Atklāj mirkļus, kam ir patiesa ietekme uz patērētāju prātiem un situāciju tirgū.
Ar katru dienu arvien pieaug saskarsmes punkti, kuros cilvēki var mijiedarboties ar zīmoliem.
Veiksmīgākie zīmoli ir tie, kas spēj identificēt tieši tos saskarsmes punktus, kuriem ir patiesa
nozīme viņu patērētāju vidū – sākot no komunikācijas un beidzot ar patēriņa pieredzi.
Mēs varam palīdzēt atklāt un izcelt tos saskarsmes punktus, kas ietekmē patērētāju prātus un situāciju tirgū.
Šie apzinātie precīzie mirkļi padarīs jūsu zīmolu neatvairāmu, padziļinās pieķeršanos tam un palielinās jūsu zīmola ienākumus.

Zīmola izaugsme

 Infogram_ConversionModel  Zīmola izaugsmes pamatā ir tā neatvairāmība, kas savukārt ir cieši saistīta ar zīmola spēku prātā un spēku tirgū.
Neatvairāmu zīmolu veidošana (links uz NeedScope) Ar NeedSope palīdzību varam novērtēt un optimizēt jūsu zīmola pozicionējumu
atbilstoši patērētāju vajadzībām. Zīmola izaugsmes potenciāls (links uz ConversionModel) Conversion Model atklāj jūsu
zīmola spēku prātā un spēku tirgū, kā arī parāda tā izaugsmes potenciālu.

Komunikācijas efektivitāte

Patērētāji ik dienas saņem milzīgu daudzumu ziņojumu un piedāvājumu.
Tāpēc zīmoliem kļūst arvien grūtāk pievērst patērētāju uzmanību un sarežģītāk veidot viņu atmiņās atbilstošu zīmola nospiedumu,
nostiprinoties patērētāju prātā un veicinot saņemtās informācijas izvērtēšanu un pielietošanu nākamajā zīmolu izvēles laikā.
Turklāt zīmoli mēdz pārāk bieži koncentrēties uz komunikācijas īstermiņa efektivitāti, aizmirstot par tās ilgtspējīgo iespaidu
uz zīmola izvēli arī tālākā nākotnē. Komunikācijas efektivitātes mērījumos mēs pievēršam uzmanību tam, cik lielā mērā zīmola
komunikācija ir spējīga stiprināt zīmola spēku – vai tā ir pietiekami aizraujoša, lai pievērstu uzmanību, vai tā rada kādu
emocionālo saikni ar zīmolu, un vai tā atbilst patērētāja aktuālajām vajadzībām. Kampaņas, kas ir spēcīgas šajās dimensijās,
rada spēcīgus zīmolus un veicina to izaugsmi. Kampaņas efektivitāte (links uz AdEval)

Infogram_AdEval

AdEval palīdz noteikt kampaņas īstermiņa
un ilgtermiņa ietekmi uz zīmola izaugsmi.

Korporatīvā reputācija

Stipra korporatīvā reputācija ir
būtiska jebkura biznesa ilgtspējīgai izaugsmei. Tāpēc uz uzņēmumu korporatīvo reputāciju mēs skatāmies kā uz kompleksu
veiktspējas rādītāju. Mūsu TRI*M Korporatīvās reputācijas indeksu veido trīs dimensijas: vispārējā reputācijas uztvere,
priekšstats par kompetences aspektiem un emocionālais pievilcīgums, to skaitā uzticēšanās ilgtermiņā. Korporatīvās reputācijas
mērījumu iesakām veikt katrā no ietekmes pusēm – vai tie būtu klienti, biznesa partneri, masu mediji vai viedokļu līderi.
Mūsu Latvijā un pasaulē uzkrātā pieredze ļauj salīdzināt jūsu uzņēmuma sasniegto korporatīvās reputācijas indeksu ar dažādiem
etalonmērījumiem (benchmarking) un sniegt skaidras vadlīnijas reputācijas turpmākajai attīstībai. Korporatīvās reputācijas
pārvaldība (links uz TRI*M CorporateReputation) TRI*M Korporatīvās reputācijas pārvaldības rīks palīdzēs izprast, veidot un
virzīt jūsu uzņēmuma reputāciju katrā no tā ietekmes pusēm.