Reklāmas efektivitātes sekmēšana

Katram zīmolam ir svarīgi rast atbildi, vai tam izvēlētā reklāmas stratēģija ir veiksmīga un efektīva – sākot no pamatstratēģijas, idejas, konceptiem, reklāmas ziņojuma variantiem, optimālajiem mediju kanāliem līdz pat reklāmas iespaidam uz patērētājiem, to starp arī pēc tam, kad kampaņa ir noslēgusies.

Ar AdEval (Advertising Evaluation) metodi jūs varēsiet novērtēt ne tikai to, cik daudzi ir redzējuši jūsu reklāmu katrā no medijiem, bet arī to, cik efektīva tā ir bijusi vai potenciāli būs (ja reklāma tiek testēta vēl izstrādes stadijā).

AdEval atbild uz šādiem jautājumiem:

Cik efektīva ir mana reklāma?
Kuri elementi stiprina un kuri vājina manas reklāmas efektivitāti?
Vai izvēlētie komunikācijas kanāli ir nesuši plānoto atdevi?
Ko es varu darīt citādāk, lai manas nākamās kampaņas būtu efektīvākas?