsmes potenciāls

ConversionModel atklāj jūsu zīmola spēku prātā un spēku tirgū, kā arī parāda tā izaugsmes potenciālu.

Komunikācijas efektivitāte

Komunikācijas efektivitātes mērījumos mēs pievēršam uzmanību gan tam, cik daudz cilvēku ir ievērojuši konkrēto reklāmu vai ziņojumu katrā no saskarsmes kanāliem, gan arī tam, cik lielā mērā šī komunikācija ir spējīga stiprināt zīmola spēku.

Lai komunikācija būtu patiesi efektīva, tai ir jābūt pietiekami aizraujošai, lai pievērstu uzmanību, tai ir jārada emocionālā saikne ar zīmolu un turklāt tai ir jāatbilst patērētāja aktuālajām vajadzībām. Kampaņas, kas ir sekmīgas visās trīs šajās dimensijās, rada spēcīgus zīmolus un veicina to izaugsmi.

Kampaņas efektivitāte

AdEval palīdz noteikt kampaņas īstermiņa un ilgtermiņa ietekmi uz zīmola izaugsmi.

Korporatīvā reputācija

Stipra korporatīvā reputācija ir būtiska jebkura biznesa ilgtspējīgai izaugsmei. Tāpēc uz uzņēmumu korporatīvo reputāciju mēs skatāmies kā uz kompleksu veiktspējas rādītāju.

Mūsu TRI*M Korporatīvās reputācijas indeksu veido trīs dimensijas: vispārējā reputācijas uztvere, priekšstats par kompetences aspektiem un emocionālais pievilcīgums, to skaitā uzticēšanās ilgtermiņā.

Korporatīvās reputācijas mērījumu iesakām veikt katrā no ietekmes pusēm – vai tie būtu klienti, biznesa partneri, masu mediji vai viedokļu līderi. Mūsu Latvijā un pasaulē uzkrātā pieredze ļauj salīdzināt jūsu uzņēmuma sasniegto korporatīvās reputācijas indeksu ar dažādiem etalonmērījumiem (benchmarking) un sniegt skaidras vadlīnijas reputācijas turpmākajai attīstībai.

Korporatīvās reputācijas pārvaldība

TRI*M Korporatīvās reputācijas pārvaldības rīks palīdzēs izprast, veidot un virzīt jūsu uzņēmuma reputāciju katrā no tā ietekmes pusēm.